duchowośćformacjahistoriamodlitwaorganizacjaprawo
          własnetożsamośćwspólnotywydarzenia
linkiinformacje

WYDARZENIA
  roku 2014:
   
2012
2013
2014 2015
2016
2017
2018
2019


Przyrzeczenia w Łódzkiej Wspólnocie OCDS

    Dzień 21 grudnia był w naszej wspólnocie czasem bardzo radosnym.Podczas Mszy Świętej dwie siostry:
 • Anna Janczak- s. Anna od Trójcy Świętej i
 • Małgorzata Kołodziejczak- s. Małgorzata od Jezusa Ukrzyżowanego
złożyły przyrzeczenia czasowe na okres trzech lat, a siostra
 • Bogusława Laskowska – s. Bogusława Józefa od Krwi Chrystusa
złożyła przyrzeczenia definitywne.

 
  W okolicznościowej homilii o. Asystent przypomniał wszystkim obecnym, że jesteśmy jak latorośle, dla których trwanie w winnym krzewie jest niezbędnym warunkiem życia i owocowania. Bycie z Jezusem ma być dla nas zasadą życia i źródłem świadectwa o miłującej obecności Boga w świecie.


Dla sióstr z nowymi zobowiązaniami były życzenia, ciepłe słowa od Przełożonej i członków wspólnoty, nie zabrakło też pamiątkowych prezentów z okazji tego wyjątkowego dnia.    Comiesięczne skupienie zakończyło się spotkaniem opłatkowym, na którym gościł przeor łódzkiej wspólnoty ojców- o. Piotr Bajorek. Złożył nam życzenia i zapewniając o swojej modlitwie, podkreślił wagę wzajemnego modlitewnego wsparcia. Życzenia i dzielenie się opłatkiem wprowadziły nas w atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenie, były okazją do doświadczenia wzajemnej otwartości i życzliwości.


Małgorzata Kołodziejczak OCDS Łódź Sopot

 
  14 grudnia odbyło się spotkanie sopockiej wspólnoty, na którym podczas Mszy św. celebrowanej przez o. Roberta Marciniaka - Delegata Prowincjonalnego - brat naszej wspólnoty
 • Florian od Niepokalanego Poczęcia Protasewiczzłożył ślub czystości i posłuszeństwa na ręce przełożonego Zakonu Karmelu Terezjańskiego według Konstytucji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych na całe życie.
Spotkanie było pierwszym po wyborach nowej rady wspólnoty i ostatnim w kończącym się roku kalendarzowym, stąd omówienie rocznej działalności różnych diakonii, poprzedziło słowo nowo wybranej przewodniczącej rady - Gabrieli Żylińskiej. W swoim wystąpieniu podsumowała to, co zastała, a także przedstawiła własne uwagi, przemyślenia i rozeznanie na temat podjętej funkcji przewodniczącej naszej wspólnoty.
Zatwierdzone zostały diakonie na nowy okres działalności, a następnie wysłuchaliśmy rozważania na temat kończącego się roku kościelnego, który upłynął pod hasłem: "Wierzę w Jezusa Chrystusa".

Urszula Motyl-Śliwa OCDS 


Rekolekcje Wspólnoty OCDS z Mińska (Białoruś)

    Od 12 do 14 grudnia w Naroczy miały miejsce rekolekcje dla Wspólnoty Świeckiego Zakonu OCDS z Mińska. Duchowne praktyki przygotował o. Piotr Frosztęga, asystent wspólnoty. Fundamentem rozważań rekolekcyjnych były dwa wydarzenia, które Kościół obecnie przeżywa: jubileusz 500 lecia narodzenia św. Teresy od Jezusa oraz rozpoczęty w Rok Życia Konsekrowanego.

Na początku rekolekcji uczestnicy (13 osób) zaznajomili się z listem Ojca Świętego Franciszka z okazji Jubileuszu 500-lecia Narodzenia św. Teresy z Avila.
Ojciec Święty zwrócił uwagę na drogi jakimi szła św. Teresa zmierzając do świętości: „Drogi Bracie, wraz z moim serdecznym pozdrowieniem, mówię do wszystkich: “Czas iść, przemierzając drogi radości, modlitwy, braterstwa, czasu przeżywanego jako łaska! Przemierzajmy drogi życia trzymani za rękę przez świętą Teresę. Niech jej ślady prowadzą nas zawsze do Jezusa.”

Najlepsze życzenia z okazji 500-lecia narodzenia świętej Matki przekazał w swoim liście o. Generał, zwracając się do wszystkich członków zakonu, braci i sióstr, świeckich i wszystkich związanych z rodziną terezjańską. O. Generał rozważając o drodze i przystanku Teresy pisze: „… do czego prowadzi nas pięćsetlecie Teresy?
Prowadzi nas do naszych serc, tam gdzie mieszka nasza prawda i prawda Boga żywego. Oby spotkały się one w imię i na śladach Teresy: to jedyna celebracja, która będzie mogła uweselić serce Matki i pozwoli jej poczuć płodność jej poszukiwania, jej walki, jej niestrudzonego pielgrzymowania. Dziękujemy Ci, Tereso, bo nie dla Ciebie, ale tak naprawdę dla nas wszystkich się narodziłaś!”

