duchowośćformacjahistoriamodlitwaorganizacjaprawo
          własnetożsamośćwspólnotywydarzenia
linkiinformacje


INFORMACJE


Krucjata Modlitwy w intencji Ojczyzny

Intencje na miesiące
 • Grudzień - Niech św. Józef stanie się wzorem ojca dla wszystkich mężczyzn.

2019

 • Styczeń - O dar pokoju i ładu społecznego w Polsce i Europie.
 • Luty - Dziękując Bogu za posługę kapłanów oraz osób konsekrowanych prosimy dla nich o pogłębienie daru świętości.
 • Marzec - O światło i moc Ducha Świętego dla odprawiających rekolekcje wielkopostne.

 • Kwiecień - O aktywny udział katolików w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Spotkania w Karmelu:

 • W dniach 28 II do 3 III 2019 w Gorzędzieju odbędą się rekolekcje dla wszystkich chętnych osób z naszych wspólnot : "Powołanie w Biblii. Odkrywanie Woli Bożej w codziennym życiu." Rekolekcje poprowadzi o. Robert Marciniak
 • Wspólne spotkanie radnych, formatorów i przewodniczących odbędzie się w dniach 4-7 IV 2019 roku, w Toruniu, w Domu Pielgrzyma przy ul. św. Józefa.


Biuletyn Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

numer 101
numer 102
numer 99
numer 100
numer 97
numer 98
numer 95
numer 96
numer 93
numer 94
numer 91
numer 92
numer 89
numer 90
numer 87
numer 88
numer 85
numer 86
numer 83
numer 84
numer 81 numer 82
numer 79
numer 80
numer 77 numer 78
numer 75
numer 76
numer 74 numer 73
numer 72 numer 71
numer 70
numer 69
poprzednie
numery

Modlimy się  w  papieskich intencjach:

Grudzień
Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, właściwy dla dialogu z kulturami.

2019

Styczeń
Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.

Luty
O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

Marzec
Za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa, a ich prawa były respektowane.

Kwiecień
Za lekarzy i pracowników humanitarnych, przebywających na obszarach wojennych, którzy narażają własne życie, aby ocalić innych.

Maj
Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.

Czerwiec

Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.


Lipiec
Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.


Sierpień
Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej „szkołami wzrastania w człowieczeństwie”.


Wrzesień
Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz i oceanów.

Październik
Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

Listopad
Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania.

Grudzień
Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią.


Kongres OCDS

    Na VIII Kongresie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych wybrana została nowa Rada Prowincjalna w składzie:
 • Przewodnicząca Monika Olszewska,
 • Zastępca Przewodniczącej, odpowiedzialny za formację Mariusz Filipowski
 • Skarbnik Anna  Sadurska
 • Sekretarz Florian Protasewicz
 • Odpowiedzialna za media Małgorzata Brejniak
Uchwały VIII Kongresu:

 1. Podjęcie działań ewangelizacyjnych w propagowaniu duchowości karmelitańskiej naszych świętych i błogosławionych z uwzględnieniem nowoczesnych środków przekazu.
 2. Pogłębianie współpracy OCDS z ojcami i siostrami.
 3.  Kongres zachęca członków OCDS do odkrywania wielopłaszczyznowych relacji z Osobą Ducha św. do otwartości na Jego prowadzenie oraz do wypraszania darów i charyzmatów Ducha św. aby służyć nimi dla budowania Kościoła.
 4.  Kongres zaleca dalsze opracowanie i wydanie podręcznika formacyjnego w oparciu o nowy Program Formacji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej.
 5. Kongres biorąc pod uwagę trudne czasy, zachęca do wzmożenia modlitwy za Ojczyznę i pokój na świecie.
 6. Kongres dostrzega niewystarczające zaangażowanie członków OCDS w formację oraz w życie braterskie we wspólnocie. Kongres przypomina że wszyscy są wezwani do wzmacniania wspólnotowych więzi aby prawdziwie współpracować w dziele misyjnym Kościoła.
 7. W celu wzmocnienia naszego charyzmatu i rozwijania relacji bratersko – siostrzanych w warszawskiej prowincji OCDS Kongres proponuje organizowanie wyjazdów pielgrzymkowo – rekreacyjnego, na przykład, do Gietrzwałdu i Stoczka Warmińskiego.
 8. Kongres zobowiązuje radę prowincjalną warszawskiej OCDS do rozeznania form  współpracy z radą krakowskiej prowincji OCDS.
 9. Kongres proponuje wspólnotom OCDS zbiórkę dobrowolnych ofiar w comiesięcznych cyklach przeznaczonych na pomoc w budowie ośrodka rekolekcyjno - formacyjnego w Zwoli, na cele misyjne i inne.
 10. Kongres zaleca włączenie się wspólnotom OCDS w obchody 25 – lecia Karmelu Prowincji Warszawskiej.  

