duchowośćformacjahistoriamodlitwaorganizacjaprawo
          własnetożsamośćwspólnotywydarzenia
linkiinformacje

WYDARZENIA
  roku 2013:

2012
2013
2014 2015
2016
2017
2018
2019


Spotkanie opłatkowe i jubileusz 25-lecia w OCDS Toruń

    15 grudnia 2013 r, podczas dorocznego spotkania opłatkowego, przeżywaliśmy w naszej wspólnocie jubileusz 25-lecia złożenia przyrzeczeń w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych przez nasze siostry:
 • Krystynę Marię Michalską od Miłosierdzia Bożego
 • Jadwigę Marię Magdzińską od Trójcy Świętej.


Uroczystość w kaplicy zakonnej s. Karmelitanek Dzieciątka Jezus rozpoczęła się Mszą św., podczas której modliliśmy się szczególnie w intencji obu Jubilatek, a także za wszystkich członków wspólnoty, za kandydatów wstępujących właśnie do naszej wspólnoty, oraz za udzielające nam serdecznej gościny s. Karmelitanki Dzieciątka Jezus. Eucharystii przewodniczył asystent wspólnoty o. Ojciec Stanisław Plewa OCD.
Dziękowaliśmy Bogu Najwyższemu i Maryi Królowej Karmelu za dar powołania sióstr Krystyny i Jadwigi.     Po modlitwie przeszliśmy do sali spotkań. Zasiedliśmy do pięknie udekorowanego stołu, wcześniej przygotowanego przez nasze Siostry, by wspólnie przeżyć Wigilię Bożego Narodzenia oraz podzielić się opłatkiem, złożyć sobie nawzajem życzenia.
Podczas uroczystości s. Przewodnicząca wręczyła Jubilatkom okolicznościowe dyplomy oraz drobne upominki wraz z życzeniami. W naszym świętowaniu wzięły udział również siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus.


Jego ważną, radosną częścią, było oczywiście wspólne śpiewanie kolęd. Świąteczna agapa przebiegała w bardzo pogodnej, modlitewnej atmosferze, była miejscem życzeń, pamiątkowych zdjęć i drobnych upominków.
    Również 15 grudnia 2013 r. podczas Eucharystii nastąpił obrzęd uroczystego przyjęcia do naszej wspólnoty dotychczasowych kandydatów:
 • s. Małgorzaty Sadowskiej - Małgorzata od Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana,
 • br. Tadeusza Tomaszewskiego - Tadeusz od Krzyża.


Zakończeniem świętowania była modlitwa karmelitańska i błogosławieństwo Ojca Stanisława. W radosnym nastroju opuściliśmy nasze miejsce spotkań w klasztorze s. Karmelitanek Dzieciątka Jezus, by przygotowywać się do Bożego Narodzenia w naszych rodzinach.

Anna Sadurska OCDS


Łódź - bogate spotkanie

    15.XII.2013 do naszej Wspólnoty OCDS zostały przyjęte:
 • Anna Łazińska - Anna od Jezusa Miłosiernego,
 • Maria Szporak - Maria od bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego,
 • Celina Metrycka - Celina od Trójcy Przenajświętszej.
Pierwsze przyrzeczenia złożyła:
 • Marianna Jabrzyk - Marianna od Jezusa Eucharystycznego.
Przyrzeczenia definitywne złożyła:
 • Beata Kałuszka - Beata od Nieskończonej Miłości Miłosiernej.
Śluby złożyły:
 • Małgorzata Teodorczyk - Małgorzata od Serca Jezusowego i
 • Krystyna Śmiechowicz - Krystyna od Matki Bożej.
    Na zakończenie dnia skupienia odbyła się agapa i spotkanie opłatkowe, podczas którego podzieliliśmy się opłatkiem i wszyscy wspólnie z Ojcem Asystentem Mirosławem Trederem złożyliśmy sobie życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, a potem śpiewaliśmy kolędy przy akompaniamencie gitary.
   
Mateusz Płóciennik OCDS Warszawa

W dniu. 07.12.2013r został przyjęty do Wspólnoty OCDS Krzysztof Dura , brat Krzysztof od Najświętszego Serca Jezusa i Maryi.
Krzysztofowi życzymy wielu łask Bożych , opieki Maryi oraz wierności na wybranej przez siebie drodze w Karmelu.

Grażyna Midak  OCDS  Wrocław - rekolekcje adwentowe

    W grudniu zgodnie z wieloletnią tradycją w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny dla naszej Wspólnoty odbyły się trzydniowe rekolekcje adwentowe. Tym razem prowadził je Ojciec Krzysztof Wesołowski.
Poświęcone one były duchowości karmelitańskiej. Poczynając od duchowości proroka Eliasza poprzez duchowość Maryjną trzeba widzieć świat oczami Boga. Starać się żyć w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi by jednoczyć się z Ojcem. To powszechne zjednoczenie z Bogiem powinno koncentrować się w czterech misteriach: misterium obecności Boga, misterium zgłębiania Słowa Bożego, misterium codziennej Eucharystii i misterium braterstwa ze wszystkimi jako konsekwencja wszystkich wcześniejszych misteriów.
Z rekolekcji wyszliśmy umocnieni duchowo wdzięczni Panu Bogu i za każde słowo tak głęboko zapadające do naszych serc.

Leszek Andrzejewski OCDS Łódź - jubileusz 25 lecia przyrzeczeń

    W listopadzie łódzka wspólnota OCDS obchodziła jubileusz 25 lat od złożenia pierwszych przyrzeczeń przez:
 • Krystynę Gepert - Juliannę od Najświętszego Sakramentu oraz małżeństwo
 • Teresy - Marii Teresy od Eucharystii i
 • Marka - Marka od Jezusa, Węgierskich.
W intencji Jubilatów została odprawiona Msza Święta. Wspólnota przekazała im okolicznościowe karty i odśpiewała życzenia błogosławieństwa i łaski Bożej przez Serce Maryi.

Mateusz Płóciennik OCDS Wrocław - wybory nowej Rady Wspólnoty

     W listopadzie we Wrocławskiej Wspólnocie OCDS odbyły się wybory nowej Rady Wspólnoty połączone z wizytacją Ojca Delegata Stanisława Plewy.
Wszyscy członkowie Wspólnoty przez trzy dni odbyli indywidualne rozmowy z Ojcem Delegatem.
    W sobotę w dniu święta Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia uczestniczyliśmy we mszy świętej, którą celebrował nasz Ojciec Prowincjał Roman Hernoga. Była to msza imieninowa naszego Ojca Prowincjała.

    W niedzielę 17 listopada pod przewodnictwem Ojca Delegata odbyły się wybory nowej Rady. W wyniku wyborów funkcje objeli:
 • Przewodniczącej Wspólnoty siostra Gabriela Kordy,
 • Formatorki  siostra Ewa Wesołowska,
 • Radnej siostra Małgorzata Zielińska – która została też skarbnikiem,
 • Radnego brat Janusz Nowacki – który podjął też obowiązki sekretarza,
 • Radnego brat Leszek Andrzejewski – który zajmować się będzie kontaktem z mediami. 
    Wszyscy życzymy nowej Radzie obfitości łask Bożych w pracy dla Wspólnoty.

Leszek Andrzejewski OCDS Olsztyn - pierwsze przyrzeczenia

W dniu 26 października 2013 r. złożyła swoje pierwsze przyrzeczenia Jolanta Jachimczyk ze Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych pw. Dzieciątka Jezus OCDS w Olsztynie.
Uroczystość miała miejsce w Klasztorze pw. Trójcy Przenajświętszej i Bożej Rodzicielki Maryi w Spręcowie (pod Olsztynem) w czasie Eucharystii sprawowanej przez Asystenta naszej Wspólnoty o. Jacka Olszewskiego.

Czesława Woźniak OCDS Przyrzeczenia w warszawskiej wspólnocie OCDS


    W dniu 5 października 2013r., w I sobotę miesiąca, w czasie wizytacji wspólnoty, podczas Mszy św. koncelebrowanej przez Ojca Delegata Ojca Stanisława Plewa OCD i Ojca Asystenta wspólnoty Ojca Zbigniewa Kolka OCD, swoje przyrzeczenia czasowe złożyła Lucyna od Matki Miłosierdzia (Lucyna Kusak). Życzymy naszej drogiej siostrze wytrwałego i radosnego podążania na Górę Karmel śladami Tej, która jest naszą Matką.

Magdalena Tryuk OCDS Rekolekcje w Toruńskiej Wspólnocie OCDS


    W dniach  27-29 września 2013 roku w klasztorze SS Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Toruniu odbyły się nasze pół zamknięte rekolekcje. Dni skupienia  prowadził  Nasz Ojciec Asystent Stanisław Plewa OCD.    Głównym  tematem konferencji rekolekcyjnych była modlitwa wewnętrzna według nauki św. Teresy od Jezusa. W trzech konferencjach Ojciec Stanisław w sposób konkretny przedstawił nam metodę modlitwy karmelitańskiej.

