duchowośćformacjahistoriamodlitwaorganizacjaprawo
                    własnetożsamośćwspólnotywydarzenia
linkiinformacje


Jeśli jesteś:
praktykującym członkiem Kościoła Katolickiego, który
pod opieką Najświętszej Maryi z Góry Karmel,
oraz inspirowany przez świętą Teresę od Jezusa i świętego Jana od Krzyża,
poszukuje oblicza Bożego w modlitwie i służbie
dla dobra Kościoła i potrzeb świata
to rozważ czy Bóg nie zaprasza Ciebie do
Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych.uwagi prosimy przesyłać na adres: list@ocdswaw.org
vhttp://floscarmeli.pl/