duchowośćformacjahistoriamodlitwaorganizacjaprawo
          własnetożsamośćwspólnotywydarzenia
linkiinformacje


INFORMACJE


Krucjata Modlitwy w intencji Ojczyzny

Intencje na miesiące
 • Lipiec – Aby okres wakacji był czasem odpoczynku i nabierania sił duchowych i moralnych.
 • Sierpień – Za ludzi zniewolonych nałogami, aby odnaleźli drogę do rozpoczęcia nowego życia.
 • Wrzesień – Za rodziców, aby chronili swoje nieletnie dzieci przed przedwczesną inicjacją seksualną w szkołach i ośrodkach wychowawczych.
 • Październik – Za katolików o aktywny udział w wyborach parlamentarnych oraz głosowanie zgodne z sumieniem i nauczaniem społecznym Kościoła.

Spotkania w Karmelu:List o. Generała do OCDS
marzec 2019


Drodzy Bracia i Siostry ze Świeckiego Karmelu,
Pozdrawiam Was życząc pokoju i komunii w Jezusie Chrystusie i Jego Duchu Świętym!
Biuletyn Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

numer 110
numer 109
numer 107
numer 108
numer 105
numer 106
numer 103
numer 104
numer 101
numer 102
numer 99
numer 100
numer 97
numer 98
numer 95
numer 96
numer 93
numer 94
numer 91
numer 92
poprzednie
numery

Modlimy się  w  papieskich intencjach:

Lipiec

Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.


Sierpień
Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej „szkołami wzrastania w człowieczeństwie”.


Wrzesień
Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz i oceanów.

Październik
Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

Listopad
Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania.

Grudzień
Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią.
Kongres OCDS

    Na VIII Kongresie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych wybrana została nowa Rada Prowincjalna w składzie:
 • Przewodnicząca Monika Olszewska,
 • Zastępca Przewodniczącej, odpowiedzialny za formację Mariusz Filipowski
 • Skarbnik Anna  Sadurska
 • Sekretarz Florian Protasewicz
 • Odpowiedzialna za media Małgorzata Brejniak
Uchwały VIII Kongresu:

 1. Podjęcie działań ewangelizacyjnych w propagowaniu duchowości karmelitańskiej naszych świętych i błogosławionych z uwzględnieniem nowoczesnych środków przekazu.
 2. Pogłębianie współpracy OCDS z ojcami i siostrami.
 3.  Kongres zachęca członków OCDS do odkrywania wielopłaszczyznowych relacji z Osobą Ducha św. do otwartości na Jego prowadzenie oraz do wypraszania darów i charyzmatów Ducha św. aby służyć nimi dla budowania Kościoła.
 4.  Kongres zaleca dalsze opracowanie i wydanie podręcznika formacyjnego w oparciu o nowy Program Formacji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej.
 5. Kongres biorąc pod uwagę trudne czasy, zachęca do wzmożenia modlitwy za Ojczyznę i pokój na świecie.
 6. Kongres dostrzega niewystarczające zaangażowanie członków OCDS w formację oraz w życie braterskie we wspólnocie. Kongres przypomina że wszyscy są wezwani do wzmacniania wspólnotowych więzi aby prawdziwie współpracować w dziele misyjnym Kościoła.
 7. W celu wzmocnienia naszego charyzmatu i rozwijania relacji bratersko – siostrzanych w warszawskiej prowincji OCDS Kongres proponuje organizowanie wyjazdów pielgrzymkowo – rekreacyjnego, na przykład, do Gietrzwałdu i Stoczka Warmińskiego.
 8. Kongres zobowiązuje radę prowincjalną warszawskiej OCDS do rozeznania form  współpracy z radą krakowskiej prowincji OCDS.
 9. Kongres proponuje wspólnotom OCDS zbiórkę dobrowolnych ofiar w comiesięcznych cyklach przeznaczonych na pomoc w budowie ośrodka rekolekcyjno - formacyjnego w Zwoli, na cele misyjne i inne.
 10. Kongres zaleca włączenie się wspólnotom OCDS w obchody 25 – lecia Karmelu Prowincji Warszawskiej.  

 
w 2019 roku:


LIPIEC

17-21     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (3)
Życie z Jezusem w codzienności
Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. i 2. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”. Modlitwa myślna, stopniowo przemieniając serce, skłania nas, byśmy nigdy nie ustawali w poszukiwaniu Jezusa w świecie, ludziach i codziennych obowiązkach. Wraz ze św. Teresą od Jezusa spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, jak nieustannie trwać w obecności Bożej, aby przyjaźń z Jezusem mogła przeniknąć wszystkie czynności naszego dnia.
(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.)
o. Grzegorz Góra OCD

25-28 Świętość jako dar i zadanie
„Kto nie dorasta do świętości, nie dorasta ani do kapłaństwa, ani do małżeństwa” (ks. Marek Dziewiecki).
o. Placyd Ogórek OCD

SIERPIEŃ

7-11 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (uzupełnienie)
Rozwiązywanie trudności w przyjaźni z Jezusem
Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły przynajmniej w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”. Rekolekcje ukażą, jak pielęgnować modlitwę myślną wśród różnych trudności związanych z jej praktykowaniem (nieumiejętność przeprowadzania medytacji, nieznajdowanie czasu na modlitwę, problemy ze skupieniem itd.). Rozwiązywanie ich nie obędzie się jednak bez podjęcia walki duchowej wspieranej mocą łaski.
(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe).
o. Wojciech Ciak OCD