    Istotą tej modlitwy jest dążenie do osiągnięcia celu - wszystko dla Boga i wszystko z Bogiem. Modlitwy tej trzeba się nauczyć stosując metodę modlitwy wewnętrznej opartej na nauce św. Matki Teresy od Jezusa. Wszystkie jej etapy prowadzą do poufnej, przyjacielskiej rozmowy z Bogiem.
    Modlitwa jest darem łaski. Bóg daje nam Siebie. Dusze rozmodlone mają być przyjaciółkami  Pana. Trzeba nie tyle wiele myśleć, ale wiele miłować. Celem modlitwy ma być dojście do prawdziwej przyjaźni z Bogiem.
     W dalszych rozważaniach o modlitwie Ojciec Rekolekcjonista wyodrębnił następujące punkty:
1. Czytanie duchowe - lectio divina - dar Boga.
2. Modlitwa rozciągająca się na cały dzień, który ma upływać w obcowaniu z Bogiem. Pomocą mogą być akty strzeliste często powtarzane.
3. Trzeci punkt życia modlitwy polega na zapomnieniu o sobie - wszystko dla Boga - nic dla siebie.
    W homilii sobotniej Ojciec mówił o przymierzu z Maryją, znakiem ,którego dla nas jest Szkaplerz św. - znak zbawienia.Na z
   
    W niedzielę 29 września, podczas Mszy św. swoje  I przyrzeczenie złożyli:
 • s.  Iwona Kalinowska - od Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
 • br. Dariusz Malinowski - od Przemienienia Pańskiego.
Osoby te odbyły okres formacji zasadniczej i wyraziły pragnienie należenia do wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych.
    Na zakończenie uroczystości Ojciec Stanisław złożył w swoim i w naszym imieniu życzenia, aby wzrastali w łasce, a w karmelitańskim Zakonie znaleźli pewną drogę do osiągnięcia przyjaźni z Panem Bogiem.
    Po Mszy św., adoracji Najświętszego  Sakramentu i Jutrzni była przerwa na kawę i słodkie wypieki. W tym czasie siostra Przewodnicząca podała bieżące  informacje. Zostały  przekazane też wspomnienia z pielgrzymki do Lisieux, w której brały udział cztery siostry z naszej wspólnoty,  a siostra. Anna obdarowała wszystkich pamiątkowymi zdjęciami.
    W ostatniej konferencji o modlitwie Ojciec zwrócił uwagę na pouczenia św. Teresy od Jezusa, która zalecała siostrom, aby mniej mówiły, a więcej trwały przy Bogu i na Niego patrzyły.
    Po konferencji była wymiana zdań i świadectwa z własnych doświadczeń życia modlitwy.
    Na zakończenie podziękowano Ojcu za trud przeprowadzenia rekolekcji, a Siostrom Karmelitankom Dzieciątka Jezus za posiłek sobotni i gościnność, dzięki której możemy w tak dogodnej formie, w pięknej zakonnej kaplicy Karmelu odprawiać swoje rekolekcyjne dni skupienia.
    Rekolekcje zakończyły się wieczorną modlitwą Kościoła - wspólnotowym odmówieniem Nieszporów.    Tak ugruntowani w przyjaźni z Bogiem ,wdzięczni za kolejny szczęśliwy czas spędzony w naszej wspólnocie zakończyliśmy nasze doroczne rekolekcje zakonne i opuściliśmy gościnny klasztor SS Karmelitanek Dzieciątka Jezus.
   
Jadwiga Ciechorska OCDSSpotkanie modlitewno-rekreacyjne Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej, Laskowice Pomorskie 20 do 22 września 2013.Radość spotkania.

    W wrześniowy weekend Siostry i Bracia z naszej Prowincji spotkali się by wspólnie pomodlić się i odpocząć. Spotkanie to było też okazją poznania nowych członków naszego Zakonu.
Z Prowincji Krakowskiej gościliśmy Radną Prowincjalną Iwonę Zacharę - przesympatyczną osobę pełną ciepła, humoru i uroku osobistego.
Błogosławiony czas wspólnych rozmów, modlitw i ubogaciliśmy wspólnym oglądaniem filmu: "Guadelupe. Cudowny obraz". Film był również okazją do refleksji nad naszą wiarą.
Jak co roku oczekiwaną atrakcją naszego bycia razem było ognisko, w którym tradycyjnie piekliśmy kiełbaski, kaszankę, przy którym śpiewaliśmy i zajadaliśmy pyszne ciasto przywiezione przez O. Stanisława Plewę z Gorzędzieja.
Czas wspólnej rekreacji szybko minął a realizacja Chrystusowego wezwania: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”- które było hasłem naszego spotkania, wprowadziła nas w dobry nastrój.
W czasie 
naszego pobytu w Laskowicach spotkała nas jeszcze jedna radość - O. Delegat przywiózł ze sobą świeżo wydany Modlitewnik Karmelitański. Pięknie wydana pozycja na cieniutkim papierze mimo objętości ponad 700 stron nie zajmuje dużo miejsca, a zawiera modlitwy na których nam zależało. Będzie on dla nas praktyczną pomocą podczas modlitw tak wspólnotowych jak i indywidualnych. Cała przywieziona partia rozeszła się błyskawicznie.
Na zakończenie spotkania O. Stanisław rozdał druki sprawozdań wspólnot i przypomniał, że po wypełnieniu ich na spotkaniu Rad Wspólnot, należy je przesłać, w terminie do 15 stycznia, do Przewodniczącego Prowincjalnego.
    To nasze wspólne spotkanie było umocnieniem ducha jedności i poczucia Wspólnoty.

Bogusław Sudał OCDS Łódź

    W dniach 13-15.09.2013 jak co roku odbyły się rekolekcje dla wspólnoty w Łodzi. Wygłosił je O. Krzysztof Wesołowski, przeor konwentu.
    Tematem konferencji było miejsce lectio divina w modlitwie osobistej i tradycji kościoła.
O. Krzysztof przytoczył słowa św. Hieronima, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Podkreślił, że nie należy się zwalniać z codziennej lektury Pisma Świętego. Można śmiało powiedzieć, że ta forma medytacji  stanowi fundament chrześcijańskiego życia.
Zwracała na to uwagę już św. Teresa od Jezusa wskazując na konieczność łączenia czytania duchowego z aktywnym realizowaniem powołania do życia w świecie. Lectio divina  była rozpowszechniona w kościele już w czasach patrystycznych i praktykowana przez ojców pustyni. W ostatnich czasach Sobór Watykański II na nowo podkreślił jej wartość jako drogi do poznania Boga. O. Krzysztof Wesołowski zwrócił uwagę, że narzucona forma zbyt często przysłania sens codziennej modlitwy, natomiast rozmyślanie oderwane od Pisma Świętego traci swoją inspirację w nauczaniu Kościoła. Teksty Natchnione są listem Ducha Świętego skierowanym do człowieka. Trzeba współpracować z łaską Bożą i coraz bardziej poznawać Chrystusa, pozwolić Mu wejść w nasze życie i w Niego się przemieniać. Codzienne rozważanie i wprowadzanie w czyn prawd Ewangelii jest najpewniejszym wsparciem na drodze do świętości.Dopełnieniem rekolekcji było dzielenie się na temat miejsca Pisma Świętego w życiu duchowym członków wspólnoty, a zakończeniem agapa.Mateusz od Bożego Miłosierdzia OCDS


 
Bednary

    W dniach 13.IX.-15.IX.2013 Wspólnota OCDS w Bednarach przeżywała Rekolekcje Wspólnotowe. Tematem rozważań rekolekcyjnych było Życie Wspólnotowe w ujęciu św. Teresy od Jezusa.
Rekolekcje pozwoliły nam oderwać się na moment od codziennego zabiegania, aby wsłuchać się w Słowo i zastanowić nad obecnością Chrystusa w naszym życiu, nad tym, co znaczy dla każdego z nas przebaczenie Chrystusa i pojednanie z NIM, oraz nad znaczeniem  doktryny  Św. Teresy dla współczesnego człowieka.
    Dziękujemy serdecznie O. Asystentowi O. Markowi Kępińskiemu za poświęcony nam czas i za trud, jaki włożył w przygotowanie i przeprowadzenie naszych Wspólnotowych Rekolekcji. Dziękujemy również naszemu Proboszczowi Ks. Józefowi Paciorkowi za pomoc w organizowaniu rekolekcji.

Maria Kuśmirek OCDSRekolekcje Warszawskiej Wspólnoty OCDS

     Tegoroczne rekolekcje warszawskiej wspólnoty OCDS odbyły się między 11 i 15 września 2013 r. Już tradycyjnie wspólnota korzystała z gościnności Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w domu rekolekcyjnym na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach koło Warszawy.
Rekolekcje poprowadził Ojciec Jacek Olszewski OCD, a poświęcone były wprowadzeniu w duchowość św. Jana od Krzyża. Ojciec rekolekcjonista, używając barwnych i zapadających w pamięć porównań i obrazów, przybliżył uczestnikom postać i zarys duchowości św. Jana od Krzyża. Mówił o dyskretnym umiarze, o potrzebie uporządkowania i opanowania naszych skłonności i upodobań. Proponował za Ojcem Federico Ruiz OCD, aby zacząć od powstrzymania nadmiernej ciekawości, niekontrolowanych kaprysów i wybuchów. Podkreślał wagę miłości, która jest zdrowiem duszy i bez której nie można zrozumieć ascezy. Pokazał, że św. Jan nie stawia na początku wymagań co do stylu modlitwy, poziomu cnót i gorliwości, a jedynie stawia wymagania co do jakości naszej miłości, która jest zaparciem się siebie.

