duchowośćformacjahistoriamodlitwaorganizacjaprawo
                    własnetożsamośćwspólnotywydarzenia
linkiinformacje

WSPÓLNOTY NASZEJ PROWINCJI


Wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych

 w Mińsku

gromadzi się przy Klasztorze Karmelitów Bosych

Wul. Khabarauskaya 30, 220047 Mińsk, Białoruś
 
Kontakt:
Tel. /Fax +375 172 431 039
e-mail frosz@tut.by

uwagi  prosimy przesyłać na adres: list@ocdswaw.org