22-25    Modlitwa w nauczaniu św. Jana od Krzyża
Jan od Krzyża, pisząc o modlitwie, porusza trzy zagadnienia: kondycję osób uczestniczących w modlitwie, tzn. Boga – z jednej – i człowieka – z drugiej strony, warunki dobrej modlitwy ze strony człowieka, oraz proporcje między udziałem Boga, a udziałem człowieka w akcie modlitwy. Powyższym zagadnieniom przyjrzymy się, analizując oryginalne teksty Świętego.
o. Antoni Rachmajda OCD

28-1.09     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem
Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi. Dodatkowe informacje o „Szkole Modlitwy” u dołu strony.
(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.)
o. Krzysztof Jarosz OCD

WRZESIEŃ

5-8    „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18,3)
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus podpowie nam jak stać się prawdziwym, ufającym dzieckiem Ojca Niebieskiego.
o. Kamil Strójwąs OCD

PAŹDZIERNIK

3-6      „Pokochaj mój Kościół” Rekolekcje o Kościele żywym i prawdziwym
Odwołując się do nauczania karmelity bosego bł. Franciszka Palau y Quer „Kościół jako Bóg i bliźni” oraz innych świętych Karmelu (Elżbiety od Trójcy św., Małej Arabki) przypatrzymy się naszemu podejściu do Kościoła św. i jego charyzmatów.
o. Krzysztof Piskorz OCD

9-13     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem
Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi. Dodatkowe informacje o „Szkole Modlitwy” u dołu strony.
(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe).
o. Krzysztof Jarosz OCD

16 – 20     Antropologia chrześcijańska – działanie Ducha Świętego a współpraca człowieka w życiu modlitwy
Jaki jest człowiek jako odbiorca działania Łaski? Jakimi poziomami, swego człowieczeństwa przyjmuje i odpowiada na aktywność Ducha? Co we mnie jest zdolne z Łaską współpracować, a co jej przeszkadza? Kto/co się we mnie modli?
o. Serafin Maria Tyszko OCD

24-27     „Uczynię mu podobną do niego pomoc” – w poszukiwaniu autorytetu mężczyzny
Kim mężczyzna jest w rodzinie? Jakie są źródła jego autorytetu? W jaki sposób kobieta może stać się siłą mężczyzny? Rzecz o kontrowersyjnej tradycji… Rekolekcje dla mężczyzn.
o. Jacek Olszewski OCD

LISTOPAD

20-24     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)
Rozwój przyjaźni z Jezusem
Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”. Celem rekolekcji jest pogłębienie osobistej modlitwy praktykowanej na sposób terezjański oraz ukazanie warunków niezbędnych do wzrastania w życiu modlitwy, tzn. bezinteresownej miłości wobec innych, oderwania, pokory. Zabieganie o te cnoty pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem.
(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe).
o. Łukasz Piskulak OCD

29-1.12     Wprowadzenie w Adwent
Rekolekcje weekendowe
o. Szymon Plewa OCD

 

Ponadto odbędą się:

Rekolekcje dla kapłanów (19-21 sierpnia)
o. Jarosław Górka OCD

Rekolekcje dla osób z rodzin dotkniętych uzależnieniami:

–         dla trzeźwiejących alkoholików:

      27-29 września (o. Tomasz Litwiejko OCD)

–         dla żyjących z osobami uzależnionymi:

–         dla młodszych dzieci z rodzin, w których były lub są uzależnienia:

      1-4 sierpnia (o. Krzysztof Maria Jank OCD)


SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ

Jest to szczególna forma rekolekcji, w trakcie której zapraszamy Was do stopniowego zgłębiania umysłem i sercem tego, co duchowość Karmelu ma do przekazania na temat modlitwy. Poprzez konferencje, oparte przede wszystkim na nauce św. Teresy od Jezusa, doktora Kościoła, w systematyczny sposób przedstawiona zostanie teologia modlitewnej relacji z Bogiem. Spróbujemy odpowiedzieć na kwestie takie jak np.: jakie znaczenie ma modlitwa w naszym życiu, na czym polega jej istota, jak powinna się ona rozwijać, czy potrzebne są metody i schematy modlitwy, jak radzić sobie z trudnościami, jak uniknąć błędnych ścieżek oraz duchowych złudzeń i pomyłek. Podane zostaną również praktyczne wskazówki dotyczące uwarunkowań modlitwy w codziennym życiu. Możliwe są indywidualne spotkania z ojcami prowadzącymi rekolekcje. Konieczny jest udział w poszczególnych etapach wg kolejności. Na stopień „Uzupełnienie” można przyjechać już po pierwszym stopniu Szkoły Modlitwy. Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.Informacje o rekolekcjach na stronie:

https://gorzedziej.karmelicibosi.pl/program/

tel. 58 536 84 34;
kom. 604 423 120 (najlepiej w godz. 9:00-12:30, 14:30-17:00)

Dom Rekolekcyjny „Pod Opieką św. Józefa” Karmelitów Bosych

ul. ks. Hundsdorfa 7a, Gorzędziej, 83 – 120 Subkowy

e-mail: rekolekcje@karmelicibosi.pl
  uwagi  prosimy przesyłać na adres:
ocdswaw(małpka)gmail.com
w miejsce (małpka) wstaw: @
v