Magdalena Tryuk OCDS Pielgrzymka do relikwii św. Teresy od Dzieciatka Jezus
i jej rodziców bł. Zelii i Ludwika Martin w Lisieux
4-11 sierpnia 2013.

    Kolejna Pielgrzymka Biura Misyjnego Karmelitów Bosych ” Śladami św. Teresy od Dzieciątka Jezus" wyruszyła 4 sierpnia 2013 r. sprzed Kościoła Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej 18 w Krakowie. Z tą grupą pielgrzymowały również siostry i brat z naszej wspólnoty toruńskiej, a były to: przewodnicząca OCDS Toruń s. Maria Górska z mężem Czesławem, s. Agata Biedrzyńska i s. Anna Sadurska.   Uczestnicy z naszej wspólnoty toruńskiej wraz z ojcem Benedyktem OCD
 na tle Katedry św. Piotra w Lisieux.

     Były to rekolekcje w drodze. Każdy pielgrzym uczestniczył w codziennej Mszy św., rozważaniach, modlitwach. Ponadto na naszych ustach i w sercach zawsze była modlitwa za nasze rodziny, naszych bliskich i tych, którzy prosili nas o modlitwę. Polecaliśmy wszystkie intencje Bogu przez ręce św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
    Wyjazd do Lisieux, miasta św. Teresy - Doktora Kościoła - był dla nas niezwykłym, nadzwyczajnym prezentem od Pana Boga. Każdy dzień pielgrzymki obfitował w ogrom wrażeń i przeżyć, "małych i wielkich" łask - w ciągu tak krótkiego czasu doświadczyliśmy i zobaczyliśmy tak wiele. Byliśmy tam, gdzie żyła św. Teresa - tak bliska naszym sercom.
    W Lisieux ocieraliśmy się o świętość. Kroczyliśmy śladami św. Teresy od Dzieciątka Jezus; nawiedziliśmy m.in. bazylikę – sanktuarium św. Teresy, katedrę św. Piotra, klasztor - Karmel i rodzinny dom św. Tereski przepełniony jej relikwiami. Bazylika jest szczególnym miejscem upamiętniającym życie św. Teresy, a wystrój wnętrza pokrytego licznymi mozaikami odzwierciedla pośmiertną chwałę Świętej. Świątynia może pomieścić ponad cztery tysiące ludzi, jest jednym z największych kościołów wybudowanych w XX wieku.    Bazylika św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Lisieux.


    Ważnym miejscem nawiedzenia było również miasteczko Alencon, gdzie urodziła się św. Tereska i gdzie została ochrzczona.
    Wielkie wrażenie duchowe i estetyczne wywoływały wszystkie nawiedzane przez naszą pielgrzymkę katedry, bazyliki, świątynie. Jednak szczególnego przeżycia duchowego doznaliśmy w bazylice Sacré-Cœur na szczycie wzgórza Montmartre w Paryżu, w miejscu nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu. Zakaz wykonywania zdjęć, atmosfera ciszy i pobożności sprzyjała wyciszeniu i skupieniu na modlitwie, jakiego nie było gdzie indziej.Uczestnicy całej wspólnoty pielgrzymkowej przed bazyliką  Sacré-Cœur

    W trzecim dniu pielgrzymki nawiedziliśmy Kaplicę Objawień Cudownego Medalika, gdzie w roku 1830 r. siostrze Katarzynie Labouré, nowicjuszce z klasztoru przy Rue du Bac w Paryżu, ukazała się Najświętsza Maryja Panna i poleciła jej rozpowszechnić ten Medalik na świecie.
Kaplica Objawień Cudownego Medalika w Paryżu.

    Mieliśmy też możliwość wyjazdu do Mont Saint Michel – na Wzgórze Świętego Michała. Jest to mała skalista wysepka, około 1 km od atlantyckiego wybrzeża Bretanii we Francji, na której znajduje się opactwo benedyktynów. Jest to najsłynniejsza budowla wzniesiona ku czci Świętego Michała Archanioła Zobaczyliśmy jedyny w świecie klasztor, którego łączność ze stałym lądem regulują odpływy i przypływy morza.       


 Mont Saint Michel – na Wzgórzu Świętego Michała

    W drodze powrotnej nawiedziliśmy miejsce spalenia i Sanktuarium męczeństwa św. Joanny  d' Arc w
Rouen. Była również wycieczka do Trouville nad Kanałem La Manche, z odpoczynkiem nad morzem.
    Podczas pielgrzymki panowała atmosfera życzliwości, przyjaźni i miłości. Czuło się, że Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi. Atmosfera ta niejednemu pozwoliła zapomnieć o różnych dolegliwościach i problemach.
    W czasie pielgrzymowania można było składać u Ojca Benedykta OCD intencje mszalne. Mieliśmy więc szczęście, że mogliśmy złożyć taką intencję Mszy św. za naszą wspólnotę toruńską oraz
o. Stanisława OCD, którą odprawił o. Benedykt OCD w Karmelu w Lisieux w szóstym dniu pielgrzymki. Habit św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
   


Figura św. Teresy na tle Karmelu w Lisieux


    Słowa podziękowań i wdzięczności kierujemy do o. Benedykta OCD, Karmelity z Wadowic, za wygłoszone homilie, za rozważania o życiu św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz odmawianie Godzinek ku czci Najświętszej Maryi Panny. Opieka, troskliwość i pomoc duchowa o. Benedykta sprawiały, że pielgrzymi stali się jedną, wielką wspólnotą. Słowa podziękowania kieruję również do pani Bożeny Maderak, naszej przewodniczki, która z pasją opowiadała nam o życiu św. Teresy od Dzieciatka Jezus i o wszystkich miejscach, które zwiedzaliśmy. Przede wszystkim dziękujmy Panu Bogu za ludzi, których postawił na naszej drodze w czasie tej pielgrzymki.
    Chwała Panu!
Anna Sadurska OCDS 
Uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej – 16 lipca 2013 r.

    W wigilię uroczystości Matki Bożej Szkaplerznej, 15 lipca 2013 r., warszawska wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych poprowadziła noc czuwania w kaplicy Ojców Karmelitów Bosych przy ul. Racławickiej w Warszawie.
     W nawiązaniu do Roku Wiary, który przeżywamy, tematem przewodnim rozważań była wiara, ze szczególnym skupieniem na wierze Maryi.
Czuwanie rozpoczęliśmy o godz. 21 przed Najświętszym Sakramentem. O północy Asystent wspólnoty o. Zbigniew Kolka OCD sprawował Mszę św., po której wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na skromną agapę. Zakończyliśmy Jutrznią odmówioną o godz. 5 rano.
Mimo, że w tym roku czuwanie przypadło w noc z poniedziałku na wtorek, członkowie wspólnoty i inni czciciele Matki Bożej Szkaplerznej wypełnili kaplicę. Ci, którym obowiązki nie pozwoliły zostać do świtu, trwali na modlitwie do Mszy św.

Magdalena Tryuk OCDS 

Gorzów Wielkopolski
PRZYRZECZENIA CZASOWE

    Dnia 08.06.2013r. Wspólnota OCDS w Gorzowie Wlkp. pw. św. Teresy od Jezusa przeżywała swoje pierwsze święto złożenia przyrzeczeń czasowych w Kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe. Uroczystość ta odbyła się podczas Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem o. Mariusza Jaszczyszyna z Poznania - naszego o. Asystenta oraz ks. Waldemara Kostrzewskiego, wielkiego orędownika Matki Bożej Szkaplerznej i Szkaplerza świętego, który dzięki wielkiej życzliwości ks. proboszcza Ryszarda Przewłockiego, został naszym opiekunem.
    Pierwsze przyrzeczenia czasowe na trzy lata przed Bogiem i przed Wspólnotą OCDS złożyła nasza siostra Anna Dojs od Pana Jezusa Miłosiernego.
Ksiądz Waldemar na tę uroczystość zaprosił wszystkich parafian, którzy licznie uczestniczyli we Mszy Św.

Patronowała nam Matka Boża z Kibeho z Afryki, w obrazie wystawionym przed ołtarzem i pięknie udekorowanym.
Nyina Wa Jambo, tzn. Matka Słowa Bożego, to dar dla Wspólnoty od o. Marcina Sałaciaka, misjonarza OCD z Rwandy.

    Piękna oprawa liturgiczna przygotowana przez naszą Wspólnotę oraz homilia wygłoszona przez o. Asystenta, o. Mariusza Jaszczyszyna, dopełniły świąteczną i podniosłą atmosferę uroczystości. Wszyscy w skupieniu i z uwagą wsłuchiwali się w Słowo Boże.
    Następnie, wraz z Ojcem Mariuszem, ks. Waldemarem oraz przybyłymi gośćmi, tj. siostrami ze Wspólnoty Poznańskiej, udaliśmy się na agapę. Tu w przyjaznej, rodzinnej atmosferze zostały złożone podziękowania, upominki, życzenia i kwiaty. Zrozumieliśmy, jak wielką łaską obdarzył nas Bóg, wysłuchując modlitw zanoszonych od 18 lat przez siostry, o dar Karmelu OCDS w Gorzowie Wlkp. Uroczystość zakończyła się w atmosferze wspólnotowej miłości i dobra, a także radości i wdzięczności Matce Bożej z Góry Karmel, za wybranie dla nas drogi świeckiego życia charyzmatem Karmelu. Zrodziło się także w naszych sercach pragnienie żarliwej modlitwy o utworzenie nowej Fundacji oo. Karmelitów w Gorzowie Wlkp. Dziękując Bogu za otrzymane łaski rozjechaliśmy się do domów.

