duchowośćformacjahistoriamodlitwaorganizacjaprawo
          własnetożsamośćwspólnotywydarzenia
linkiinformacje

WYDARZENIA
  roku 2012:

2012
2013
2014 2015
2016
2017
2018
2019


OPŁATKOWE SPOTKANIE WSPÓLNOTY OCDS W SOPOCIE

    W Roku Wiary sens czczenia Narodzonego w żłóbku, w ubóstwie dotyczy wiary, wiary w Jezusa Chrystusa – tak rozpoczęliśmy Opłatkowe spotkanie naszej Sopockiej Wspólnoty.
Gwiazda Betlejemska prowadziła Mędrców do Betlejem, niech i dla nas będzie światłem na naszej drodze wiary. Niech zniknie spośród nas gniew, znieważanie, wrzaskliwość, unoszenie się, gorycz, złość… Bądźmy dla siebie nawzajem dobrzy, współczujący, wspierający się, wybaczający… Postępujmy zgodnie z naszym powołaniem… wszak stanowimy jedno Ciało – Wspólnotę OCDS…
Uczeni w Piśmie doskonale znali Słowo Boże zapowiadające przyjście EMMANUELA… oczekiwali… I my też oczekując powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię, zapaliliśmy światełka, lampki oczekiwania… śpiewając „Oto Pan Bóg przyjdzie, z rzeszą Świętych k` nam przybędzie; wielka światłość w dzień ów będzie. Alleluja, alleluja”. Uczeni w Piśmie nie rozpoznali samego Boga w narodzonym Dziecięciu w stajence, w nędzy i ubóstwie. A On narodził się „w Noc Betlejemska, /w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,/ by wszystko się nam rozwiązało,/ węzły, konflikty, powikłania”. (J. Twardowski Modlitwa) I tu śpiewaliśmy kolędy, zaczynając od kolędy „Bóg się rodzi”.
Jezus przyszedł na świat aby pozostać z każdym, na zawsze, by rozpromienić nas, nasze rodziny, narody i wszystkich ludzi światłem swojej obecności, co wyśpiewaliśmy w pastorałkach, zaczynając od „Bracia patrzcie jeno”.
W końcu przyszedł czas na składanie życzeń. Rozpoczęliśmy od złożenia życzeń naszemu Ojcu Robertowi, następnie całej naszej Wspólnocie, życząc: czuwajmy nad wiarą i dbajmy o jej pogłębienie, a gwiazda, która rozświetliła noc Bożego Narodzenia niech nas prowadzi do Narodzonego w Betlejem, napełniając każdy dzień radością i nadzieją, pokojem.
W NOWYM ROKU życzyliśmy naszej Wspólnocie:
 • 12 miesięcy pogłębiania wiary,
 •  53 tygodni gorącej modlitwy i twórczego działania inspirowanego MIŁOŚCIĄ,
 • 8760 godzin wytrwałości w trwaniu przy Panu oraz pogody ducha,
 •  525 600 minut wsłuchiwania się w Słowo Jezusa,
 • 31 536 000 sekund przeżywania w radości naszego życia z Jezusem Chrystusem w szarej codzienności…
Jezus Chrystus przyszedł na świat, bo jest EMMANUELEM, czyli Bogiem z nami, Bogiem pośród nas i także Bogiem w nas… Więc zanim zaczęliśmy składać sobie życzenia i łamać opłatkiem, podaliśmy sobie ręce na znak POKOJU, PRZEBACZENIA, MIŁOŚCI…

Urszula Motyl-Śliwa OCDS 


Elbląg

    W dniach 20 – 22. 12. 2012 r . członkowie wspólnoty elbląskiej uczestniczyli w rekolekcjach prowadzonych przez o. Stanisława Plewę. Tematem rozważań były: modlitwa wg św. Teresy od Jezusa oraz warunki modlitwy o których pisze NM Teresa , a cnoty kardynalne.


Na zakończenie rekolekcji odbyła się Msza św. jubileuszowa i agapa.Czworo członków naszej wspólnoty obchodziło 25-lecie przynależności do Świeckiego Karmelu w tej liczbie: Elżbieta Wąsowska, Irena Ikonowicz, Paweł Migowski.Hanna Domańska  OCDS  

Łódź

    16 grudzień 2012r. Gaudete – Niedziela Radosna i właśnie taką zapamiętają członkowie łódzkiej wspólnoty. Jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca odbył się nasz Dzień Skupienia. Asystent o. Mirosław Treder ubrany w ornat koloru różowego celebrował Mszę Świętą ,podczas której pierwsze przyrzeczenia złożyli:
 • Anna Chaniecka - s. Anna od Woli Pana
 • Mirella Zaborska - s. Teresa Gratia od Najświętszego Sakramentu i NMP z Góry Karmel
 • Mateusz Płóciennik- br. Mateusz od Bożego Miłosierdzia
Przyrzeczenia definitywne złożył
 • Janusz Rokicki- br. Janusz od Najświętszego Serca Jezus
Śluby złożyła
 • Wiesława Suska od Jezusa Hostii.
Ojciec Mirosław nakładając „duże Szkaplerze” przyjął do wspólnoty:
 • Wiesławę Dyjas- s. Wiesławę od Jezusa
 •  Annę Janczak- s. Annę od Trójcy Świętej
 •  Małgorzatę Kołodziejczak- s. Małgorzatę od Jezusa Ukrzyżowanego
 • Janusza Łazińskiego- br. Janusza od Świętej Rodziny.
Po uroczystej Eucharystii udaliśmy się na agapę; dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy życzenia i śpiewaliśmy kolędy.

Anna Chaniecka  OCDS Poznań
 
    Dnia 2 grudnia, w I Niedzielę Adwentu, poznańska Wspólnota pw.Jezusa Miłosiernego, podczas comiesięcznego Dnia Skupienia świętowała Jubileusz 25-lecia w Świeckim Karmelu naszych sióstr: Marii Łabędy i Beaty Pryby.
Maria Łabęda pełniła funkcję przewodniczącej naszej Wspólnoty przez dwie kadencje, a przez niemal dwadzieścia lat (aż do przejścia na emeryturę) prowadziła stołówkę w klasztorze OO. Karmelitów Bosych w Poznaniu. Jej praca wykraczała daleko poza sprawy kulinarne. Zaskarbiła sobie w tych latach wdzięczność kilku pokoleń kleryków karmelitańskich, służąc im pomocą w codziennych kłopotach, wymagających kobiecej ręki. Natomiast Beata Pryba była wieloletnią formatorką Wspólnoty.
Dzień Skupienia rozpoczął się Mszą św. w intencji Jubilatek, sprawowaną przez o. Asystenta Wspólnoty - o. Mariusza Jaszczyszyna. W podniosłą atmosferę Jubileuszu wprowadził nas Psalm Responsoryjny:
    "Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
    naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
    Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
    Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję."
Tradycyjnie, po Mszy św, odbyła się Procesja Szkaplerzna, a jedną z osób, które niosły obraz Matki Bożej Szkaplerznej, była szczęśliwa Maria Łabęda. Procesję zakończyła modlitwa dziękczynna zanoszona do Maryi za dar powołania obu sióstr. Żałowaliśmy, że druga Jubilatka była nieobecna podczas uroczystości.
    Po liturgii spotkaliśmy  się na agapie. Podziękowaniom i życzeniom nie było końca, ale najważniejsze były  od Wspólnoty, która dziękowała Jubilatce za budujący przykład służby Bogu i bliźnim. Pamiątką  z uroczystości był  książkowy upominek  i symboliczna biała róża. Z charakterem uroczystości jubileuszowej harmonizowały teksty z Nieszporów niedzielnych : "Radujcie się zawsze w Panu."
 
