duchowośćformacjahistoriamodlitwaorganizacjaprawo
          własnetożsamośćwspólnotywydarzenia
linkiinformacje


INFORMACJE


Krucjata Modlitwy w intencji Ojczyzny

Intencje na miesiące

 • Kwiecień - O łaskę pokonania wrogości i wzajemnych uprzedzeń w naszej Ojczyźnie.
 • Maj - Niech Maryja, Królowa Polski otacza nasz naród swoją szczególną opieką wyjednując nam głęboką wiarę i dojrzałą miłość.

 • Czerwiec -


 • Lipiec -
Biuletyn Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

numer 95
numer
numer 93
numer 94
numer 91
numer 92
numer 89
numer 90
numer 87
numer 88
numer 85
numer 86
numer 83
numer 84
numer 81 numer 82
numer 79
numer 80
numer 77 numer 78
numer 75
numer 76
numer 74 numer 73
numer 72 numer 71
numer 70
numer 69
numer 68
numer 67
numer 66
numer 65
numer 64 numer 63
numer 62 numer 61
poprzednie
numery

Modlimy się  w  papieskich intencjach:


Kwiecień
Intencja powszechna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

Maj
Intencja ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją szczególną misję, wykorzystując swoje zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

Czerwiec
Intencja powszechna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Lipiec
Intencja ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Sierpień
Intencja powszechna: Aby globalne decyzje ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

Wrzesień
Intencja powszechna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Październik
Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Listopad
Intencja powszechna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Grudzień
Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, właściwy dla dialogu z kulturami.

Styczeń
Intencja ewangelizacyjna:


Luty
Intencja powszechna:

Marzec
Intencja ewangelizacyjna:

Kongres OCDS

    Na VIII Kongresie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych wybrana została nowa Rada Prowincjalna w składzie:
 • Przewodnicząca Monika Olszewska,
 • Zastępca Przewodniczącej, odpowiedzialny za formację Mariusz Filipowski
 • Skarbnik Anna  Sadurska
 • Sekretarz Florian Protasewicz
 • Odpowiedzialna za media Małgorzata Brejniak

Uchwały VIII Kongresu:

 1. Podjęcie działań ewangelizacyjnych w propagowaniu duchowości karmelitańskiej naszych świętych i błogosławionych z uwzględnieniem nowoczesnych środków przekazu.
 2. Pogłębianie współpracy OCDS z ojcami i siostrami.
 3.  Kongres zachęca członków OCDS do odkrywania wielopłaszczyznowych relacji z Osobą Ducha św. do otwartości na Jego prowadzenie oraz do wypraszania darów i charyzmatów Ducha św. aby służyć nimi dla budowania Kościoła.
 4.  Kongres zaleca dalsze opracowanie i wydanie podręcznika formacyjnego w oparciu o nowy Program Formacji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej.
 5. Kongres biorąc pod uwagę trudne czasy, zachęca do wzmożenia modlitwy za Ojczyznę i pokój na świecie.
 6. Kongres dostrzega niewystarczające zaangażowanie członków OCDS w formację oraz w życie braterskie we wspólnocie. Kongres przypomina że wszyscy są wezwani do wzmacniania wspólnotowych więzi aby prawdziwie współpracować w dziele misyjnym Kościoła.
 7. W celu wzmocnienia naszego charyzmatu i rozwijania relacji bratersko – siostrzanych w warszawskiej prowincji OCDS Kongres proponuje organizowanie wyjazdów pielgrzymkowo – rekreacyjnego, na przykład, do Gietrzwałdu i Stoczka Warmińskiego.
 8. Kongres zobowiązuje radę prowincjalną warszawskiej OCDS do rozeznania form  współpracy z radą krakowskiej prowincji OCDS.
 9. Kongres proponuje wspólnotom OCDS zbiórkę dobrowolnych ofiar w comiesięcznych cyklach przeznaczonych na pomoc w budowie ośrodka rekolekcyjno - formacyjnego w Zwoli, na cele misyjne i inne.
 10. Kongres zaleca włączenie się wspólnotom OCDS w obchody 25 – lecia Karmelu Prowincji Warszawskiej.  


w 2018 roku.

MAJ

2-6 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem
o. Roman Hernoga OCD

10-13 Wieczernik Królowej Pokoju. Co Maryja chce powiedzieć swoim dzieciom żyjącym w dzisiejszym świecie?
Wezwanie do modlitwy, nawrócenia, postu i pokuty w najważniejszych orędziach maryjnych XX w.
o. Piotr Czapski OCD

CZERWIEC

1-3 Eucharystia. Dieta nieśmiertelności.
Weekendowe rekolekcje dla osób, które chcą pogłębić swoje przeżywanie Eucharystii i uczynić z obecności na Mszy św. prawdziwe modlitewne spotkanie z żywym Bogiem
o. Krzysztof Maria Jank OCD