Teresa Kuźma OCDS
Bednary

NOC CZUWANIA KU CZCI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL

    W niedzielę 14 lipca 2013 roku uroczyście wprowadzone zostały do Kościeła św. Macieja ap. i
św. Małgorzaty dz. m. w Bednarach Relikwie św. Rafała Kalinowskiego, które towarzyszyły nam do 21 lipca we wszystkich organizowanych w Parafii Bednary nabożeństwach ku czci Matki Bożej Szkaplerznej.
W noc 15/16 lipca nasza Wspólnota prowadziła czuwanie nocne ku czci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel połączone z Adoracją Najświętszego Sakramentu. Tematem przewodnim był tekst „Duchowe znaczenie Szkaplerza Świętego” . Czuwanie modlitewne rozpoczęło się o godz. 20.00, zakończyło o godz. 24.00 Mszą Świętą, którą celebrował i homilię wygłosił ks. Proboszcz Józef Paciorek. Nocne modlitewno-śpiewne czuwanie wprowadziło nas w pięciodniowe przygotowanie do Odpustu Parafialnego ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. Codziennie uczestniczyliśmy o godz. 18.00 w Mszy Świętej z adoracją Najświętszego Sakramentu, Modlitwą Różańcową, litanią do Matki Bożej Szkaplerznej oraz rozważaniem o Matce Bożej i jej obietnicach szkaplerznych.
    W niedzielę 21 lipca Parafia Bednary przeżywała Odpust Matki Bożej Szkaplerznej. Uroczystej Odpustowej Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił o. Tadeusz Kujałowicz OCD z Sopotu. Po Mszy Świętej kilka osób przyjęło Szkaplerz Święty z rąk o. Tadeusza.
    Wspólnota OCDS Bednary dziękuje serdecznie ks. Proboszczowi Józefowi Paciorkowi oraz o. Tadeuszowi Kujałowiczowi OCD za celebrowanie Mszy Świętych i piękne homilie poświęcone Matce Bożej. Dziękujemy wszystkim czcicielom Matki Bożej, którzy swoją obecnością, modlitwą i śpiewem uczcili naszą Matkę Królową Karmelu.
Maria Kuśmirek OCDSXIII Spotkanie Rodziny Szkaplerznej Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych
w Zamartem k/Chojnic.


    Trzynaste spotkanie Rodziny Szkaplerznej z Prowincji Warszawskiej odbyło się 5- 6 lipca w kościele - sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej przy klasztorze karmelitów bosych w Zamartem k/Chojnic. W piątek 5 lipca do sanktuarium przybyli liczni członkowie wspólnot Świeckiego Karmelu i Bractwa Szkaplerznego, którzy od godziny Apelu Jasnogórskiego do godziny 5:00 trwali na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Czuwanie ubogaciły teksty z Listu apostolskiego Benedykta XVI „Porta Fidei”, rozważania tajemnic różańcowych oparte na pismach św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz śpiew.     Eucharystię o północy odprawili o. Stanisław Plewa, delegat prowincjalny d/s Świeckiego Karmelu i o. Roman Nowak, kustosz Sanktuarium.
    W sobotę 6 lipca o godzinie 11.00 rozpoczęła się godzina słowno - muzycznych rozważań Maryjnych, prowadzona przez kleryków karmelitańskich, oraz grupę młodzieżowo – dziecięcą z parafii w Zamartem.     Głównym uroczystościom przewodniczył ojciec prowincjał Roman Hernoga, który wygłosił homilię podczas Mszy św. O godzinie 14:30 zostały odśpiewane piękne Nieszpory Maryjne z udziałem zakonników i pielgrzymów zaopatrzonych w teksty psalmów. Nieszpory, jak też procesja z figurą Matki Bożej z Góry Karmel, to ważny element kończący uroczystości w Sanktuarium w Zamartem.Teresa Kwiatkowska-Król OCDS 
Na pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Zamartem 6 lipca 2013 r.

    Poznańska Wspólnota OCDS pw. Jezusa Miłosiernego , jak co roku, odpowiedziała na zaproszenie Prowincjała Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych – O. Romana Hernogi, aby wziąć udział w XIII Spotkaniach Rodziny Szkaplerznej naszej Prowincji w Zamartem k/Chojnic. Staraliśmy się  aby nasze pielgrzymowanie pomogło odnowić nasze synowskie oddanie Maryi oraz umocnić i ożywić naszą wiarę poprzez słuchanie Słowa Bożego, wspólną modlitwę i dzielenie się wiarą.
    Pielgrzymka do Zamartego przygotowana była jako inicjatywa integrująca duszpasterstwo działające przy kościele oo. karmelitów bosych w Poznaniu; miała połączyć przedstawicieli OCDS, bractwa szkaplerznego, reprezentantów duszpasterstwa rodzin i sympatyków środowiska karmelitańskiego. Program modlitewny i informacyjny związany tematycznie z Sanktuarium w Zamartem przygotował Świecki Karmel, ale do jego realizacji włączyli się aktywnie wszyscy pielgrzymi. Duchowo przewodził nam O. Przeor poznańskiego klasztoru – O. Karol Milewski.
    Spotkaliśmy się słonecznym wczesnym rankiem przed kościołem oo. karmelitów bosych w Poznaniu pw. Św. Józefa. Zatem wyruszaliśmy sprzed Sanktuarium Św. Józefa do Sanktuarium Jego Oblubienicy – Maryi w Zamartem.
    W ogłoszonym przez papieża Benedykta XVI Roku Wiary udaliśmy się w drogę na spotkanie z Jezusem i Jego Matką. O. Przeor zachęcał, byśmy czasu pielgrzymowania nie zmarnowali, ale zastanowili się nad osobistą relacją z Maryją i Jej Synem – Jezusem Chrystusem. Rozpoczął modlitwą „Pod Twoją obronę”, skierowaną do Maryi, aby towarzyszyła nam podczas tych rekolekcji w drodze. Odpowiedzią było wspólnotowe odmówienie „ Oficjum o Najświętszej Maryi Pannie z Góry Karmel”. Zasłuchaliśmy się w słowa „ Hymnu” :
„Zdążamy na szczyt Karmelu,
Dokąd przyzywa nas dzisiaj
Najmilsza Dziewica Matka,
By tam uwieńczyć nas łaską.”
     Z błogosławieństwem O. Przeora trwaliśmy długo w skupieniu. Ciszę przerwało dopiero uroczyste odśpiewanie „Godzinek ku czci Matki Bożej Szkaplerznej” pod kierunkiem Mariusza Filipowskiego z poznańskiej wspólnoty OCDS.
Cezurą na trasie do Zamartego był postój, przeznaczony na relaks, posiłek i braterski uścisk dłoni. Po przerwie przyszedł czas na garść informacji o kulcie Matki Bożej na Górze Karmel w Ziemi Świętej, o historii szkaplerza jako szacie Maryi ,wreszcie o losach kościoła i klasztoru w Zamartem, którego początki sięgają czasów krzyżackich. Ostatecznie pobernardyńskie obiekty sakralne z przełomu XVII i XVIII w. w 1994 r. zostały przekazane Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Z tą datą wiąże się gruntowna renowacja zabytku. O tym wszystkim relację przygotowała Przewodnicząca wspólnoty OCDS w Poznaniu – Teresa Wańdoch. Natomiast informacjami o tym, co dziś znajduje się w klasztorze i świątyni w Zamartem podzielił się O. Przeor.
    Obecnie w klasztorze zamarckim mieści się nowicjat Prowincji Warszawskiej , a kościół pełni podwójną rolę Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej i kościoła parafialnego. Nadzieją na możliwy rozwój karmelu bosego jest fakt, że wśród nowicjuszy jest obywatel Litwy i poprosił pielgrzymów w tej intencji o modlitwę. O. Przeor przypomniał, że kościół w Zamartem jest stosunkowo młodym wiekiem Sanktuarium Maryjnym, a to zobowiązuje wszystkich pątników (w szczególności członków OCDS) do wiernego naśladowania Maryi.
Do wskazań O. Przeora nawiązała medytacja przygotowana przez Świecki Karmel z Poznania; „Na pielgrzymce z Matką Bożą Szkaplerzną ku Ziemi Obiecanej” .„Dla nas – oto słowa tej medytacji – szkaplerz Maryi stał się znakiem pielgrzymim, ale tylko od nas zależy, czy stanie się dla nas gwiazdą przewodnią zaledwie na kilka godzin podczas pielgrzymkowego dnia, czy pozwoli nam nawiązać na nowo żywą relację z Synem Bożym i Jego Matką, która przemieni na zawsze nasze życie/…/ Czy decydujemy się na wzór Abrahama pozostawić za sobą dotychczasowe życie, swoje ograniczenia i siebie samych, aby odpowiedzieć na Boże wezwanie: „ Wyjdź z twej ziemi rodzinnej i z domu swego ojca do kraju, który ci wskażę?”/…/Czy potrafimy tak jak Abraham i Maryja bezwarunkowo zawierzyć Bogu?”     Trwała jeszcze nasza zaduma nad postawionym zapytaniem, kiedy na horyzoncie ukazała się wieża zamarckiego kościoła.
Po przybyciu na miejsce ogarnęło nas zdumienie. Po kilkuletniej konserwacji klasztor i kościół są nie do poznania. Co roku ( ponieważ spotkania z Matką Bożą w Zamartem odbywają się cyklicznie) mamy możliwość podziwiania, z jaką starannością oo. karmelici bosi przywracają piękno świątyni zaniedbanej przez lata. Każdego roku elewacja kościoła, kolejne boczne ołtarze, następne fragmenty bogato zdobionego ołtarza głównego odzyskują blask, a zamieszczone w nich obrazy wyrazistość i urok. Nie do poznania jest również otoczenie kościoła i klasztoru; teraz figura Św. Józefa wkomponowana jest w zaprojektowaną zieleń, harmonizującą z krajobrazem. Piękno, które wpisane jest w Górę Karmel , charakteryzuje także Sanktuarium Maryjne w Zamartem. O godz. 11 uczestniczyliśmy w programie modlitewnym prowadzonym przez kleryków i nowicjuszy Prowincji Warszawskiej. W samo południe do ukwieconej świątyni weszli procesyjnie kapłani z poszczególnych domów zakonnych naszej Prowincji pod przewodnictwem O. Prowincjała – O. Romana Hernogi - aby rozpocząć odpustową Mszę Św. ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. Nieoczekiwanie homilia O. Prowincjała nawiązała do naszej przedpołudniowej medytacji: przywołał w niej osoby Abrahama i Maryi, jako świadków i nauczycieli czystej wiary. Zaufajmy Maryi, która w Kanie Galilejskiej wskazując na Jezusa powiedziała do sług obsługujących wesele: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.”
     Msza Św. dobiegła końca. W Zamartem na pielgrzymów czekała tradycyjnie nie tylko Maryja, ale i jego mieszkańcy. Dzięki ich ofiarności i zapobiegliwości przybywający czciciele Matki Bożej mogli liczyć na smakowite gorące zupy i pyszne własne wypieki tutejszych gospodyń. Poczęstunek sprzyjał rozmowom z przedstawicielami innych wspólnot OCDS i mieszkańcami Zamartego. Maryja Szkaplerzna w Zamartem łączy ludzi ! Osoby świeckie z osobami konsekrowanymi, przybyszów z różnych stron Polski ze sobą.
    Spotkanie integracyjne zakończyło odśpiewanie „Nieszporów o Matce Bożej „ połączone z konferencją O.Przeora i Kustosza Sanktuarium zamarckiego – O. Romana Nowaka. Pożegnaliśmy Zamarte procesją z kopią figury Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel. W drodze powrotnej podziękowaliśmy Maryi za spotkanie w Zamartem modlitwą i zamyśleniem. A film „Apokalipsa Św. Jana” umocnił naszą wiarę i uzbroił do walki ze złem w życiu codziennym.
    Dziękowaliśmy Maryi za Jej niezłomną wiarę, która przyniosła zbawienie światu – Jezusa Chrystusa. Pełni wdzięczności za przeżyty dzień , aż do stopni kościoła karmelitów bosych w Poznaniu odmawialiśmy Tajemnice chwalebne „Różańca Św.” Z Sanktuarium Maryjnego w Zamartem powróciliśmy do Sanktuarium Św. Józefa w Grodzie Przemysława.