 
Maria Jagielska  OCDS 


Rekolekcje wspólnotowe
w Toruniu


    W dniach 14-16 grudnia 2012 r. w Domu Zakonnym sióstr Karmelitanek  Dzieciątka Jezus  w Toruniu (miejsce spotkań) nasza wspólnota p.w. Maryi  Królowej Karmelu przeżywała doroczne rekolekcje, które prowadził nasz asystent o. Stanisław  Plewa OCD. Uczestniczyły w nich również osoby spoza naszej wspólnoty.
Program rekolekcji był bardzo bogaty. O. Stanisław  w trzech konferencjach przybliżał  nam, wyjaśniał  i zgłębiał Ducha Karmelu.
     Głównym tematem rozważań rekolekcyjnych były cnoty  terezjańskie, takie jak: ubóstwo, miłość wzajemna, pokora, nadzieja teologalna, sprawiedliwość, męstwo,  roztropność i umiarkowanie.
 Czwarta konferencja dotyczyła modlitwy wg. św. Teresy od Jezusa.
    O. Stanisław, podsumowując rozważania podkreślił, że aby rozwijać autentyczne życie duchowe, należy  pamiętać o formowaniu w sobie podstawowych władz człowieka: rozumu wspomaganego przez pokorę, woli wspomaganej przez doskonałą miłość na wzór Chrystusa oraz o formowaniu władzy pożądawczej przez zupełne oderwanie od rzeczy przemijających,  jak nam proponuje św. Teresa  od Jezusa.
    Nauki Ojca sprzyjały głębszemu skupieniu i wejściu  w duchowość karmelitańską, ze szczególnym zwróceniem uwagi na cnotę pokory i oderwania się od rzeczy przemijających , aby nie przysłaniały Boga.

    W III niedzielę Adwentu, także w  trzecim dniu rekolekcji podczas uroczystej Eucharystii przyrzeczenia definitywne złożyli:
 • Monika Olszewska - Monika od Najdroższej Krwi Chrystusa
 • Małgorzata i Przemysław  Rutkowscy - Małgorzata  Teresa od Maryi Niepokalanej i Przemysław  Józef od Św. Michała Archanioła.


    Trzecia niedziela Adwentu była również dniem naszego dzielenia  się opłatkiem i składania sobie  życzeń  Bożonarodzeniowych. Wspólnie z  O. Stanisławem, naszym  Asystentem, rozmawialiśmy i śpiewaliśmy kolędy. Był to piękny czas zatrzymania się i zasłuchania w głos Boga, a także bycia razem we wspólnocie. Tak przeniknięci atmosferą Ducha Bożego, rozmodleni i radośni zakończyliśmy coroczne rekolekcje. 


                                   
    Anna Sadurska  OCDS 
 


Bydgoszcz

    W dniach 29 listopada do 01 grudnia 2012 r. Wspólnocie Matki Bożej Pięknej Miłości w Bydgoszczy dane było przeżyć błogosławione dni wizytacji przeprowadzonej przez O. Stanisława Plewę, Delegata Prowincjalnego Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej.
Wizytacja miała formę osobistych rozmów z każdym członkiem Wspólnoty. Dzięki wcześniej otrzymanym, opracowanym jako pytania, zagadnieniom poruszających się w wielu płaszczyznach zarówno duchowych , jak i dotyczących ciała, ale też i organizacyjnych, wizytacja nabrała charakteru w swego rodzaju rekolekcji, zmuszających nas do refleksji i spojrzenia z miłością na sprawy które zajmują Wspólnotę.
    W dniach wizytacji O. Delegat celebrował Msze Św. w Katedrze Bydgoskiej, głosząc cykl homilii, dzięki którym nie tylko bydgoscy członkowie i przyjaciele Wspólnoty mogli się ubogacić.


Napełnieni radością wynikającą z naszego trzydniowego spotkania z O. Stanisławem, w sobotę pierwszego grudnia wysłuchaliśmy podsumowania wizytacji.    W czasie wizytacji O. Delegat razem z Przewodniczącym Rady Świeckiego Karmelu Prowincji Warszawskiej br. Bogusławem Sudałem, zostali przyjęci przez Pasterza Diecezji Bydgoskiej J.E. Ks. Biskupa Jana Tyrawę. Podczas tego spotkania Ks. Biskup, (którego patronem jest Św. Jan od Krzyża) wyraził zgodę na erygowanie bydgoskiej Wspólnoty OCDS przy Katedrze Bydgoskiej, co umożliwiło rozpoczęcie tak ważnej dla nas procedury.
    Rozstawaliśmy się z O. Wizytatorem ze wzruszeniem.
Roman Piechocki OCDS  
 


Szczecin

    W dniu 24 listopada b.r. w Domu Rekolekcyjnym w Szczecinie, odbyła się wizytacja naszej Wspólnoty OCDS p.w.św. Teresy od Dzieciątka Jezus , przeprowadzona przez o. Stanisława Plewę OCD Delegata Prowincjalnego Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej.
    Podczas wizytacji o. Stanisław podziękował Formatorowi Romanowi Gwizdkowi ( b. Rafałowi od Adoracji Najświętszego Sakramentu ) za dotychczasową posługę Formatora we wspólnocie. Życząc obfitości łask Bożych i opieki Matki Karmelu na dalszej drodze rozwoju duchowego.
Jednocześnie z dniem 24 listopada 2012 roku o. Stanisław Plewa OCD mianował Marię Karczyńską         ( siostrę Marię Teresę od Dzieciątka Jezus) Formatorką w naszej wspólnocie.