21-24 Gdzie jest Bóg, gdy cierpimy? Rekolekcje ze św. Elżbietą od Trójcy Świętej
Każdy człowiek na drodze swego życia prędzej czy później zetknie się z cierpieniem fizycznym, psychicznym lub duchowym. Jak przeżyć to doświadczenie, tak by stało się prawdziwym czasem łaski, w którym głębiej odkryjemy Bożą dobroć oraz cel i sens naszego życia?
o. Michał Swarzyński OCD

28-1.07 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ DLA RODZICÓW I DZIECI
Możliwość spotkania z modlitwą karmelitańską dla rodziców i dzieci. Rodzice będą prowadzeni wg schematu 1. stopnia „Szkoły Modlitwy”, natomiast nad wprowadzaniem dzieci w modlitwę będzie czuwać kilkuosobowa grupa doświadczonych formatorów z Instytutu Notre Dame de Vie.
formatorzy z Instytutu Notre Dame de Vie, o. Grzegorz Góra OCD

LIPIEC

4-8 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)
Rozwój przyjaźni z Jezusem
o. Grzegorz Góra OCD

18-22 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (3)
Życie z Jezusem w codzienności
o. Serafin Maria Tyszko OCD

26-29 Duchowość chrześcijańska wg Modlitwy Pańskiej oraz „Drogi Doskonałości” św. Teresy od Jezusa
o. Placyd Ogórek OCD

SIERPIEŃ

8-12 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem
o. Józef Tracz OCD

22-26 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (4)
Perspektywy przyjaźni z Jezusem
o. Wojciech Ciak OCD

29-2.09 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (uzupełnienie)
Rozwiązywanie trudności w przyjaźni z Jezusem
o. Serafin Maria Tyszko OCD

WRZESIEŃ

5-9 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem
o. Aleksander Szczukiecki OCD

12-16 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (3)
Życie z Jezusem w codzienności
o. Bertold Dąbkowski OCD

PAŹDZIERNIK

3-7 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)
Rozwój przyjaźni z Jezusem
o. Łukasz Piskulak OCD.

18-21 „Chcę kochać jak dziecko i walczyć jak nieustraszony wojownik”
Rekolekcje ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus o drodze dziecięctwa Bożego i walce duchowej
o. Krzysztof Piskorz OCD

25-28 „Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie” (Łk 2,48). Maryja u boku Józefa. Feminizm szansą dla współczesnego mężczyzny
Rekolekcje dla mężczyzn
o. Jacek Olszewski OCD

LISTOPAD

21-25 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem
o. Serafin Maria Tyszko OCD

30-2.12 Wprowadzenie w Adwent
Rekolekcje weekendowe
o. Szymon Plewa OCD

 

Ponadto odbędą się:

Rekolekcje dla kapłanów (20-22 sierpnia)
o. Tadeusz Kujałowicz OCD

Rekolekcje dla osób z rodzin dotkniętych uzależnieniami:

–         dla trzeźwiejących alkoholików:

      26-28 stycznia (o. Tomasz Litwiejko OCD)

      28-30 września (o. Tomasz Litwiejko OCD)

–         dla żyjących z osobami uzależnionymi:

      8-10 czerwca (o. Krzysztof Maria Jank OCD)

–         dla młodszych dzieci z rodzin, w których były lub są uzależnienia:

      2-5 sierpnia (o. Krzysztof Maria Jank OCD)

 

 
SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ

Jest to szczególna forma rekolekcji, w trakcie której zapraszamy Was do stopniowego zgłębiania umysłem i sercem tego, co duchowość Karmelu ma do przekazania na temat modlitwy. Poprzez konferencje, oparte przede wszystkim na nauce św. Teresy od Jezusa, doktora Kościoła, w systematyczny sposób przedstawiona zostanie teologia modlitewnej relacji z Bogiem. Spróbujemy odpowiedzieć na kwestie takie jak np.: jakie znaczenie ma modlitwa w naszym życiu, na czym polega jej istota, jak powinna się ona rozwijać, czy potrzebne są metody i schematy modlitwy, jak radzić sobie z trudnościami, jak uniknąć błędnych ścieżek oraz duchowych złudzeń i pomyłek. Podane zostaną również praktyczne wskazówki dotyczące uwarunkowań modlitwy w codziennym życiu. Możliwe są indywidualne spotkania z ojcami prowadzącymi rekolekcje. Konieczny jest udział w poszczególnych etapach wg kolejności. Na stopień „Uzupełnienie” można przyjechać już po pierwszym stopniu Szkoły Modlitwy. Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.Informacje o rekolekcjach na stronie:

https://gorzedziej.karmelicibosi.pl/program/

tel. 58 536 84 34;
kom. 604 423 120 (najlepiej w godz. 9:00-12:30, 14:30-17:00)

Dom Rekolekcyjny „Pod Opieką św. Józefa” Karmelitów Bosych

ul. ks. Hundsdorfa 7a, Gorzędziej, 83 – 120 Subkowy

e-mail: rekolekcje@karmelicibosi.pl
  uwagi  prosimy przesyłać na adres:
ocdswaw(małpka)gmail.com
w miejsce (małpka) wstaw: @
v