duchowośćformacjahistoriamodlitwaorganizacjatożsamośćwspólnotywydarzenia

            Akt ofiarowania dnia św. Teresy od Dzieciątka Jezus

    Boże mój, ofiaruję Ci wszystkie czynności dnia dzisiejszego na chwałę Najświętszego Serca Jezusa. Pragnę uświęcić uderzenia mego serca, moje myśli i najzwyklejsze uczynki, łącząc je z nieskończonymi Jego zasługami, winy zaś moje chcę naprawić, wrzucając je w ognisko Jego Miłości Miłosiernej.
O mój Boże! Proszę Cię dla siebie i dla wszystkich mi drogich o łaskę doskonałego spełnienia Twojej świętej woli i przyjmowania dla Twej miłości wszystkich radości i cierpień ycia doczesnego, abyśmy mogli złączyć się kiedyś w Niebie na całą wieczność. Amen.
uwagi  prosimy przesyłać na adres: list@ocdswaw.org