Maria Karczyńska  OCDS 
   

Toruń

    W dniach 16 -18 listopada 2012r (od piątku do niedzieli) w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Toruniu odbyła się wizytacja naszej wspólnoty OCDS  p.w. Maryi Królowej Karmelu. O. Stanisław Plewa OCD, Delegat Prowincjalny Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej spotkał się indywidualnie z każdym członkiem naszej wspólnoty. Rozmowy dotyczyły głównie spraw duchowych, życia osobistego każdego z nas, jednocześnie został poruszony temat relacji we wspólnocie oraz udział wspólnoty w życiu prowincji. Podczas wizytacji panowała miła i spokojna atmosfera. Ojciec Stanisław wykazał wielką troskę o wszystkie nasze sprawy.
    W niedzielę na spotkaniu wspólnoty Ojciec Stanisław dokonał podsumowania wizytacji. Dla nas cenne były szczególnie spostrzeżenia dotyczące słabszych stron działania i funkcjonowania naszej wspólnoty, jako określenie nowych celów i stworzenie dobrej motywacji do wprowadzenia pozytywnych zmian. Na zakończenie spotkania wyraziliśmy wzajemną wdzięczność: o. Delegat podziękował siostrom i braciom ze wspólnoty za trud przybycia i rozmowę, my zaś za ojcowską wnikliwą uwagę i serdeczne wsparcie.

Anna Sadurska  OCDS 
   


Poznań


    W dniach od 7 do 10 listopada 2012 r. ( tj. od środy do soboty) miała miejsce wizytacja poznańskiej Wspólnoty p.w. Jezusa Miłosiernego przez Delegata – O. Stanisława Plewę.
    Z wyprzedzeniem otrzymaliśmy zestaw pytań, które miały być przedmiotem indywidualnych rozmów z O. Delegatem podczas wizytacji. Dzięki nim lepiej przygotowaliśmy się do spotkania, a rozmowy były mniej stresujące. Dotyczyły one spraw duchowych, wspólnotowych oraz osobistych  i ich wpływu na kształtowanie w nas charyzmatu karmelitańskiego. W czasie rozmów odczuliśmy ojcowską troskę
o każdego i głębokie zatroskanie O. Delegata o prawidłowy rozwój poznańskiej Wspólnoty.
Z wdzięcznością wspominamy serdeczną i przyjazną atmosferę, która towarzyszyła nam w tamtych dniach. Ostatniego dnia wizytacji O. Delegat celebrował Mszę św. w intencji nowo wybranej rady (miesiąc wcześniej mieliśmy wybory) i całej Wspólnoty.
    Nieoczekiwanie O. Delegat  postanowił pozostać z nami dłużej, aby uczestniczyć w naszym niedzielnym Dniu Skupienia w dniu 11 listopada br. Tym razem  Mszę św. sprawował  w intencji żyjących i zmarłych członków poznańskiej Wspólnoty OCDS. Po adoracji Najświętszego Sakramentu, Koronce do Miłosierdzia Bożego, procesji z obrazem Matki Bożej Szkaplerznej ,udaliśmy się do sali św. Edyty Stein, gdzie czekał stół obficie zastawiony tradycyjnymi w Poznaniu rogalami świętomarcińskimi.
Spotkanie niedzielne O. Delegat wykorzystał na podzielenie się spostrzeżeniami powizytacyjnymi. Podziękował za organizację i sprawny przebieg odwiedzin, jednak szczególną uwagę zwrócił na relacje siostrzano-braterskie w naszej Wspólnocie. Nie pominął ani osiągnięć, ani braków  w tym zakresie. Zaapelował o większy udział Wspólnoty w decyzjach rady i sprawny przepływ informacji ze spotkań rady do wszystkich członków OCDS. Docenił natomiast comiesięczny kalendarzyk (opracowywany przez przewodniczącą), który ułatwia poznańskim karmelitom świeckim żyć na co dzień zgodnie
z Konstytucjami, Statutem, nauką Świętych Karmelu i przypomina o wspólnotowych solenizantach,
w intencji których sprawowana będzie Msza św. w podanym terminie.
Podsumowując czas pobytu w Poznaniu O. Delegat stwierdził, że do pytań wizytacyjnych powinniśmy często powracać w rachunku sumienia, ponieważ będą pomocą w rozeznawaniu naszej odpowiedzi na zobowiązanie się do życia charyzmatem Karmelu.
    Na zakończenie przekazał radosną wiadomość o przygotowaniach do zorganizowania nowej wspólnoty OCDS – w Gorzowie  Wielkopolskim, która będzie się wywodzić z dotychczasowych członków poznańskiej Wspólnoty.
Spotkanie z O. Delegatem zakończyła wieczorna modlitwa Kościoła – Nieszpory.


  Maria Jagielska  OCDS  


Toruń


    5 listopada 2012 r. odeszła do Domu Ojca s. Bogumiła Owoc ur. 26 maja 1947 r. W młodym wieku owdowiała, przez całe swoje życie z poświęceniem była oddana swoim rodzicom, dzieciom i wnukom.

    Do wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Toruniu wstąpiła w 2002 r., obrawszy predykat s. Bogumiła od Trójcy Przenajświętszej. Powołanie karmelitańskie wypełniała wiernie, oddana modlitwie i apostolstwu. Była duszą ukrytą w Bogu, zawsze skromna i cicha, uprzejma i delikatna. Wytrwale zbierała ofiary na misje karmelitańskie przeznaczone na budowę kościoła i klasztoru w Usolu Syberyjskim, należała do Koła Misyjnego, w intencji misji ofiarowywała modlitwy i cierpienia.  W swojej parafii rozprowadzała też prasę katolicką, dostarczając ją bezpośrednio do domów osób starszych i chorych.
    Ostatnie miesiące życia s. Bogumiły były naznaczone ciężką, nieuleczalną chorobą. Swoje cierpienia ofiarowywała w intencjach Kościoła i rodziny. Pogrzeb s. Bogumiły odbył się 8 listopada w kościele parafialnym św. Antoniego w Toruniu przy licznym udziale wiernych. Spora grupka członków naszej wspólnoty uczestniczyła w nabożeństwie pogrzebowym i odprowadziła zmarłą siostrę na cmentarz parafialny.

    Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Jadwiga Ciechorska  OCDS Łódź

     Śp. Zofia Tomala, Łódź. 29 października 2012 r. w wieku 87 lat odeszła do Pana nasza siostra Teresa od Królowej Karmelu. Do  Świeckiego Karmelu wstąpiła wspólnie z mężem, synem i synową. W kwietniu tego roku cała czwórka obchodziła jubileusz 25-lecia.

