duchowośćformacjahistoriamodlitwaorganizacjaprawo
          własnetożsamośćwspólnotywydarzenia
linkiinformacje


INFORMACJE


Krucjata Modlitwy w intencji Ojczyzny

Intencje na miesiące:


 • Wrzesień – O większe zainteresowanie rodziców edukacją szkolną swoich  dzieci.


 • Październik – Za chorych i osoby w podeszłym wieku, aby otoczone były należytą troską i opieką swoich rodzin.


Spotkania w Karmelu:

 • 16 sierpnia Pan powołał do Siebie po długiej i ciężkiej chorobie śp. Marię Biernacką, wieloletnią Przewodniczącą warszawskiej wspólnoty OCDS oraz wieloletnią Przewodniczącą Rady Prowincjalnej OCDS Prowincji Warszawskiej. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 19 sierpnia o godz. 11.00 w parafialnym kościele w Brwinowie pw. św. Floriana.


 • 19-22 października VIII Kongres OCDS w Toruniu
Modlitwa z Okazji Kongresu OCDS

P. Święta Matko Tereso,
W. Spójrz z nieba na winnicę, którą szczepiła twoja prawica, i uczyń ją doskonałą.

P. Módlmy się: Boże Ojcze Wszechmogący, który w świętej Teresie od Jezusa dałeś nam Matkę na drogach życia duchowego, prosimy Cię przez jej wstawiennictwo, obdarz swoją łaską siostry i braci, którzy wezmą udział w Kongresie Prowincjalnym, aby posłuszni natchnieniom Ducha Świętego, umieli odnowić naszą służbę w Kościele i dla Kościoła poprzez wierność naszemu charyzmatowi. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
P. Módl się za nami, Królowo i Ozdobo Karmelu,
W. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.
P. Módlmy się: Boże, Ojcze Wszechmogący, prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Dziewicy Maryi, Matki Karmelu, pobłogosławił prace naszego Kongresu Prowincjalnego, aby siostry i bracia tam zgromadzeni, za łaską Ducha Świętego, potrafili wiernie odczytać znaki czasu w twórczej wierności naszego charyzmatu.
W. Amen.


Drodzy Bracia i Siostry w Świeckim Zakonie,
Pokój i radość w Panu niech będą z Wami!
1. W liście, który skierowałem do Was w ubiegłym roku, przypomniałem Wam o niektórych istotnych sferach życia w OCDS w odpowiedzi na Wasze sugestie i oczekiwania skierowane do ojców kapitularnych z okazji Kapituły Generalnej w 2015 r. W tym roku, w dniu liturgicznego Święta Zesłania Ducha Świętego, chciałbym zaproponować Wam ...
Biuletyn Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

numer 87
numer 88
numer 85
numer 86
numer 83
numer 84
numer 81 numer 82
numer 79
numer 80
numer 77 numer 78
numer 75
numer 76
numer 74 numer 73
numer 72 numer 71
numer 70
numer 69
numer 68
numer 67
numer 66
numer 65
numer 64 numer 63
numer 62 numer 61
poprzednie
numery

Modlimy się  w  papieskich intencjach:

Wrzesień
Intencja ewangelizacyjna: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.

Październik
Intencja ogólna: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

Listopad
Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

Grudzień
Intencja ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń.

Kongres OCDS

    Na VII Kongresie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych wybrana została nowa Rada Prowincjalna w składzie:
 • Przewodnicząca Monika Olszewska,
 • Zastępca Przewodniczącej, odpowiedzialny za formację Mariusz Filipowski
 • Skarbnik Anna  Sadurska
 • Odpowiedzialny za media Florian Protasewicz
 • Sekretarz Gabriela Kordy

Uchwały VII Kongresu:

 1. Wspólnoty powinny pogłębiać znajomość Prawa Własnego(Reguła, Konstytucje, Statut, Ratio) uwzględniając tok formacyjny całego Zakonu i inicjatywy duszpasterskie Kościoła.
 2. Kongres zachęca do praktykowania różnych form kultu św. Józefa.
 3. Kongres zachęca członków OCDS do uczestnictwa w corocznej uroczystości ku czci Matki Bożej Szkaplerznej w Zamartem oraz  w spotkaniach modlitewno- rekreacyjnych i warsztatach formacyjnych w ustalonym przez Radę Prowincjalną miejscu i czasie.
 4. Kongres zaleca aby członkowie i kandydaci korzystali z rekolekcji, które są prowadzone w karmelitańskich domach rekolekcyjnych.
 5. Kongres zaprasza członków i kandydatów Wspólnoty do modlitwy za misje karmelitańskie i zachęca do ofiarowania swoich cierpień a w miarę możliwości i ofiar pieniężnych na rozwój misji.
 6. Kongres zaleca opracowanie i wydanie podręcznika formacyjnego w oparciu o nowy Program Formacji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej; Kongres zaleca powołanie zespołu redakcyjnego, który przejmie odpowiedzialność za wykonanie tego zadania.
 7. Kongres zaleca Radzie Prowincjalnej opracowanie zasad wystąpień w mediach w imieniu OCDS i przedstawienia ich do zatwierdzenia ojcu Prowincjałowi.

Wolne wnioski VII Kongresu.

