duchowośćformacjahistoriamodlitwaorganizacjaprawo
                    własnetożsamośćwspólnotywydarzenia
linkiinformacje

Powstanie  i  początki wspólnoty OCDS
pod wezwaniem Maryi Królowej Karmelu w Toruniu.

   Wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych pod wezwaniem Maryi Królowej Karmelu  w Toruniu powstała z sześciu  członkiń ówczesnego Trzeciego Zakonu Karmelitów Bosych  należących do tejże wspólnoty w  Łodzi. Na prośbę  tych osób Ojciec Delegat  do spraw  Świeckiego Zakonu, O. Wojciech Ciak OCD,zdecydował o utworzeniu nowej  wspólnoty przy parafii św. Jakuba Apostoła w Toruniu. Przy tej  parafii  istnieje dawny kult Matki  Bożej Szkaplerznej, a ówczesny ks. proboszcz  dr Andrzej Wawrzyniak wyraził  zgodę  na powstanie wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych.

Inauguracja

   Dnia 27 grudnia 1995 roku odbyła się inauguracja Świeckiego Zakonu pod wezwaniem Maryi Królowej Karmelu. W uroczystości udział wzięły dotych­czasowe członkinie OCDS  z Torunia oraz kilka osób zainteresowanych duchowością Karmelu Terezjańskiego. Pierwszą przewodniczącą nowej wspólnoty zos­tała wyznaczona przez Ojca Delegata Zenona Kudła. Formację kandydatek powierzono Jadwidze Ciechorskiej Po Mszy św. oraz części informacyjnej odbył się świąteczny opłatek i skromny poczęstunek.
Pierwsze przyjęcie do wspólnoty

   W dniu 6 maja 1996 zostały przyjęte do wspólnoty:
Maria Szponikowska od Najśw. Serca Pana Jezusa, Genowefa Piwońska od Najświętszego Oblicza. Trzecia kandydatka Agata Biedrzyńska była już daw­niej przyjęta w Czernej.
Przez następne dwa i pół roku młoda wspólnota toruńska przeżywała pewne trudności spowodowane brakiem asystencji ze strony Zakonu. Mimo tych trudności, wspólnota trwała i przygo­towywała się systematycznie  przez formację  do pierwszych przyrzeczeń.

Pierwsze  przyrzeczenia

   Dnia 12 września 1998 roku odbyło się spotkanie wspólnot z Włocławka i Torunia w klasztorze Sióstr Karmeli­tanek Bosych  we Włocławku – Michelinie.
Podczas tego  spotkania pierwsze przyrzeczenia  złożyły: Maria Szponikowska od Najświętszego Serca Pana Jezusa, Genowefa Piwońska od Najświętszego Oblicza i Agata Biedrzyńska od Miłosierdzia Bożego.
W grudniu 1998 roku wspólnota toruńska otrzy­mała pisemne  zezwolenie na istnienie i działalność przy parafii św. Jakuba Apostoła w Toruniu od Ks. Biskupa Ordynariusza Andrzeja  Suskiego.
Asystentem wspólnoty toruńskiej został ówczesny Ojciec Delegat  do  spraw Świeckiego Zakonu Mirosław Treder OCD. Odtąd działalność wspólnoty została unormowana.

Uroczystości  i  pielgrzymki

   W tych latach wspólnota  Świeckiego  Zakonu Karmelitów Bosych w Toruniu brała udział w  pielg­rzymkach  i  innych uroczystościach. W październiku  1997 roku w  pielgrzymce wspólnot karmelitańskich na Jasnej Górze z okazji  100-lecia śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W lipcu  1998 roku delegacja toruńskiej wspólnoty OCDS wzięła udział w II Kongresie  Prowincjalnym, który odbył  się w  Gorzędzieju k/Tczewa. III Kongres Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej miał miejsce w lipcu  2001 w Rościnnie  k/Poznania. W Kongresie uczestniczyły cztery delegatki ze wspólnoty toruńskiej. W ramach tego Kongresu, dla uczczenia 750 Szkaplerza św. odbyła się pierwsza pielgrzymka wspólnoty do Matki Bożej Szkaplerznej w Zamartem k/Chojnic. Wspólnie z rzeszą czcicieli Królowej Karmelu świętowaliśmy ten jubileusz.

Wybory do zarządu

   Dnia 26 września 2004 roku odbyły się pierwsze wybory do zarządu wspólnoty. W wyniku tych wyborów Przewodniczącą wspólnoty została wybrana Krystyna Michalska, Radnymi wspólnoty zostali: Jadwiga Magdzińska i Czesław Górski.  Formację młodych członków wspólnoty powierzono Jadwidze Ciechorskiej.

Dekret prawnie erygujący wspólnotę

   Na spotkaniu opłatkowym w dniu 19 grudnia 2004 roku Ojciec Delegat Tomasz Litwiejko wręczył dekret erygujący wspólnotę, który z datą 1 listopada 2004 roku nadszedł z Kurii Generalnej Zakonu Karmelitów Bosych w Rzymie.
Po dziewięciu latach, istnienia wspólnota OCDS pod wezwaniem Maryi Królowej Karmelu w Toruniu, zos­tała kanonicznie erygowana  i działa z błogosławieństwem Kościoła i Zakonu.
 
   Z kroniki OCDS w Toruniu zostało wybranych zaledwie kilka faktów, które w ogólnych zarysach obrazują powstanie i niektóre początkowe wydarze­nia z życia naszej wspólnoty,
Po 15 latach istnienia, na spotkaniu w dniu 19 grudnia 2010 roku, w klasztorze Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Toruniu,  przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego, gdzie od kilku lat mieści się nasza siedziba, Mszę świętą dziękczynną odprawił O. Delegat Prowincjalny i zarazem nasz asystent O. Stanisław Plewa OCD.

   Podczas agapy, na której składaliśmy sobie świąteczne życzenia i łamaliśmy się opłatkiem, wspominaliśmy te miłe, historyczne już wydarzenia.
Obecnie wspólnota liczy 24 członków, w tym 21 kobiet i 3 mężczyzn.

 Na podstawie kroniki wspólnoty OCDS w Toruniu
 opracowała Jadwiga Ciechorska OCDS
 
Toruń dn.19.12.2010 r.
uwagi  prosimy przesyłać na adres:
ocdswaw(małpka)gmail.com
w miejsce (małpka) wstaw: @