Anna Chaniecka  OCDS Warsztaty "Lectio Divina" w Gorzędzieju

    Warsztaty formacyjne Lectio divina w Gorzędzieju w dniach 18 – 21.10.2012 prowadził o. Robert Marciniak.
Odkrywał przed uczestnikami piękno i głębię Pisma Świętego jako „ Listu Boga do człowieka”.
Zachęcał do życia Słowem Bożym poprzez praktykowanie Lectio divina. Podczas warsztatów Ojciec omawiał wymiar historyczny Lectio divina w dziejach Kościoła, sposoby korzystania z tej metody poznania Pisma Świętego, jak również zalecenia Ojców Kościoła w jej stosowaniu.
Prowadzący dawał praktyczne wskazówki jak korzystać z Lectio divina. Zwrócił również uwagę na trudności i problemy, które mogą pojawić się we właściwym zrozumieniu Słowa Bożego.
Była okazja do zapoznania się z różnymi wydaniami Biblii, w tym wydaniem Starego Testamentu w języku hebrajskim, a Nowego w języku greckim. Pięknym i cennym doświadczeniem były grupowe Lectio divina nad fragmentami Ewangelii o Zacheuszu, Samarytance i przypowieści o syny marnotrawnym. Siostry i bracia ubogacali się swoimi refleksjami i doświadczeniem poznania Słowa Bożego. Były to dla mnie bardzo owocne chwile.
    Należy wspomnieć o bardzo dobrych posiłkach odbywanych w rodzinnej atmosferze i pysznym cieście do kawy. Dopełnieniem formacji była piękna i słoneczna pogoda z rekreacją w klasztornym ogrodzie.
Błogosławiony czas warsztatów formacyjnych upłynął w serdecznej siostrzano-braterskiej miłości.
A czas upłynął zbyt szybko...
    W imieniu uczestników pragnę wyrazić wdzięczność Ojcu Robertowi za jego wiarę, wiedzę, profesjonalne przygotowanie warsztatów i przystępne i ciekawe prowadzenie ich. Bóg zapłać.Mariusz Kowalczyk  OCDS Poznań


    W dniu 4 października  w Sanktuarium św. Józefa w Poznaniu miały miejsce wybory Rady Wspólnoty. Wyborom przewodniczył ojciec delegat Stanisław Plewa; uczestniczył w nich też o. Mariusz Jaszczyszyn - asystent wspólnoty. Po złożeniu sprawozdania przez przewodniczącą Elżbietę Gątkowską, udzielono ustępującej Radzie absolutorium.
    W głosowaniu wybrano:
 • Teresę Wańdoch na przewodniczącą,
 • Beatę Meller, Dariusza Skręta i Elżbietę Gątkowską, na radnych.
 • Mariusz Filipowski przyjął funkcję odpowiedzialnego za formację.
Wspólnota dziękuję poprzedniej Radzie za pełną miłości i ofiarną służbę. Nowej Radzie życzymy darów Ducha św. oraz opieki Matki Bożej i św. Józefa w wypełnianiu swojego powołania.Sopot

    W dniu Matki Bożej Bolesnej nasza Wspólnota przeżywała kwartalny dzień skupienia. Mszę Świętą sprawował oraz nauki głosił o. Tadeusz Kujałowicz. Przedstawił nam rzeczowo (dzięki znajomości języka włoskiego i nie tylko) oraz jasno objaśnił List Ojca Świętego Benedykta XVI z okazji 450-lecia reformy Karmelu.
    Ojciec Święty w Liście cytuje słowa Matki Teresy od Jezusa: „Dla Ciebie żyję, dla Ciebie się urodziłam… co uczynisz ze mną?” , które przetłumaczone wcześniej w poezji Matki Teresy, nie oddają zarówno radykalizmu ewangelicznego jak i Jej przyjaźni z Bogiem. Przynależenie bowiem do Chrystusa i poważne ale radosne traktowanie życia i bliźnich, przejawiające się w pokorze, w  rezygnacji z tego, co zbędne, w kierowaniu się sercem łagodnym, w nieobrażaniu bliźnich – to droga naszego postępowania. Postępowanie które, ludzie gdy zobaczą, uzasadni nasze posłuszeństwo Kościołowi.
    Święto św. Teresy od Dzieciątka Jezus  1 października 2012 r. przeżywaliśmy wyjątkowo.
 • Podczas uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez o. Tadeusza Kujałowicza,  składając wieczyste przyrzeczenia Gabriela od Ducha Świętego Żylińska zobowiązała się dążyć do doskonałości ewangelicznej, poddając swoje życie chrześcijańskie w świecie duchowości Karmelu Terezjańskiego.
 • Teresa od Przebitego Boku Chrystusa Kwiatkowska-Król, aby wiernie żyć z Maryją Dziewicą w oddaniu się Jezusowi Chrystusowi, złożyła Bogu podczas uroczystej Mszy Świętej w dniu Jej Patronki wieczyste śluby czystości i posłuszeństwa (…) według Konstytucji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych na całe życie oraz życia w duchu błogosławieństw. Przez te śluby wzmocniła swe zobowiązanie Bożemu planowi służby w świecie.
Życzymy Gabrysi oraz Teresie, by dążenie do świętości promieniowało wewnętrznym spokojem, wytrwałością i radością na wszystkich spotkanych na Waszej drodze, a każdy dzień obfitował  błogosławieństwem Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. 
Urszula Motyl-Śliwa  OCDS 


Laskowice    W dniach od 28 do 30 września w Laskowicach spotkali się bracia i siostry Świeckiego Karmelu, by spędzić czas w klimacie złotej, polskiej jesieni, ciesząc się wspólnym trwaniem przed Bogiem, rozmowami i śpiewem. Towarzyszył nam ojciec delegat Stanisław Plewa, świetny organizator i animator zarówno modlitwy jak i rekreacji przy ognisku. W tym roku uczestnicy mieli okazję spotkania z panią reżyser Wandą Różycką-Zborowską, która podzieliła się swoim doświadczeniem zawodowym związanym głównie z realizacją dwóch filmów dokumentalnych , a jednak bardzo autorskich, „Pójdź za Mną – testament Jana Pawła II” oraz „Duśka”, przedstawiający postać prof. dr Wandy Półtawskiej. Oba filmy wywarły ogromne wrażenie, pobudziły do głębokich refleksji, którymi można było się podzielić z Autorką i wysłuchać jeszcze dodatkowych komentarzy. Wszyscy wracali do swoich obowiązków pełni radości i umocnieni darem bycia jedną rodziną w Karmelu.
Teresa Kwiatkowska-Król  OCDS Spotkanie Rady Prowincjalnej


    28 września w Laskowicach odbyło się zebranie Rady Prowincjalnej. W zebraniu uczestniczył o. Delegat Stanisław Plewa.
Rada omówiła  sprawy bieżące Prowincji, w tym:
 • - współpracę z Prowincją Krakowską
 • - stan prac nad "Ratio..."
 • - sprawę publikowania informacji, także fotograficznych, na stronie internetowej i w "ŻKwŚ"
 • - sprawę realizacji uchwały kongresowej o organizowaniu warsztatów,
 • - informację o składce na klasztor w Zwoli,
 • - propozycje pytań wizytacyjnych,
 • - zmiany w druku sprawozdania z działalności Wspólnoty za rok 2012.
    O. Delegat wraz z Radą ustalił terminy spotkań  w 2013 roku.
I tak:
 • - spotkanie Przewodniczących na dni od 15  do 17  lutego,
 • - spotkanie Formatorów i Warsztaty o rozeznawaniu powołania od 11 do 14 kwietnia,
 • - spotkanie w Zamartem w dniach od 5 do 6 lipca,
 • - spotkanie w Laskowicach w dniach od 20 do 22 września.