Maria Jagielska OCDS 


Warszawa

25 rocznica pierwszych przyrzeczeń w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych.
    W dniu 1 czerwca 2013 r. warszawska wspólnota OCDS przeżywała radość z okazji 25 rocznicy złożenia przez Weronikę od Najświętszego Oblicza Pana Jezusa i Matki Bożej Szkaplerznej Lucynę Kuleszę pierwszych przyrzeczeń w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych.
Dostojna Jubilatka odnowiła w czasie Mszy św. na ręce Asystenta o. Zbigniewa Kolka OCD ślub czystości i posłuszeństwa. W czasie uroczytej agapy otrzymała od członków wspólnoty wiele serdecznych życzeń.
Dziękując Bogu za dar powołania Siostry Weroniki, za jej posługę i świadectwo życia Świeckiej Karmelitanki prosimy o potrzebne łaski i dalszą opiekę Matki Bożej Szkaplerznej.

Krystyna Balcer OCDS 


Zaproszenie do Zamartego

Dotknąć murów bazyliki, odetchnąć powietrzem przodków…

    Dnia 20 kwietnia 2013 roku Wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego w Poznaniu udała się na wycieczkę do Gniezna. Termin został wybrany nieprzypadkowo: dobrze jest bowiem w przeddzień tygodnia odpustowego być tam, gdzie znajdują się relikwie pierwszego polskiego męczennika, tam, gdzie kolebka polskiej wiary. Dobrze jest być tam, gdzie koronowano pierwszych polskich władców. Dobrze jest w roku wiary dotknąć murów pierwszej bazyliki z 997 roku, odetchnąć powietrzem pierwszych polskich chrześcijan, stąpnąć na kaflach wytartej wiekami posadzki.
    Przygodę z najstarszą stolicą Polski zaczęliśmy od zwiedzenia kościoła garnizonowego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Przyklęknąwszy tam przed Najświętszym Sakramentem i odmówiwszy modlitwy zwiedzaliśmy wnętrze, skwapliwie stając pod portretem znajomej św. Tereski od Dzieciątka Jezus do pamiątkowego zdjęcia. Następnie skierowaliśmy kroki do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia prowadzonego przez ojców franciszkanów. Chłodny i wietrzny poranek wynagradzały nam jasne promyki słońca. Wchodząc do świątyni ujrzeliśmy najpierw ołtarz z relikwiami bł. Jolenty, schowanymi w zgrabnym kościółku. Owa błogosławiona była córką węgierskiego króla, wychowującą się na dworze starszej siostry Kingi w Krakowie. Później została wydana za mąż za księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego. Zasłynęła z miłosiernego stosunku do poddanych i ubogich. Z jej doradztwa książę dokonał wiele ulepszeń gospodarskich we włościach. Sprowadził na ziemie wielkopolskie zakon franciszkański. Bł. Jolenta wychowała trzy córki, z których jedna wstąpiła do klarysek, druga była żoną króla Władysława Łokietka. Zaopiekowała się też pięciorgiem osieroconych dzieci w rodzinie. Była babką króla Kazimierza Wielkiego. Po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek w Nowym Sączu, potem w Gnieźnie. Zmarła w 1298 roku. Dziś jest patronką Wielkopolski.
    Drzwi kruchty kościoła wyprowadziły nas prosto na rynek. Stadko gołębi nie wystraszyło się nas i drepcząc spokojnie dziobało kruszyny. My też pokrzepiliśmy się gorącą herbatą i wspólną rozmową. Przed nami był główny cel wędrówki: Wzgórze Lecha. Najpierw zwiedziliśmy tam Muzeum Archidiecezjalne. Cisza, biel ścian, połysk podłóg, rozproszone sufitowe światło podkreślało niezwykłość miejsca i zgromadzonych eksponatów. Podziwialiśmy „Św. Annę Samotrzeć”, „Śmierć karmelitanki bosej”, „Brewiarzową modlitwę zakonników”, ornaty, złote naczynia liturgiczne, drewniane figury świętych. Niektóre naturalnej wielkości, można więc było popatrzeć im w oczy! Ubogaceni pięknem przedmiotów już po chwili trwaliśmy na Adoracji Piękna Najwyższego w katedralnej kaplicy, aby znów po niedługiej chwili uczestniczyć we Mszy Św. Dopiero po niej nadszedł czas na zwiedzanie katedry.         Archikatedra, katedra gnieźnieńska, bazylika mniejsza, gotycki kościół katedralny, świątynia Metropolii Gnieźnieńskiej, Sanktuarium św. Wojciecha, Bazylika Prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, kościół parafialny Wniebowzięcia NMP- oto inne dzisiejsze nazwy tej pierwszej polskiej świątyni. Z namaszczeniem chodziliśmy dookoła, wzdłuż naw, przez ambit, zaglądając do czternastu kaplic. W dwóch przechowywany jest Najświętszy Sakrament: w Kaplicy Bożego Ciała i Kaplicy Łubieńskich, w której złożone jest tez serce kardynała A.Hlonda. Niedaleko znajdują się także relikwie krwi bł. Jana Pawła II.
    Mozaika posadzek, ażurowe kraty, wysokie krzyżowe sklepienia zdawały się wspominać, jak to z początku, w IX wieku świątynia była jednonawowa, potem, wiek później- przebudowana na planie krzyża, następnie za Bolesława Chrobrego, gdy nadano jej miano katedry- znów na planie prostokąta, lecz z dwoma nawami i prezbiterium. Zaś po pożarze w XVII w nastały czasy przebudowy barokowej, aby znów po kolejnym pożarze w wieku XVIII odbudować, dodając elementy klasycystyczne wg panującej architektonicznej mody. Przyciąga wzrok złocona, barokowa konfesja z relikwiarzem zawierającym szczątki św. Wojciecha. Jest to obudowa architektoniczna ołtarza w kształcie baldachimu na kolumnach, których trzony, zgodnie z wymogami baroku, skręcone są spiralne. Znajduje się ona w prezbiterium. Duże wrażenie wywarł na nas pobyt w kruchcie południowej, gdzie znajdują się słynne, romańskie, spiżowe Drzwi Gnieźnieńskie z 1175 roku, na których pola płaskorzeźb przedstawiają sceny z życia i męczeństwa św. Wojciecha. Osadzone są w portalu z XIV w. Po ich przeciwnej stronie, nad drzwiami wejściowymi znajdują się portrety pięciu władców Polski, których koronacja odbyła się w Gnieźnie: Bolesława Chrobrego, jego syna Mieszka II Lamberta, Bolesława II Szczodrego, Przemysła II, Wacława II Czeskiego.
    W urywkach rozmów mijających nas wycieczek słychać było nazwiska władców, kardynałów, prymasów, biskupów i innych dostojników Kościoła. Zadumani nad minionymi dziejami oddaliśmy się refleksji o tym, co powiedzieliby oni o dzisiejszych czasach, gdyby mogli pojawić się na schodach katedry? Może odezwałby się dzwon stojący nieopodal? Z zamyślenia wyrwał nas głos nawołujący do pośpiechu, gdyż zbliżał się czas odjazdu. Na dworze ociepliło się znacznie, Gniezno żegnało więc nas jasnością i błękitem nieba. My żałując, że nie możemy zostać dłużej, cichutko myśleliśmy, każdy z osobna, żeby jeszcze kiedyś wrócić…

