duchowośćformacjahistoriamodlitwaorganizacjaprawo
                    własnetożsamośćwspólnotywydarzenia
linkiinformacje


DUCHOWOŚĆ
 
       

,,Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego.”

(Ps 42,3)

OBECNOŚĆ BOŻA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Każdy wierzący, szczególnie chrześcijanin, nie może się obyć bez głębokiego przeświadczenia o Bożej obecności w swoim życiu. Karmel jest rodziną, w której ta prawda jest szczególnie głęboko przeżywana. Prymat Boga jest dominujący i staje się doświadczeniem życiowym, to znaczy nie jest na marginesie, ale w centrum życia człowieka.


SŁUCHANIE, ZGADZANIE SIĘ I REALIZOWANIE WOLI BOŻEJ

Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel jest cechą charakterystyczną duchowości karmelitańskiej. Maryja jest wzorem powołania kontemplacyjnego i apostolskiego. Świadomość obecności Boga i Maryi w życiu człowieka wyznacza duchowość naszego Zakonu.

NIESKOŃCZONA WARTOŚĆ MODLITWY

Modlitwa jest podstawą, na której opiera się całe nasze życie. Nie jest jedną z wielu rzeczy, które należy w życiu robić, lecz jest istotą życia chrześcijańskiego: trzeba zawsze modlić się i nie ustawać.

ASCEZA PRZEMIENIAJĄCA

Poprzez ascezę, tj. różne wyrzeczenia i ofiary składane z miłości do Boga, człowiek otwiera się na łaskę. Boże działanie oczyszcza jego serce, umysł i wolę, czyniąc zdolnym do komunii ze swoim Stwórcą.

ZMYSŁ KOŚCIOŁA

Każdy człowiek, dążący do osobistego uświęcenia, powinien dzielić się otrzymanymi łaskami i darami z innymi, ubogacając tym samym cały Kościół Chrystusowy.
uwagi  prosimy przesyłać na adres:
ocdswaw(małpka)gmail.com
w miejsce (małpka) wstaw: @