Zebrani omówili też propozycje spotkań warsztatowych i tematów formacji permanentnej na rok 2013.Bogusław Sudał OCDS 
  


Bednary

    16 września  2012 przyrzeczenia czasowe złożył, na uroczystej wotywnej Mszy Świętej ku czci Matki Bożej Szkaplerznej na ręce Asystenta  Wspólnoty o. Marka Kępińskiego  OCD, Jacek  Plichta Jacek  od Matki Bożej i Najświętszej Eucharystii.
Życzymy Jackowi, aby Matka Boża Szkaplerzna  miała go zawsze w swojej opiece.

Maria Kuśmirek  OCDS  
Łódź
 
    Od 14 do 16 września nasza wspólnota  przeżywała swoje coroczne rekolekcje, które  prowadził
nasz asystent o. Mirosław Treder. Umocnieni obecnością  Pana Jezusa, przyjętego podczas Eucharystii
zgłębialiśmy przymioty Boga Ojca, które w czterech konferencjach przybliżył nam o. Mirosław.
Ujrzeliśmy obraz  Boga, który jest jedyną prawdą, a tylko Ta Prawda może nas  wyzwolić. Jest On
Bogiem Sprawiedliwym, który stworzył nas z miłości, bo Sam jest Miłością, Miłością Sprawiedliwą.
Ze sprawiedliwości wynika miłosierdzie, które łączy się z przebaczeniem. Dlatego nie powinniśmy
lękać się Boga, ale raczej zanurzyć się w Jego Ojcowskich ramionach i poddając się Jego Woli nie
zapominać, że cel naszego życia - Zbawienie jest gestem Bożego Miłosierdzia.
 Anna Chaniecka  OCDS 


 
Bednary

  W dniach 14.IX.-16.IX.2012 Wspólnota OCDS Bednary przeżywała Rekolekcje Wspólnotowe. Tematem rozważań rekolekcyjnych było Życie Wspólnotowe.
Konferencje i homilie wygłoszone przez O. Asystenta Wspólnoty O. Marka Kępińskiego pozwoliły nam zatrzymać się na chwilę, aby w ciszy i w modlitewnym skupieniu wsłuchać się w Słowo i zastanowić, jaką rolę odgrywa w moim życiu Chrystus, kim dla mnie jest drugi człowiek oraz jak rozumiem pojęcia przebaczenie i pojednanie.
Dziękujemy serdecznie O. Asystentowi O. Markowi Kępińskiemu za poświęcony nam czas i za trud, jaki włożył w przygotowanie i przeprowadzenie naszych Wspólnotowych Rekolekcji. Dziękujemy również naszemu Proboszczowi Ks. Józefowi Paciorkowi za pomoc w organizowaniu rekolekcji.

 Maria Kuśmirek OCDS  Warszawa

    W dniach 5-9 września 2012 r. w Laskach koło Warszawy odbyły się rekolekcje zamknięte dla naszej warszawskiej Wspólnoty OCDS. Rekolekcje poprowadził nasz Ojciec Asystent Zbigniew Kolka OCD.
Na początku pytaliśmy o cel, sens, warunki i zadania tychże rekolekcji. Usilnie wołaliśmy o światło Ducha Świętego, abyśmy dzięki Jego łasce potrafili zdobyć się na akt wiary, który otworzy nas na Jezusa. Usłyszeliśmy konkretne propozycje i rozwiązania z ust naszego Ojca, aby nie ufać samemu sobie, unikać jak najstaranniej okazji do grzechu i do złego towarzystwa, uciekać się do modlitwy. Jeszcze raz w tym roku, po naszym pierwszym spotkaniu ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża w noc czuwania przed Uroczystością Matki Bożej z Góry Karmel, mogliśmy wejść w jej życie, dzieło i przesłanie, jakie nam pozostawiła. W dwóch katechezach Ojciec przypomniał nam ważniejsze wydarzenia z życia tej kontemplatyczki oraz jej rozumienie cierpienia w tajemnicy Chrystusowego krzyża. W piątek odprawiliśmy drogę krzyżową i oficjum za zmarłych, w sobotę w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny po nieszporach trzymając w dłoniach zapalone świece, odśpiewaliśmy Salve Regina. W czwartym dniu naszych rekolekcji usłyszeliśmy katechezę o „Modlitwie w ciszy” – o poufnym i miłosiernym przebywaniu z Bogiem. Niedziela była dniem podsumowania naszych rekolekcji i czasem dzielenia się swoimi osobistymi refleksjami odnośnie formacji, którą tu otrzymaliśmy. Podczas naszego wspólnego pobytu w domu rekolekcyjnym w Laskach dominował, tak charakterystyczny dla Karmelu, duch wyciszenia, atmosfera skupienia i milczącej adoracji przed Najświętszym Sakramentem.
Był to dobry i potrzebny czas, bo mogliśmy powiedzieć: „ Panie, dobrze, że tu jesteśmy” /Mt17, 4/. Odjeżdżając prosiliśmy, abyś pobłogosławił nas, Panie, w Twojej  miłości agape – aby ona nas jednoczyła i podtrzymywała w wierze.
    W dniu 6 października 2012 w I sobotę miesiąca swoje przyrzeczenia czasowe, w obecności naszego Ojca Asystenta, złożyła Grażyna Midak od Jezusa Ukrzyżowanego. W homilii Ojciec nawiązał do dzisiejszych czytań z Ewangelii według św. Łukasza i Księgi Hioba. Mówił nam o „prostaczkach”, „maluczkich” i pokornych, którzy poszli za Jezusem. Naszej drogiej siostrze Grażynie Midak od Jezusa Ukrzyżowanego Wspólnota życzy odkrycia drogi „małych” i „prostaczków” prowadzącej aż na Górę Karmel, którą jest Chrystus.

