duchowośćformacjahistoriamodlitwaorganizacjatożsamośćwspólnotywydarzenia

          Modlitwa do św. Józefa o łaskę czystości

   O Stróżu i Ojcze dziewic, Józefie święty, którego wiernej stra y sama niewinność, Chrystus Jezus i Panna nad pannami, Maryja, powierzoną była, Ciebie ja przez ten podwójny a najdroższy Tobie powierzony skarb, przez Jezusa i Maryję proszę i błagam, byś mnie od wszelkiej nieczystości zachowawszy, sprawił to, abym myślą, sercem i ciałem Jezusowi i Maryi zawsze w jak największej czystości służył. Amen.
uwagi  prosimy przesyłać na adres: list@ocdswaw.org