J. Kapelska OCDS 


Spotkanie Formatorów Wspólnot i Rady Prowincjalnej

     W dniach od 25 do 28 kwietnia odbyło się równolegle spotkanie Formatorów Wspólnot i zebranie Rady Prowincjalnej.
    Formatorzy oprócz corocznego podsumowania spraw związanych z formacją uczestniczyli również w warsztatach psychologiczno-pedagogicznych o rozpoznawaniu i niektórych aspektach powołania do OCDS. Warsztaty, które odbyły się w dniach 26 - 27 kwietnia, poprowadziła dr. Dorota Przygrodzka (lekarz psychiatra i psychoterapeuta).
    Małgorzata Wyszyńska - odpowiedzialna w Prowincji za sprawy formacji przedstawiła stan prac nad nowym Programem Formacyjnym.
Formatorzy w imieniu Wspólnot naszej Prowincji wypowiedzieli się w sprawach jak Wspólnoty:
 • - ustosunkowały się do zaproponowanych zmian w Konstytucjach naszego Zakonu,
 • - by sobie życzyły by były zorganizowane spotkania w Zamartem i Laskowicach.
    Oprócz wyżej wymienionych spraw Rada Prowincjalna zajęła się również:
 • - sprawami finansowymi,
 • - korespondencją,
 • - informacją z ostatniego spotkania ORRK,
 • - sprawami związanymi z powstaniem nowej Wspólnoty w Gorzowie Wielkopolskim.
    Radość wspólnego spotkania i wymiany doświadczeń była dla Nas budująca.Bogusław Sudał OCDS 


Dziękujemy za dar kapłaństwa śp. o. Terezjusza Felcyna (1964-2013)

    Od 19 kwietnia br rodzina Zakonu Terezjańskiego Prowincji Warszawskiej i Prowincji Krakowskiej jednoczyła się w modlitwie, wspierającej o. Terezjusza w ostatnich dniach jego życia. Apel o tę modlitwę wysłali oo. karmelici bosi z poznańskiej wspólnoty św.. Józefa, do której Zmarły należał.
    Uroczystości pogrzebowe, w których wzięli udział również przedstawiciele OCDS z Poznania i Warszawy, odbyły się w Poznaniu 24 kwietnia br pod przewodnictwem Prowincjała Prowincji Warszawskiej – o. Romana Hernogi i delegata Prowincjała Prowincji Krakowskiej. Dzień pogrzebu stał się widomym znakiem jedności Zakonu Karmelitów Bosych i jedności Kościoła Nie tak często bowiem kościół oo. karmelitów bosych w Poznaniu na Wzgórzu św. Wojciech jest świadkiem spotkania przedstawicieli większości domów zakonnych karmelitów bosych .w Polsce, przedstawicieli poszczególnych gałęzi Zakonu Terezjańskiego, przedstawicieli OCDS i wiernych świeckich. Obok rozlicznej rodziny Terezjańskiej modlili się licznie zebrani krewni Zmarłego, wysłannicy różnych zakonnych zgromadzeń męskich i żeńskich, kapłani diecezjalni. Wszyscy gromadzili się wokół ołtarza Pańskiego, przy trumnie zmarłego kapłana.
    Uroczystość pogrzebowa stała się dziękczynieniem Bogu za Sakrament Kapłaństwa i za wieloletnią posługę o. Terezjusza. Białe szaty liturgiczne celebransów, stuła i kielich mszalny na wieku trumny Zmarłego podkreślały podniosły charakter wydarzenia.
    Prowincjał o. Roman Hernoga przypomniał curriculum vitae Zmarłego.
O.Terezjusz od Męki Pańskiej – Wojciech Felcyn urodził się 12 marca 1964 r. w Żninie w diecezji gnieźnieńskiej, profesję zakonną złożył 16 września 1984 r., a święcenia kapłańskie otrzymał w Rzymie 10 czerwca 1990 r. Pracował w wielu domach zakonnych karmelitów bosych w Polsce i za granicą; był także asystentem Świeckiego Karmelu w Lublinie i Warszawie, a w Poznaniu opiekował się Bractwem Szkaplerznym. Zmarł po długiej chorobie w Poznaniu 20 kwietnia br.
    Obrzędy pogrzebowe poprzedziło zbiorowe odmówienie Różańca św., który poprowadził przyjaciel Zmarłego o. Jacek Wilczak. Przed mszą św. pogrzebową, którą sprawowano o godz.10, uroczyście odśpiewano Jutrznię. Natomiast po mszy św. po zakończeniu liturgii pogrzebowej współbracia zakonni o. Terezjusza: z jego wspólnoty macierzystej, koledzy kursowi, delegaci z różnych wspólnot karmelitów bosych odprowadzili procesyjnie o. Terezjusza do drzwi świątyni.
    Ten uroczysty i podniosły nastrój był wyczuwalny również podczas procesji na cmentarzu. W samo południe, w słoneczny wiosenny dzień Zmarłemu towarzyszyła od kaplicy cmentarnej aż do kwatery oo. karmelitów bosych liczna rodzina, poczet kapłanów i braci zakonnych w białych karmelitańskich płaszczach, siostry zakonne i Świecki Karmel z Poznania i Warszawy oraz rzesza wiernych świeckich. Mogiłę pokryły wieńce i wiązanki białych kwiatów, a śpiew „ Salve Regina” pobudzał do ufności w Boże Miłosierdzie i opiekę Maryi – Królowej Nieba. Nagle uwagę uczestników pogrzebu o. Terezjusza przykuł śpiew gregoriańskiego hymnu „Flos Carmeli:


„Flos Carmeli,
Vitis florigera,
Splendor caeli,
Virgo puerpera,
Singularis.” 

Maria Jagielska OCDS 

Zmarł O. Terezjusz od Męki Pańskiej Wojciech Feliks Felcyn

        O. Terezjusz odszedł do Pana w dn. 20.04.2013r. w Poznaniu w wieku lat 49.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dn. 24.04.2013r. w Sanktuarium św. Józefa w Poznaniu.
         Eucharystii przewodniczył Prowincjał Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej o. Roman Hernoga OCD. W uroczystej Eucharystii udział wzięli:    oo. Karmelici Bosi Prowincji Warszawskiej, przedstawiciele Prowincji Krakowskiej, Białorusi i Usola, członkowie Świeckiego Zakonu między innymi ze Wspólnoty Poznańskiej i Warszawskiej, rodzina oraz licznie zgromadzeni wierni.

    O. Terezjusz prawie dwie kadencje pełnił funkcję Asystenta Warszawskiej Wspólnoty OCDS. Spotkania prowadził z dużym spokojem i kulturą. Wnosił do Wspólnoty radość, pogodę ducha i harmonię. Zawsze otwarty na sprawy Wspólnoty i poszczególnych członków. Kierował się sprawiedliwością i miłością. Mimo słabego zdrowia, czynnie uczestniczył w życiu Wspólnoty, prowadził noc czuwania modlitewnego przed świętem Matki Bożej z Góry Karmel, brał udział w pielgrzymkach wspólnotowych. Z Jego inicjatywy wprowadzono, drugie w ciągu miesiąca, sobotnie spotkanie członków Wspólnoty. Dwukrotne spotkanie Wspólnoty sprzyja większej integracji i pogłębieniu formacji permanentnej członków OCDS.
    O. Terezjusz przywiózł z Rzymu i podarował Świeckiemu Zakonowi relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus wraz z relikwiarzem, których peregrynacja odbyła się we wszystkich wspólnotach OCDS Prowincji Warszawskiej. Do ostatniej chwili O. Terezjusz, mimo że od ośmiu lat nie pełnił już funkcji Asystenta Wspólnoty, utrzymywał kontakt osobisty bądź telefoniczny z członkami Warszawskiej Wspólnoty OCDS. Interesował się nie tylko stroną duchową ale również życiem poszczególnych osób ze Wspólnoty. Zawsze był życzliwy i otwarty dla każdego.