             
                                  Ewa Krasnodębska od Najświętszego Oblicza Jezusa  OCDS  


Łódź

    Śp. Helena Preniasz, Odeszła do Domu Ojca 26 sierpnia w uroczystość NMP Częstochowskiej.
Do Świeckiego  Karmelu została przyjęta w 1980 r. obierając predykat Marta od Jezusa.
Wierna czcicielka Matki Bożej i Karmelu chętnie oddawała się pracy w Klasztorze Karmelitanek Bosych.
Siostra Helena była skromna, cicha, pokorna zawsze gotowa służyć pomocą innym,
Jej pogrzeb odbył się w wspomnienie  Przebicia Serca św. Teresy od Jezusa 30 sierpnia 2012 r.
 Anna Chaniecka OCDS 


Łódź

    16 lipca w kościele ojców Karmelitów Bosych została odprawiona uroczysta msza , której przewodniczył bp. Ireneusz Pękalski. Uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel poprzedziła nowenna,
 w której uczestniczyli członkowie naszej wspólnoty. Słowo głosił przeor o. Krzysztof Wesołowski.
Ojciec nawiązując do Roku Wiary, który zostanie otwarty przez Ojca Świętego Benedykta  XVI w dniu
11 października 2012 r. podkreślił, że aby być wiarygodnym świadkiem  wiary powinniśmy naśladując
Marię postawić w centrum życia naszego Pana – Jezusa Chrystusa. Matka naszego Boga obserwując
codzienność, zachowywała w sercu wszystkie sprawy, rozważała je i podejmowała działanie. Chcąc
naśladować Marię musimy naszą wiarę poddać refleksji, aby czynić się gotowym do odnowy, nie
można popaść w rutynę. Dar wiary nie jest na zawsze, aby go zatrzymać i pogłębiać musimy podjąć
współpracę z Bogiem, który jest naszą jedyną  mocą.
 Anna Chaniecka  OCDS 

Bednary

    W noc poprzedzającą uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel tj. 15  lipca nasza Wspólnota   prowadziła w kościele św. Macieja Ap.  i św. Małgorzaty dz. m. w Bednarach noc czuwania z adoracją Najświętszego Sakramentu ku czci  Matki Bożej Szkaplerznej.
Tematem przewodnim był tekst „Dlaczego potrzebne jest nabożeństwo do Matki Bożej”.
Czuwanie modlitewne rozpoczęło się o  godz. 20.00 a zakończyło się Mszą Świętą o  godz. 24.00 celebrowaną przez proboszcza parafii Bednary ks. Józefa Paciorka, który wygłosił również homilię poświęconą Matce Bożej Szkaplerznej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Nocnym Czuwaniu, podczas którego mogliśmy wspólną modlitwą, śpiewem i cichą adoracją uczcić Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel.

                    Maria Kuśmirek  OCDS 

Sopot

    Motto programu duszpasterskiego Roku Kościelnego 2012 brzmi: „Kościół Naszym Domem”. Z tej racji we Wspólnocie sopockiej zaprezentowano przemyślenia na ten temat. Przedstawiony tekst podsuwał rozważania o tym, czym jest DOM, czym KOŚCIÓŁ. Ukazanie słuchaczom wspólnego korzenia tych słów, podkreślonego zaimkiem „naszym”, a więc wszystkich wierzących, skierowano na Księgę Rodzaju. Bowiem „naszym”, znaczy Bożym, na wzór Boga, który rzekł „uczyńmy człowieka na NASZ OBRAZ, PODOBNEGO NAM” (Rdz 2,7).  My, żyjący w   naszych rodzinach, stanowimy mieszkanie Boga. Jesteśmy domem Boga, domem, którego fundament stanowi nauczanie Jezusa. Wszak na nauczaniu Jezusa zbudowany jest Kościół, a to oznacza tworzenie i budowanie chrześcijańskich, braterskich relacji z bliźnimi, tworzącymi wspólnotę wierzących. I nie o budowlę – Kościół z kamieni wzniesiony – tu chodzi. Słuchanie Słowa  Bożego, uczącego nas zachowywać Jego przykazania, Eucharystia – oto KOŚCIÓŁ, oto DOM nasz, oto  „budowla duchowa” wzniesiona przez Boga z "żywych kamieni”, z nas – chrześcijan, połączonych ze sobą spoiwem, którym jest Duch Święty. Na koniec zaakcentowano, by nie zgadzać się na „szarpanie autorytetu Kościoła” wszak to DOM NASZ, a w domu wszyscy pragną być kochani i kochać. Aby uniknąć zła w naszym DOMU – KOŚCIELE należy reagować na zaniedbania w wychowaniu i samowychowaniu. Każdy z nas przecież tworzy rodzinę, dom, Kościół.
     Trwajmy w Kościele – naszym Domu, a tym samym trwajmy przy Bogu!

                    Urszula Motyl-Śliwa OCDS  


Spotkanie z Piotrem Skargą u Matki Bożek Szkaplerznej w Zamartem.


    Doroczne spotkanie osób noszących szkaplerz i członków OCDS przebiegło w  tym roku  pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej i św. Piotra Skargi. Za przykładem tego świętego nasze modlitewne czuwanie ofiarowaliśmy między innymi w intencji naszej Ojczyzny. W rozważaniach przygotowanych i poprowadzonych przez wspólnotę Sopocką często wracało napomnienie by zmieniać postawy które podszyte egoizmem i prywatą, prowadzą do upadku Ojczyzny.
Innym wątkiem podjętym w rozważaniach różańcowych była modlitwa o jedność i ofiarną służbę w kościele i we wspólnotach, także rodzinnych. Rozważania różańcowa przygotowała wspólnota Toruńska, a poprowadziła wraz z wspólnotą Warszawską. Serdecznie im dziękujemy za wkład włożony w tą walkę duchową.
    Tradycyjnie o północy odbyła się pasterka Maryjna, którą koncelebrowali oo. Stanisław Plewa – Delegat Prowincjalny ds. OCDS i Roman Nowak – Przeor klasztoru. Po mszy św. miłym elementem był czas na kawę, herbatę, któremu towarzyszyły rozmowy o sprawach wspólnot.
Czuwanie modlitewne tradycyjnie zakończyliśmy odmówieniem Jutrzni.