 
w 2019 roku:

STYCZEŃ

30-3.02   III, IV i V mieszkania Zamku Wewnętrznego św. Teresy od Jezusa  (BRAK MIEJSC)
W życiu duchowym łatwo zatrzymać się w połowie drogi – na etapie tzw. III mieszkań. Jeśli nie pozwolimy Gospodarzowi zamku poprowadzić się dalej, „zamulimy się” w tych III mieszkaniach i nie zakosztujemy smaków zjednoczenia z Panem. Szkoda by było. (Rekolekcje adresowane do osób, które uczestniczyły przynajmniej w I stopniu Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej).
o. Serafin Maria Tyszko OCD

LUTY

14-17   Więzi czy więzy? Relacja matka-córka i jej wpływ na rozwój życia duchowego na przykładzie doświadczenia św. Edyty Stein
Rekolekcje dla kobiet
dr Dorota Dźwig, karmelici bosi z Gorzędzieja

20-24    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi. Dodatkowe informacje o „Szkole Modlitwy” u dołu strony.
(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.)
o. Roman Hernoga OCD

MARZEC

8-10    Wprowadzenie w Wielki Post
Rekolekcje weekendowe
o. Szymon Plewa OCD

13-17   SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (3)
Życie z Jezusem w codzienności
Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. i 2. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”. Modlitwa myślna, stopniowo przemieniając serce, skłania nas, byśmy nigdy nie ustawali w poszukiwaniu Jezusa w świecie, ludziach i codziennych obowiązkach. Wraz ze św. Teresą od Jezusa spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, jak nieustannie trwać w obecności Bożej, aby przyjaźń z Jezusem mogła przeniknąć wszystkie czynności naszego dnia.
(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.)
o. Wojciech Ciak OCD

21-24    Modlitwa po męsku
Czyżby mężczyźni „nadawali się” wyłącznie do różnorakiej zewnętrznej działalności, a do modlitwy nie? Niemożliwe! „Męska” historia Kościoła tego nie potwierdza. Mamy w niej cały szereg modlących się, kontemplatywnych mężczyzn. Spotkajmy się rekolekcyjnie w męskim gronie. Zobaczymy co z tego wyniknie.
o. Serafin Maria Tyszko OCD

KWIECIEŃ

4-7     Wieczność w trzech odsłonach Wprowadzenie w liturgię Triduum Paschalnego
W czasie rekolekcji poprzez modlitwę, śpiew (podstawy chorałowej psalmodii) i konferencje wejdziemy w niezwykle bogatą liturgię najważniejszych dni w całym roku i postaramy się przygotować na dobre i owocne przeżycie Paschy naszego Pana.
Karmelitański Ośrodek Liturgii i Modlitwy: o. Mateusz Maria Filipowski OCD, o. Tomasz Rydzewski OCD

MAJ

1-5    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem
Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi. Dodatkowe informacje o „Szkole Modlitwy” u dołu strony.
(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.)
o. Michał Żelechowski OCD

9-12     Jedyna droga do pokoju serca
Z powodu grzechu pierworodnego nasze serca są zamknięte, niespokojne i rozdarte. Wsłuchajmy się w podpowiedzi Ojców Kościoła, którzy pokazują jak stoczyć wewnętrzną walkę, by dojść do trwałego i prawdziwego pokoju.
o. Mateusz Maria Filipowski OCD

23-26    Eucharystia. Dieta nieśmiertelności.
Rekolekcje dla osób, które chcą pogłębić swoje przeżywanie Eucharystii i uczynić z obecności na Mszy św. prawdziwe modlitewne spotkanie z żywym Bogiem.
o. Krzysztof Maria Jank OCD