Maria Biernacka OCDS 
 

Szczecin

Marsz dla życia.

     W dniu 14 kwietnia 2013 roku /niedziela/ nasza Wspólnota OCDS Szczecin wzięła udział w XI Marszu dla Życia. Hasłem przewodnim tegorocznego marszu było „Nie bądź cicho!”. Spotkaliśmy się przed godziną 15.00 na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Pogoda była słoneczna i wszyscy cieszyliśmy się, że możemy wziąć udział w marszu w obronie życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Było radośnie i kolorowo. Uczestnicy nieśli flagi, kwiaty inne gadżety. Na początku szła młodzież grająca na bębnach i innych instrumentach. Co pewien czas wykrzykiwano „My jesteśmy armia, która broni życia” czy „Marsz dla życia , nie bądź cicho”. Wśród uczestników marszu było wiele rodzin z małymi dziećmi.
W czasie marszu trzymaliśmy Encyklikę VERITATIS SPLENDOR Jana Pawła II /250 metrowa wstęga z materiału, wykonana przez młodzież i ich opiekunów/. Papież nauczał w niej, że istnieje nierozerwalny związek między wiarą a moralnością, a nauczanie moralne Kościoła ma swe źródło w objawieniu i rozumie ludzkim.Przeszliśmy ulicami miasta do Bazyliki Archikatedralnej pw. Św. Jakuba , gdzie odbyła się o 17.00 Msza św. Koncelebrowana pod przewodnictwem metropolity szczecińsko-kamieńskiego abpa Andrzeja Dzięgi. Pod Katedrą zostały puszczone w niebo, przez dzieci, balony - jako symbol modlitwy. Organizatorzy marszu rozdawali ulotki i zapraszali do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, a w czasie mszy świętej można było złożyć lub odnowić uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji. Podobno wszystkich uczestników było ok. 20 000. My już zgłaszamy się na XII Marsz Dla Życia w 2014 roku.
Mater  


Poznań. Pożegnanie Przyjaciół.

    W niedzielę 3 marca br. poznańska Wspólnota OCDS pw Jezusa Miłosiernego w niecodzienny sposób przeżywała swój comiesięczny Dzień Skupienia. Tak się złożyło że sobotnie Nabożeństwo Fatimskie, które prowadzi nasza Wspólnota, przypadło w przeddzień Dnia Skupienia. W sobotę uczestniczyliśmy jeszcze w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i lectio divina. Zasłuchani w Słowo Boże, kontemplując Tajemnicę Wcielenia i Odkupienia byliśmy duchowo przygotowani do rozstania się z szóstką naszych członków z Gorzowa Wielkopolskiego, którzy na mocy dekretu O. Prowincjała Prowincji Warszawskiej Karmelitów Bosych utworzyli samodzielną Wspólnotę OCDS w Gorzowie.
O powołaniu nowej trzynastej Wspólnoty OCDS w naszej prowincji poinformowała poznańską Wspólnotę OCDS przewodnicząca – Teresa Wańdoch. Podziękowała gorzowiankom za serdeczność i uczynność, jaką się odznaczały podczas wielu lat formacji ; aż trzy z nich złożyły przyrzeczenia definitywne. Życzyła im błogosławieństwa Bożego i opieki Św. Józefa i Maryi. Wstawiennictwu Świętych Karmelu powierzyła desygnowaną na przewodniczącą – Teresę Kuźmę.
Nowo mianowana przewodnicząca gorzowianek przyznała, że rozstanie z poznańską Wspólnotą OCDS jest bolesne i trudne, ale także radosne z racji narodzin nowej komórki Karmelu Świeckiego. Gorąco podziękowała O. Asystentowi poznańskiej grupy ( a zarazem O. Asystentowi gorzowskiej Wspólnoty) – O. Mariuszowi Jaszczyszynowi za dzisiejszą niedzielną mszę Św., którą sprawował w intencji tworzonej Wspólnoty OCDS w Gorzowie, za opiekę duchową i za pomoc w wzrastaniu w duchowości karmelitańskiej. Słowa wdzięczności skierowała również do formatorek: Salomei Kukulskiej, Elżbiety Gątkowskiej i zmarłej Marii Kortus. Podziękowała poznańskim karmelitom świeckim za miłość braterską, z której zrodziła się nowa placówka OCDS w Gorzowie Wielkopolskim.
Przyszedł czas na wymianę darów. T.Wańdoch przekazała w imieniu poznańskiej Wspólnoty „Księgę fundacji” Św. Teresy od Jezusa (aby fundatorki nowej Wspólnoty budowały „gorzowski gołębnik” na skale), ofiarę na początek działalności i dokumenty założycielek. W rewanżu T. Kuźma wręczyła upominek O. Asystentowi i bukiet czerwonych róż T. Wańdoch oraz świecę, która będzie zapalana podczas wspólnotowych spotkań w Poznaniu. Teraz gorzowianki różami podziękowały swoim formatorkom: S. Kukulskiej i E. Gątkowskiej.
Po wysłuchaniu konferencji O. Asystenta na temat Trzeciego mieszkania wg Św. Teresy od Jezusa i dyskusji, zadawaliśmy gorzowiankom wiele pytań. Staraliśmy się poznać okoliczności powołania nowej Wspólnoty OCDS: kiedy zrodził się zamiar utworzenia placówki Karmelu Świeckiego w Gorzowie, jakie trzeba podjąć starania, aby cel osiągnąć, gdzie będą się spotykać,jak często, jaki mają program itp. Rozstanie poprzedziło wspólne odmówienie Nieszporów.
    Życzymy odchodzącym od nas gorzowiankom, by wzrastały w łasce u Boga i u ludzi. Spotkamy się znowu podczas letnich rekolekcji w Morasku w Poznaniu.

Maria Jagielska OCDS Spotkanie Przewodniczących Wspólnot w Gorzędzieju.

    Na corocznym podsumowaniu roku spotkali się Przewodniczący Wspólnot naszej Prowincji. W dniach od 15 do 17 lutego 2013 roku, pod bacznym okiem o. Delegata ds. OCDS Stanisława Plewy, wspólnie radzili, modlili się i przeprowadzali prowincjalny „rachunek sumienia” nasi Przedstawiciele.


Obrady swoją obecnością zaszczycił o. Prowincjał Roman Hernoga.
O. Prowincjał włączając się w nasze rozważania nad planami na rok bieżący przedstawił nam swoją wizję obchodów spotkań w Zamartem i Laskowicach. Poinformował nas również o niektórych planach działań Ojców, zwłaszcza tych które będą miały związek z Świeckim Karmelem.
Bardzo ważną częścią Jego wypowiedzi były wyjaśnienia dotyczące procedury usuwania członków.
O. Prowincjał spotkał się także z Radą Prowincjalną a także indywidualnie z Przewodniczącymi Wspólnot, którzy mieli taką potrzebę.
    Nasze spotkanie przeniknięte serdeczną modlitwą ukierunkowane było także na troskę o jak najlepsze przyswojenie i przekazywanie sobie, przez nasze Wspólnoty, nauki i dziedzictwa Karmelu. Temu też ma służyć przepracowywany program Formacyjny Karmelu Świeckiego naszej Prowincji. Stan prac nad nim przedstawiła Radna odpowiedzialna za formację Małgorzata Wyszyńska.
    Nasze spotkanie było okazją wymiany doświadczeń i przyczynkiem dalszych, miejmy nadzieję owocnych działań.

Bogusław Sudał  OCDS 

Łódź


Śp. Czesław Glonek.
    Odszedł do Pana 6 lutego 2013 roku w wieku 84 lat.
W 1990 roku wstąpił do Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych obierając predykat – Brat Eliasz od Matki Bożej z Góry Karmel, 13 października 1991 roku złożył pierwsze przyrzeczenia, a w 1995 roku śluby.
Brat Czesław należał do najbardziej aktywnych i ofiarnych członków Świeckiego Zakonu. Przez wiele lat z oddaniem pełnił funkcję radnego. W czasie Mszy Św. służył jako ministrant i lektor. Cechowała Go głęboka wiara i odwaga w jej wyznawaniu. Na co dzień odznaczał się pogodą ducha i poczuciem humoru, troszczył się o potrzeby bliźnich i był pełen życzliwości. Na sercu leżał mu los naszej Ojczyzny. W ostatnich latach cierpiąc na wiele dolegliwości, opiekował się chorą żoną i dlatego rzadziej bywał na naszych spotkaniach.
Będzie nam Go brakować. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.


