duchowośćformacjahistoriamodlitwaorganizacjatożsamośćwspólnotywydarzenia

          Modlitwa do św. Józefa za kapłanów

Święty Józefie, przez miłość Twą do Jezusa i Maryi prosimy Cię, abyś pod swą szczególną opiekę przyjąć raczył wszystkich kapłanów i wyjednał im gorliwość, czystość serca, mężną wiarę, ducha ofiary i poświęcenia. Oby gotowi byli ponieść raczej męczeństwo i śmierć niż znieważyć świętą godność powołania swego.
Święty Józefie, Ty widzisz w jakich trudnościach są słudzy Pana na ziemi. Proś zatem za nimi Jezusa i Maryję, otaczaj ich nieustanną opieką, mno ąc ich nowe zastępy, aby nie brakło robotników na Pańskim niwie. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
uwagi  prosimy przesyłać na adres: list@ocdswaw.org