Gdy tylko udaliśmy się na spoczynek letnia burza odświeżyła powietrze.
    W sobotę od godziny 10 klerycy z zakonnego seminarium poprowadzili modlitwę aż do rozpoczęcia mszy św. Głównym celebransem był o. Prowincjał Roman Hernoga.
Na uroczystość dojechali przedstawiciele wspólnot OCDS, parafialnych, bractw szkaplerznych i inni wierni.
Radość i wdzięczność towarzyszyły nam zarówno podczas celebracji Eucharystii, uroczystych Nieszporów jak i procesji z figurą Matki Bożej Szkaplerznej . Po powrocie do kościoła i oddaniu hołdu Maryi w Jej wizerunku, zakończono Nieszpory odśpiewaniem "Magnificat" i prośbami do Królowej Karmelu.
Nie zabrakło również okazji do wspólnego zdjęcia.
Bogusław Sudał  OCDS 
Bydgoszcz


    Piękny jubileusz 60-lecia kapłaństwa obchodził ks. prałat Władysław Mielcarek, członek honorowy Bydgoskiej Wspólnoty OCDS. Uroczystej Eucharystii w dniu 9 czerwca, w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy  przewodniczył bp Jan Tyrawa, a homilię wygłosił prymas senior abp Henryk Muszyński. W uroczystości udział wzieli duchowieństwo, krewni, przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkich, wierni i oczywiście członkowie naszej Wspólnoty. Wszyscy zgodnie dziękowali za dar posługi czcigodnego Jubilata który, mimo pobytu na zasłużonej emeryturze nie przestaje gorliwie służyć Kościołowi, zwłaszcza w konfesjonale.
    Ks. Prałatowi życzymy by boża łaska prowadziła Go w zdrowiu duszy i ciała przez dalsze dni jego życia.
Bogusław Sudał OCDS 
 


Poznań


    W dniu 3 czerwca w Uroczystość Trójcy Świętej podczas  Mszy św. pod przewodnictwem o. Jakuba Kamińskiego przyrzeczenia czasowe złożyły:
 • Anna Arciszewska i
 • Marzenna Szaładzińska ,
 przyrzeczenia definitywne złożyli :
 • Janina Frączyk i
 • Dariusz Skręt,
natomiast śluby złożyła
 • Teresa Olesik.
 Po zakończonej uroczystości  wraz z zaproszonymi gośćmi udaliśmy się do sali św. Edyty Stein na agapę. Był to dla nas czas radości, dziękczynienia za  powołanie do Karmelu oraz okazja do złożenia świadectwa, czego Pan Bóg może dokonać w naszym życiu, jeżeli w Nim złożymy nadzieję.

                                                                  Elżbieta Gątkowska  OCDS Bydgoszcz


    Bydgoska Wspólnota powiększyła się o dwóch nowych członków. 2 czerwca podczas czerwcowego dnia skupienia, zostało przyjęte do Wspólnoty małżeństwo Elżbieta i Roman Piechoccy. Po niemal rocznym przygotowaniu mogliśmy cieszyć się z przyjęcia daru powołania do ściślejszej przyjaźni z Jezusem i Maryją. Wydarzenie to zbiegło się z odnowieniem intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej Wspólnocie.


Bogusław Sudał OCDS  


Łódź


    Dzień 16 maja był wyjątkowy dla łódzkiej wspólnoty. Nasz asystent o. Mirosław Treder odwiedził nas wraz z definitorem generalnym zakonu o. Albertem Wachem. Ojciec Wach zapoznał się z historią naszej wspólnoty i z harmonogramem dni skupienia. Interesował też się działalnością poszczególnych diakoni. Spotkanie przebiegło w serdecznej, pełnej humoru atmosferze, a na koniec ojciec Definitor udzielił nam błogosławieństwa na dalszą drogę posługi w Świeckim Karmelu.

                        Anna Chaniecka OCDS  

Spotkanie formatorów w Gorzędzieju


    W dniach od 13 do 15 kwietnia formatorzy Wspólnot prowincji warszawskiej podsumowali roczną pracę, jakże istotną dla wzrostu nie tylko duchowego członków naszego Świeckiego Zakonu. Wymiana doświadczeń jest zawsze zasadniczym punktem dorocznego spotkania. Tym razem pochylaliśmy się również nad pierwszą częścią Ratio Institutionis, aby nasz program formacji, który posiada aprobatę Definitorium Generalnego, jeszcze raz skonfrontować z przedstawionymi tam zasadami. Rozpoczęty proces „rewizji” potrwa dłuższy czas, tak aby  zaowocował konkretnym modelem, najbardziej odpowiadającym potrzebom naszej prowincji. W spotkaniu uczestniczył delegat prowincjalny, o. Stanisław Plewa.

                                Teresa Kwiatkowska-Król OCDS   


Sopot


    W sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową spotkaliśmy się rano w duchowej stolicy Kaszub, w Wejherowie, gdzie znajduje się Sanktuarium Pasyjno – Maryjne oraz Kalwaria Wejherowska, nad którymi pieczę sprawują ojcowie franciszkanie. Dzień był zimny i dżdżysty, czasem deszcz zamieniał się w mokry śnieg, ale nie zdołało to ostudzić gorącego zapału w naszych sercach do przejścia dróżkami kalwaryjskimi i rozważania stacji Drogi Krzyżowej. Większość kapliczek leży na malowniczych morenowych wzgórzach porośniętych bukowo - mieszanymi lasami. Kalwaria Wejherowska była czwartą z kolei kalwarią powstałą w czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej - po Zebrzydowskiej, Pakoskiej i Żmudzińskiej. Inicjatorem jej utworzenia i głównym fundatorem był wojewoda malborski Jakub Wejher. Natomiast jeden z cystersów oliwskich, ojciec Robert z Werden wyliczył odległości pomiędzy stacjami przyszłej kalwarii opierając się na faktycznych pomiarach Drogi Chrystusa w Jerozolimie i oznaczył w terenie lokalizację przyszłych kaplic krzyżami. Wg lokalnej tradycji pomiarów Drogi Chrystusowej dokonał osobiście, odwiedzając Jerozolimę. Modlitewna medytacja nad zbawczymi cierpieniami Chrystusa w trakcie Jego drogi na Golgotę była więc wsparta naszym kroczeniem od stacji do stacji. Główną intencją było uproszenie nowych, licznych i świętych powołań do zakonu karmelitów bosych w prowincji warszawskiej.

                                Teresa Kwiatkowska-Król OCDS 


Gorzędziej

    Przewodniczący wspólnot naszej Prowincji, w dniach  od 9 do 11 marca, zebrali się w Gorzędzieju na podsumowaniu działalności w ubiegłym roku. W spotkaniu uczestniczył Delegat o. Prowincjała ds. OCDS, o. Stanisław Plewa. Oprócz sprawozdań omówiono także realizację uchwał kongresowych i inicjatywy na rok 2012. Ważnymi elementami naszego spotkania była też wspólna modlitwa i rekreacja. W niedzielę siostry i bracia rozjechali się do swoich Wspólnot zabierając wypracowane wskazania jak kierunkować funkcjonowanie lokalnego Karmelu.