 1. Kongres zaleca aktywny udział Wspólnot w zorganizowaniu i przeprowadzeniu modlitewnego czuwania na Jasnej Górze z okazji 500-lecia urodzin św. Teresy od Jezusa.
 2. Kongres zachęca wspólnoty do udziału w Ogólnopolskim otwarciu Jubileuszu 500-lecia urodzin św. Teresy od Jezusa ( 11 października 2014 Kraków- Łagiewniki) oraz jego zamknięciu ( 18 października 2015 Poznań).
 3. Kongres zachęca Wspólnoty do uczczenia 500-lecia urodzin św. Teresy od Jezusa 28 marca 2015 roku.
 4. Kongres zachęca członków do udziału w obchodach  Tysiąc Pięćdziesiątej Rocznicy Chrztu Polski, poprzez uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego. Z tej okazji proponujemy zorganizowanie pielgrzymki do Gniezna lub do Poznania i odnowienia w Katedrze przyrzeczeń chrzcielnych z całą wspólnotą prowincjalną OCDS.
 5. Kongres zachęca do uaktualnienia i prowadzenia własnych stron internetowych przez Wspólnoty OCDS.
 6. Wystosować list z podziękowaniem do ojca Stanisława Plewy OCD.
 7. Wysłać list do Marii i Janusza Kuśmirków ze słowami uznania za trud prowadzenia Wspólnoty w Sochaczewie i Bednarach.


WRZESIEŃ

13-17    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (uzupełnienie)
            Rozwiązywanie trudności w przyjaźni z Jezusem

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły przynajmniej w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Rekolekcje ukażą, jak pielęgnować modlitwę myślną wśród różnych trudności związanych z jej praktykowaniem (nieumiejętność przeprowadzania medytacji, nieznajdowanie czasu na modlitwę, problemy ze skupieniem itd.). Rozwiązywanie ich nie obędzie się jednak bez podjęcia walki duchowej wspieranej mocą łaski. Dopiero porządkowanie naszego życia pomoże nam znajdować czas na modlitwę i unikać rozproszeń, a osłabienie wpływu namiętności i wad oraz walka o cnoty pozwolą naszemu duchowi owocnie trwać przed Panem.

(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe).

o. Bertold Dąbkowski OCD

27-1.10 SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (3)
            Życie z Jezusem w codzienności

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. i 2. etapie cyklu "Szkoła modlitwy karmelitańskiej".

Modlitwa myślna, stopniowo przemieniając serce, skłania nas, byśmy nigdy nie ustawali w poszukiwaniu Jezusa w świecie, ludziach i codziennych obowiązkach. Wraz ze św. Teresą spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie: jak nieustannie trwać w obecności Bożej, aby przyjaźń z Jezusem mogła przeniknąć wszystkie czynności naszego dnia?

(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.)

o. Serafin Maria Tyszko OCD

PAŹDZIERNIK

4-8       SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)
            Rozwój przyjaźni z Jezusem

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Celem rekolekcji jest pogłębienie osobistej modlitwy praktykowanej na sposób terezjański  oraz ukazanie warunków niezbędnych do wzrastania w życiu modlitwy, tzn. bezinteresownej miłości wobec innych, oderwania, pokory. Zabieganie o te cnoty pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem.

(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe).

o. Wojciech Ciak OCD

12-15    Jak wyzwolić Miłość?

Droga niedoskonałych – kroczenie  ku świętości wg św. Teresy od Jezusa.

o. Piotr Czapski OCD

18-22    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
            Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi.

(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.)

o. Roman Hernoga OCD

LISTOPAD

15-19    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (uzupełnienie)
            Rozwiązywanie trudności w przyjaźni z Jezusem

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły przynajmniej w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Rekolekcje ukażą, jak pielęgnować modlitwę myślną wśród różnych trudności związanych z jej praktykowaniem (nieumiejętność przeprowadzania medytacji, nieznajdowanie czasu na modlitwę, problemy ze skupieniem itd.). Rozwiązywanie ich nie obędzie się jednak bez podjęcia walki duchowej wspieranej mocą łaski. Dopiero porządkowanie naszego życia pomoże nam znajdować czas na modlitwę i unikać rozproszeń, a osłabienie wpływu namiętności i wad oraz walka o cnoty pozwolą naszemu duchowi owocnie trwać przed Panem.

(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe).

o. Grzegorz Góra OCD

22-26    SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
            Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi.

(Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.)

o. Mateusz Filipowski OCD

30-3.12 Karmelitańskie wątki objawień fatimskich

o. Juliusz Wiewióra OCD

Ponadto odbędą się:

Rekolekcje dla kapłanów (21-23 sierpnia):

Na wzór Syna Człowieczego – służyć

o. Krzysztof Wesołowski OCD

Rekolekcje dla osób z rodzin dotkniętych uzależnieniami:

-         dla trzeźwiejących alkoholików:

      27-29 stycznia (o. Juliusz Wiewióra OCD)

      22-24 września (o. Tomasz Litwiejko OCD)

-         dla osób żyjących z uzależnionymi:

      2-4 czerwca (o. Krzysztof Maria Jank OCD)

-         dla młodszych dzieci z rodzin, w których były lub są uzależnienia:

      3-6 sierpnia (o. Krzysztof Maria Jank OCD)


Informacje o rekolekcjach na stronie:

https://www.sites.google.com/site/rekolekcjekarmelicibosi/

tel. 58 536 84 34;
kom. 604 423 120 (najlepiej w godz. 9:00-12:30, 14:30-17:00)

Dom Rekolekcyjny „Pod Opieką św. Józefa” Karmelitów Bosych

ul. ks. Hundsdorfa 7a, Gorzędziej, 83 – 120 Subkowy

e-mail: rekolekcje@karmelicibosi.pl
  uwagi prosimy przesyłać na adres: list@ocdswaw.org
v