 Anna Chaniecka OCDS 


Spotkanie Rady Prowincjalnej

    W dniach od 25 do 27 stycznia odbyło się spotkanie Rady Prowincjalnej. Na spotkaniu obecni byli o. Stanisław Plewa Delegat o. Prowincjała ds. OCDS, Teresa Głowacka, Gabriela Kordy, Bogusław Sudał. Nieobecni byli Sławomir Wołowik z powodu zorganizowania rekolekcji dla Wspólnoty Szczecińskiej i Małgorzata Wyszyńska z powodu choroby.
Rada zajęła się następującymi sprawami:
 • sprawozdaniami wspólnot
 • sprawami związanymi z organizacją warsztatów formacyjnych
 • przygotowaniem spotkania przewodniczących
 • informacjami o OCDS w internecie i w mediach oraz
 • wysłuchała informacji o. Delegata o postępie prac nad Ratio.
Rada informuje, że z przyczyn od nas niezależnych termin spotkania Formatorów uległ zmianie i odbędzie się ono w dniach od 25-28 kwietnia 2013 roku.

 Bogusław Sudał OCDS  Szczecin

    W dniach od 25 do 27 stycznia br. u sióstr karmelitanek bosych, w gościnnym klasztorze Karmelu Miłości Miłosiernej w Szczecinie odbyły się coroczne rekolekcje wspólnotowe.
Rekolekcje prowadził i otaczał nas ojcowską opieką o. Paweł Placyd Ogórek OCD. Program rekolekcji był bardzo bogaty. Tematy pięciu konferencji związane były z Rokiem Wiary. Prelegent mówił o: powołaniu, kapłaństwie, mocy wiary w Jezusie Chrystusie, teologiczno-biblijne fundamentach modlitwy w Karmelu. Ojciec Asystent mówił, że nauka Teresy od Jezusa i Jana od Krzyża odnosi się wprost do Karmelu, lecz nie jest zastrzeżona jedynie dla niego. Nasi Święci zamierzali przekazać go wszystkim chrześcijanom, których Bóg zaprasza do ściślejszego zjednoczenia z Sobą.
Zjednoczenia z Bogiem polega na zażyłym i miłosnym obcowaniu z Nim, które wypełnia cały dzień . Taki jest stan tego, kto stał się prawdziwie przyjacielem Pana i którego przede wszystkim Pan jest jedynym przyjacielem. Jemu ofiarował całe serce i do Niego zdąża nieustannie, „bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje”/Mt 6,21/. Jeżeli Bóg jest twoim skarbem i do Boga należy twój duch, twoja myśl, twoje serce, to wtedy osiągniesz radość, światło i podporę w życiu. Nic bardziej pocieszającego jak zawsze mieć blisko przyjaciela, na którym można zawsze polegać,  przyjaciela zawsze gotowego podać rękę.
Taki jest Bóg dla nas, lecz my o tym mało myślimy. Ten kto żyje w przyjaźni z Nim, trwa w Jego obecności, rozmawia z Nim, kieruje do Niego wszystko to, co czyni, radzi się Go, wzywa Go w trudnościach, dzieli z Nim radości i cierpienia .
Codzienna Eucharystia, modlitwa brewiarzowa, różaniec z rozważaniami, koronka do Miłosierdzia Bożego, zagłębianie się w życie Św. Teresy od Jezusa poprzez czytanie Księgi Fundacji oraz wyciszenie pozwoliły nam przyjrzeć się swojemu życiu. Nasze spotkania w tych dniach przebiegały w siostrzano-braterskiej atmosferze. Był to czas radości, podczas, którego mogliśmy poznawać się wzajemnie i sobie pomagać.
Podczas rekolekcji obejrzeliśmy film z dnia beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II.
    W trzecim dniu rekolekcji Msza Święta została połączona z ceremonią nałożenia Szkaplerza karmelitańskiego Marysi Sidor. Konferencje głoszone przez ojca umocniły nas duchowo, a wspólne modlitwy dały nam mocne poczucie więzi z Karmelem. Wzmocnieni Duchem Świętym i miłością Bożą wróciliśmy do swoich domów i obowiązków.

Maria Karczyńska OCDS   
 


Nie zmarnowała swojego czasu…
- 89. urodziny s. Jadwigi Ciechorskiej ze wspólnoty OCDS w Toruniu

    Druga niedziela okresu zwykłego przypadająca 20 stycznia 2013 r. była dla wspólnoty OCDS w Toruniu dniem szczególnym. Obchodziliśmy 89. urodziny naszej kochanej siostry Jadwigi Ciechorskiej. To wyjątkowe spotkanie wspólnoty w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus rozpoczęliśmy uroczystą Eucharystią celebrowaną w intencji s. Jadwigi przez o. Stanisława Plewę OCD, asystenta naszej wspólnoty. Po Mszy św., adoracji Najświętszego Sakramentu i Jutrzni zebraliśmy się przy stole w refektarzu na wspólnym posiłku. Z okazji 89 urodzin składaliśmy s. Jadwidze urodzinowe życzenia i gratulacje, po czym odśpiewaliśmy tradycyjne Plurimos Annos.W drugiej części tego niezwykłego spotkania nasza droga Jubilatka wygłosiła prelekcję na temat „Księgi Fundacji" św. Teresy od Jezusa. Referat s. Jadwigi, przez wiele lat mistrzyni formacji najpierw w łódzkiej, potem w toruńskiej wspólnocie OCDS, był niezwykle interesujący. Siostra Jadwiga przytaczała obrazowe przykłady z wypełnionego modlitwą i konsekwentnym działaniem życia wielkiej Reformatorki Karmelu oraz cytowała niektóre Jej słowa, np. o tym, by "nie marnować czasu". W przekonaniu braci i sióstr z naszej wspólnoty te słowa można odnieść do życia naszej kochanej siostry Jadwigi - Ona również nie zmarnowała swojego czasu, większość życia, bo aż 57 lat, poświęciła Świeckiemu Zakonowi Karmelitów Bosych i całemu Kościołowi, pełniąc rozmaite funkcje i wykonując sumiennie powierzone jej zadania i nadal zawsze jest gotowa pomagać innym i nieść dobre słowo.
Po prelekcji na prośbę o. Stanisława s. Jadwiga opowiedziała nam o swoim życiu i rodzinie. Ze wzruszeniem wspomniała, że w dniu jej przyjścia na świat też była niedziela, panował trzydziestostopniowy mróz i rodzice, by zapewnić noworodkowi niezbędne ciepło, musieli dostawić w mieszkaniu dodatkowy żelazny piecyk. Jubilatka wspominała też trudne sytuacje, w jakich znalazła się jej rodzina w okresie II wojny światowej, m.in., wywiezienie jej, wówczas młodej szesnastoletniej dziewczyny na przymusowe roboty do Niemiec, gdzie musiała się zmagać z niełatwą rzeczywistością, ale z wypowiedzi s. Jadwigi wynikało, że była bardzo dzielna, zaufała Opatrzności, już wówczas wykazując się prawdziwym hartem ducha. Na zakończenie s. Jadwiga podziękowała o. Stanisławowi i nam wszystkim za wspólnie przeżywaną Eucharystię, pamięć i modlitwę.To niezwykłe i bogate duchowo spotkanie zakończyliśmy modlitwą do Świętych Karmelu, a o. Stanisław pobłogosławił nas wszystkich, zbudowanych przykładem życia s. Jadwigi, na czas do następnego spotkania.

Anna Sadurska OCDS   


Poznań

    W Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2013 roku odbyło się opłatkowe spotkanie wspólnoty OCDS w Poznaniu. Rozpoczęło się Mszą świętą w Sanktuarium św. Józefa, którą celebrował asystent wspólnoty o. Mariusz Jaszczyszyn OCD, adoracją Najświętszego Sakramentu, procesją ze śpiewem. Następnie członkowie wspólnoty udali się do podziemia klasztoru Karmelitów Bosych. Uroczysty nastrój podkreślony świątecznym wystrojem sali, gdzie w centrum widniał w żłóbku mały Jezus, sprawił, ze wszyscy z życzliwością i radością składali sobie życzenia, dzieląc się opłatkiem, odczytując myśli św. Jana od Krzyża, losując osoby do indywidualnej modlitwy wstawienniczej.    Uroczystemu nastrojowi towarzyszyły niezwykłe rozważania duchowe począwszy od homilii w czasie Mszy świętej, gdy ojciec asystent podkreślił momenty ucieczki w życiu Jezusa, Maryi i Józefa, odnosząc je do naszej osobistej ucieczki przed złem, a także do umocnienia w odosobnieniu, gdy trzeba stawić mu czoło. Kontynuował te rozważania w czasie konferencji o pierwszych mieszkaniach „Zamku wewnętrznego” św. Teresy z Avila. Poczęstunek, zaśpiewane kolędy, rozmowy, modlitwa brewiarzowa spowodowały, że czas minął bardzo szybko. Ubogaceni własną obecnością członkowie wspólnoty opuszczali salę z przekonaniem, że Rok Wiary będzie wyjątkowo sprzyjał naszemu osobistemu duchowemu rozwojowi i rozwojowi wspólnoty.

Jola Kapelska OCDS
 
uwagi  prosimy przesyłać na adres:
ocdswaw(małpka)gmail.com
w miejsce (małpka) wstaw: @