Bogusław Sudał OCDS 
Bednary


    Dzień Skupienia w dniu 12 lutego 2012 był dla Wspólnoty OCDS Bednary wyjątkowo ważnym wydarzeniem. Podczas uroczystej Mszy Św. sprawowanej przez o. Asystenta o. Marka Kępińskiego trzy osoby złożyły przyrzeczenia:
 • Justyna Kornatko - Justyna od Krzyża i
 • Mirosław Kornatko - Mirosław od Miłosierdzia Bożego złożyli przyrzeczenia definitywne.
 • Łukasz Przanowski - Łukasz od św. Eliasza złożył przyrzeczenia czasowe. 
 Po Mszy Świętej i po Nabożeństwie do Matki Bożej Szkaplerznej spotkaliśmy się w salce katechetycznej na wspólnej agapie. Spotkanie przebiegało w bardzo radosnej i rodzinnej atmosferze.

Maria Kuśmirek Sekretarz Wspólnoty OCDS Bednary Szczecin

    W dniach 20 – 22 stycznia b.r. odbyły się coroczne rekolekcje wspólnotowe OCDS Szczecin w gościnnym Klasztorze Karmelu Miłości Miłosiernej u karmelitanek bosych w Szczecinie. Rekolekcje, homilie głosił i otaczał nas ojcowską, duchową opieką asystent wspólnoty o. Placyd Ogórek. Program rekolekcji był bardzo bogaty. Tematem trzech konferencji była świętość jako dar boskiej miłości i odpowiedź człowieka ( myśleć, kochać i pracować jak Chrystus).W czwartej konferencji na temat „Asceza  w służbie miłości”- o. Placyd Ogórek podkreślił, że ostatecznym celem ascezy jest zjednoczenie z Bogiem poprzez miłość. Asceza chrześcijańska pozostaje zawsze na usługach zjednoczenia z Bogiem. Celem wszystkich wyrzeczeń w chrześcijańskiej ascezie jest oddanie się Bogu. Jedyną ofiarą, którą Bóg przyjmuje jest czystość serca. Bóg nie potrzebuje ludzkich ofiar, ale pragnie samego człowieka i to całego.
W trzecim dniu skupienia tj. 22 stycznia b. r. w kaplicy sióstr z Karmelu Miłości Miłosiernej w Szczecinie, podczas uroczystej Mszy Świętej na ręce asystenta o. Placyda Ogórka w obecności sióstr, braci ze wspólnoty, rodziny i przyjaciół, miało miejsce uroczyste złożenie przyrzeczeń definitywnych życia w duchu rad ewangelicznych i błogosławieństw przez naszą siostrę Marię Karczyńską od św. Teresy od Dzieciątka  Jezus. Były też kwiaty, upominki dla siostry składającej przyrzeczenia. Po uroczystej Eucharystii przeszliśmy na śniadanie, gdzie przy wspólnym stole połamaliśmy się opłatkiem. Składając sobie wzajemnie życzenia. Zostaliśmy również obdarowani przez siostry karmelitanki słodkimi upominkami. Nasze spotkania w tych dniach przebiegały w siostrzano-braterskiej atmosferze. Był czas radości i dzielenia się ,podczas którego my i nasz asystent wzajemnie się poznawaliśmy. Podczas rekolekcji obejrzeliśmy film o św. Rafale Kalinowskim. W ostatnim dniu rekolekcji wspólnotowych, wysłuchaliśmy konferencję na temat „św. Teresa od Jezusa – Doktor Kościoła -   mistrzyni życia duchownego”. Ubogaceni Duchem Świętym i miłością Bożą, wróciliśmy do swoich domów i obowiązków. Nauki głoszone przez ojca umocniły nas duchowo a rekolekcyjne milczenie sprzyjało skupieniu, rozmyślaniu oraz przygotowało nas na osobiste spotkanie z Bogiem w codziennej Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, słowie Bożym, wspólnym odnawianiu różańca świętego czy w koronce do Miłosierdzia Bożego. Wspólne modlitwy dały nam mocne poczucie więzi i  wspólnoty z Karmelem.

Maria Karczyńska OCDS SzczecinSopot


    W niedzielę Chrztu Pańskiego nasza Wspólnota świętowała tajemnicę narodzin Jezusa Chrystusa, dzieląc się opłatkiem i składając sobie życzenia głębokiego zjednoczenia z Wcielonym Synem Bożym w codzienności życia. Następnie, śpiewając kolędy, szliśmy szlakiem Maryi i Józefa do Betlejem, z aniołami głosiliśmy pasterzom dobrą nowinę, by wraz z nimi odwiedzić narodzone Dziecię „w  nędznej szopie”, „oddać swe ukłony w pokorze” i złożyć Zbawcy hołd wraz z trzema królami. Pozwolił nam ten wieczór dziękować Bogu za to, że „dla ludzi stał się darem / pełną garścią rozdał Siebie / swym ubóstwem ubogacił / łzami swymi łzy ukoił / błogosławił tym, co płaczą”. Po kolędowaniu podzieliliśmy się zadaniami i funkcjami we wspólnocie na kolejny okres.

    Zainspirowani propozycją naszego opiekuna – ojca Roberta, realizujemy w każdą trzecią sobotę miesiąca wspólnotowe lectio divina. Zatrzymujemy się nad słowami Pisma Świętego przeznaczonymi na następną niedzielę. Wezwanie do Ducha Świętego i odczytanie fragmentu w różnych tłumaczeniach poprzedza analizę, a także racjonalne wyjaśnianie zaistniałych faktów. Ojciec Robert nakreśla kontekst i po takim wstępie „rozgryzania” tekstu, zatapiamy się w modlitwie, by usłyszeć co do każdego z nas mówi w ciszy Bóg. Ostatnio dzieliliśmy się refleksjami, zwracając uwagę na fakt, że Jezus każdemu wręcz nakazuje: „nawracajcie się”, permanentnie nawracajcie się; wymaga radykalnej przemiany, by żyć z Nim w komunii. Powołanie, wskazanie zadań nie dokonuje się jedynie indywidualnie, ale przez wspólnotę i we wspólnocie Kościoła.

Urszula Motyl-Śliwa OCDS
Bydgoszcz


    Przyrzeczenia czasowe w naszej Wspólnocie  złożyła Mieczysława Parucka. Uroczystość ta odbyła się podczas Eucharystii dnia 7 stycznia, a zakończyła się spotkaniem opłatkowym. Drogiej siostrze życzymy radosnego kroczenia w głąb ogrodu Karmelu.


             
  Bogusław Sudał OCDS 


uwagi  prosimy przesyłać na adres:
ocdswaw(małpka)gmail.com
w miejsce (małpka) wstaw: @