31-2.06    Z Maryją na drogach wiary
Rekolekcje weekendowe dla noszących szkaplerz.
o. Michał Swarzyński OCD

CZERWIEC

13-16     Czy słyszysz, gdy Pan woła cię po imieniu?
Rekolekcje biblijne. Jak usłyszeć głos Boga, który mówi mi o swoich pragnieniach i planach co do mojego życia? Jak nie rozminąć się z Jego głosem w swoim codziennym życiu rodzinnym i zawodowym bądź w rozeznawaniu swojego życiowego powołania?
o. Robert Marciniak OCD

27-30     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ DLA RODZICÓW I DZIECI
Możliwość spotkania z modlitwą karmelitańską dla rodziców i dzieci. Rodzice będą prowadzeni wg schematu 1. stopnia „Szkoły Modlitwy”, natomiast nad wprowadzaniem dzieci w modlitwę będzie czuwać kilkuosobowa grupa doświadczonych formatorów z Instytutu Notre Dame de Vie.
formatorzy z Instytutu Notre Dame de Vie, o. Grzegorz Góra OCD

LIPIEC

3-7    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)
Rozwój przyjaźni z Jezusem
Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”. Celem rekolekcji jest pogłębienie osobistej modlitwy praktykowanej na sposób terezjański oraz ukazanie warunków niezbędnych do wzrastania w życiu modlitwy, tzn. bezinteresownej miłości wobec innych, oderwania, pokory. Zabieganie o te cnoty pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem.
(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe).
o. Serafin Maria Tyszko OCD

17-21     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (3)
Życie z Jezusem w codzienności
Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. i 2. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”. Modlitwa myślna, stopniowo przemieniając serce, skłania nas, byśmy nigdy nie ustawali w poszukiwaniu Jezusa w świecie, ludziach i codziennych obowiązkach. Wraz ze św. Teresą od Jezusa spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, jak nieustannie trwać w obecności Bożej, aby przyjaźń z Jezusem mogła przeniknąć wszystkie czynności naszego dnia.
(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.)
o. Grzegorz Góra OCD

25-28 Świętość jako dar i zadanie
„Kto nie dorasta do świętości, nie dorasta ani do kapłaństwa, ani do małżeństwa” (ks. Marek Dziewiecki).
o. Placyd Ogórek OCD

SIERPIEŃ

7-11 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (uzupełnienie)
Rozwiązywanie trudności w przyjaźni z Jezusem
Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły przynajmniej w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”. Rekolekcje ukażą, jak pielęgnować modlitwę myślną wśród różnych trudności związanych z jej praktykowaniem (nieumiejętność przeprowadzania medytacji, nieznajdowanie czasu na modlitwę, problemy ze skupieniem itd.). Rozwiązywanie ich nie obędzie się jednak bez podjęcia walki duchowej wspieranej mocą łaski.
(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe).
o. Wojciech Ciak OCD

22-25    Modlitwa w nauczaniu św. Jana od Krzyża
Jan od Krzyża, pisząc o modlitwie, porusza trzy zagadnienia: kondycję osób uczestniczących w modlitwie, tzn. Boga – z jednej – i człowieka – z drugiej strony, warunki dobrej modlitwy ze strony człowieka, oraz proporcje między udziałem Boga, a udziałem człowieka w akcie modlitwy. Powyższym zagadnieniom przyjrzymy się, analizując oryginalne teksty Świętego.
o. Antoni Rachmajda OCD

28-1.09     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem
Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi. Dodatkowe informacje o „Szkole Modlitwy” u dołu strony.
(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.)
o. Krzysztof Jarosz OCD

WRZESIEŃ

5-8    „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18,3)
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus podpowie nam jak stać się prawdziwym, ufającym dzieckiem Ojca Niebieskiego.
o. Kamil Strójwąs OCD

PAŹDZIERNIK

3-6      „Pokochaj mój Kościół” Rekolekcje o Kościele żywym i prawdziwym
Odwołując się do nauczania karmelity bosego bł. Franciszka Palau y Quer „Kościół jako Bóg i bliźni” oraz innych świętych Karmelu (Elżbiety od Trójcy św., Małej Arabki) przypatrzymy się naszemu podejściu do Kościoła św. i jego charyzmatów.
o. Krzysztof Piskorz OCD

9-13     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem
Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi. Dodatkowe informacje o „Szkole Modlitwy” u dołu strony.
(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe).
o. Krzysztof Jarosz OCD

16 – 20     Antropologia chrześcijańska – działanie Ducha Świętego a współpraca człowieka w życiu modlitwy
Jaki jest człowiek jako odbiorca działania Łaski? Jakimi poziomami, swego człowieczeństwa przyjmuje i odpowiada na aktywność Ducha? Co we mnie jest zdolne z Łaską współpracować, a co jej przeszkadza? Kto/co się we mnie modli?
o. Serafin Maria Tyszko OCD

24-27     „Uczynię mu podobną do niego pomoc” – w poszukiwaniu autorytetu mężczyzny
Kim mężczyzna jest w rodzinie? Jakie są źródła jego autorytetu? W jaki sposób kobieta może stać się siłą mężczyzny? Rzecz o kontrowersyjnej tradycji… Rekolekcje dla mężczyzn.
o. Jacek Olszewski OCD

LISTOPAD

20-24     SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)
Rozwój przyjaźni z Jezusem
Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”. Celem rekolekcji jest pogłębienie osobistej modlitwy praktykowanej na sposób terezjański oraz ukazanie warunków niezbędnych do wzrastania w życiu modlitwy, tzn. bezinteresownej miłości wobec innych, oderwania, pokory. Zabieganie o te cnoty pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem.
(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe).
o. Łukasz Piskulak OCD

29-1.12     Wprowadzenie w Adwent
Rekolekcje weekendowe
o. Szymon Plewa OCD

 

Ponadto odbędą się:

Rekolekcje dla kapłanów (19-21 sierpnia)
o. Jarosław Górka OCD

Rekolekcje dla osób z rodzin dotkniętych uzależnieniami:

–         dla trzeźwiejących alkoholików:

      25-27 stycznia (o. Tomasz Litwiejko OCD)

      27-29 września (o. Tomasz Litwiejko OCD)

–         dla żyjących z osobami uzależnionymi:

      7-9 czerwca (o. Krzysztof Maria Jank OCD)

–         dla młodszych dzieci z rodzin, w których były lub są uzależnienia:

      1-4 sierpnia (o. Krzysztof Maria Jank OCD)


SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ

Jest to szczególna forma rekolekcji, w trakcie której zapraszamy Was do stopniowego zgłębiania umysłem i sercem tego, co duchowość Karmelu ma do przekazania na temat modlitwy. Poprzez konferencje, oparte przede wszystkim na nauce św. Teresy od Jezusa, doktora Kościoła, w systematyczny sposób przedstawiona zostanie teologia modlitewnej relacji z Bogiem. Spróbujemy odpowiedzieć na kwestie takie jak np.: jakie znaczenie ma modlitwa w naszym życiu, na czym polega jej istota, jak powinna się ona rozwijać, czy potrzebne są metody i schematy modlitwy, jak radzić sobie z trudnościami, jak uniknąć błędnych ścieżek oraz duchowych złudzeń i pomyłek. Podane zostaną również praktyczne wskazówki dotyczące uwarunkowań modlitwy w codziennym życiu. Możliwe są indywidualne spotkania z ojcami prowadzącymi rekolekcje. Konieczny jest udział w poszczególnych etapach wg kolejności. Na stopień „Uzupełnienie” można przyjechać już po pierwszym stopniu Szkoły Modlitwy. Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.Informacje o rekolekcjach na stronie:

https://gorzedziej.karmelicibosi.pl/program/

tel. 58 536 84 34;
kom. 604 423 120 (najlepiej w godz. 9:00-12:30, 14:30-17:00)

Dom Rekolekcyjny „Pod Opieką św. Józefa” Karmelitów Bosych

ul. ks. Hundsdorfa 7a, Gorzędziej, 83 – 120 Subkowy

e-mail: rekolekcje@karmelicibosi.pl
  uwagi  prosimy przesyłać na adres:
ocdswaw(małpka)gmail.com
w miejsce (małpka) wstaw: @
v