W swoich konferencjach ojciec rekolekcjonista kontynuował rozważania nad postacią św. Teresy od Jezusa, która pragnie abyśmy wzajemnie siebie pobudzali, jak i ona pomogła w tym wielu osobom. Okazją do naszego duchownego pobudzania jest jubileuszowy rok i rok konsekrowanego życia. Każdy z nas dobrze wie, gdzie znajdują się w jego sercu, w jego życiu miejsca, które są uśpione i potrzebują obudzenia do miłości. Zaproszenie Ojca Świętego jakie kieruje dzisiaj do Kościoła jest jednoznaczne – wyjść aby obudzić świat. Ażeby obudzić świat,
wpierw my sami potrzebujemy obudzenia, odkrycia potencjału jaki w nas drzemie.
To zaproszenie świeccy karmelici przyjęli z wielka odpowiedzialnością.

Rozważając nad konsekrowanym życiem uczestnicy rekolekcji korzystali z Posłania Ojca Świętego Franciszka do konsekrowanych osób „Radujcie się”.

Poprzez konferencje które przegotowały siostry: Janina Wiltowskaja, Sofia Silczankowa i Łucja Kozłowskaja uczestnicy mogli poznać nauczanie zawarte w tym posłaniu. „Ja chciałbym powiedzieć Wam jedno słowo, tym słowem jest – radość.
Tam, gdzie są konsekrowane osoby, zawsze powinna być radość” – uczy Papież.

Ojciec Piotr podczas rekolekcji wręczył dekrety Ojca Roberta Marciniaka –
Delegata Prowincjała do spraw Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, w których
mianuje przełożoną wspólnoty, radę, odpowiedzialnego za formację oraz
sekretarza.

Praktyczne zajęcia związane z wewnętrzną modlitwą, jaką pozostawiła nam Nasza Matka Teresa odbywają się w każdy czwartek o godz. 18 00 w kaplicy Matki Bożej Szkaplerznej w Mińsku.

s. Irena Szycikowa OCDS Rekolekcje w Toruńskiej Wspólnocie OCDS


    W dniach od 12 do 14 grudnia 2014 r. w toruńskiej wspólnocie OCDS odbyły się doroczne rekolekcje adwentowe.


W tym roku poprowadził je o. Zbigniew Kolka OCD - nasz obecny Asystent Wspólnoty. Miejscem skupienia był jak zawsze gościnny Dom Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, który od kilku lat jest również stałym miejscem spotkań.
    Nasze duchowe świętowanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą.
W programie rekolekcji centralnym wydarzeniem każdego dnia była właśnie Eucharystia i Adoracja Najświętszego Sakramentu. Ten święty czas przeżywaliśmy pod hasłem: „W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.” (1 Tes 5, 18). „Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła”. (1Tes 5,22)
Ojciec Zbigniew w swoich konferencjach mówił nam o wdzięczności, o tym, że człowiek otrzymuje od Boga życie i wszystko, co na nie się składa. Poprzedzając przykładami powiedział, że w każdym położeniu, zawsze i we wszystkim możemy odkrywać radość z życia i dzielić ją z Bogiem w modlitwie dziękczynienia, ponieważ On jest obecny i działa w każdym czasie i w każdym miejscu - w całej historii naszego życia. Dziękczynienie winno być postawą, która towarzyszy nam każdego dnia we wszystkich naszych doświadczeniach: tak w dobrych, jak i w tych trudnych, bolesnych. Podkreślił, że dziękczynienie jest akceptacją swojego życia. Nauki Ojca Zbigniewa sprzyjały głębszemu skupieniu i skłoniły nas do refleksji i dziękczynienia za to, za co jeszcze nie dziękowaliśmy Bogu. Na rozesłanie Ojciec Rekolekcjonista przytoczył nam przykład Jana Chrzciciela, który był mistrzem pokoju, abyśmy zawsze radowali się i nie tracili ducha wiary.
    Zwieńczeniem tych rekolekcji w trzecią niedzielę Adwentu było dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń Bożonarodzeniowych.

Dołączyła do naszej wspólnoty s. Przełożona Karmelitanek Dzieciątka Jezus.
Wspólnie z o. Zbigniewem, naszym Asystentem, rozmawialiśmy przy świątecznym stole. Był to piękny czas zatrzymania się i zasłuchania w głos Boga, a także bycia razem we wspólnocie. Tak przeniknięci atmosferą Ducha Bożego, rozmodleni i radośni zakończyliśmy coroczne rekolekcje. Ten czas spędzony na modlitwie i we wspólnocie pozostanie niezapomniany.

Anna Sadurska OCDS

OCDS Warszawa

    W dniu 06.12.2014r w I sobotę miesiąca na naszej Wspólnotowej Mszy Świętej, celebrowanej przez ojca Prowincjała Łukasza Kansy OCD, z radością przeżywaliśmy Uroczystość składania Przyrzeczeń Czasowych trzech sióstr.
Przyrzeczenia Czasowe złożyły:
 •  Anna Wasilewska - Anna od Jezusa
 • Magdalena Rychlik – Magdalena od Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa
 • Grażyna Bednarczyk - Grażyna od Jezusa Miłości Miłosiernej

Również ku naszej radości do Wspólnoty OCDS Warszawa, została przyjęta jedna siostra, 
 • Elżbieta Sokołowska - Elżbieta od Jezusa w Ogrójcu


    Wszystkim czterem siostrom życzymy wytrwałej wspinaczki na Górę Karmel w jedności ze Wspólnotą, a Najświętsza Maryja Panna i święci Karmelu niech czuwają i roztaczają opiekę nad nimi .

Grażyna Midak OCDS Warszawa


Rekolekcje wpólnotowe OCDS Szczecin

    W dnach od 05 do 07 grudnia przeżyliśmy doroczne rekolekcje naszej wspólnoty OCDS Szczecin. Odbywały się one w Domu Rekolekcyjnym św. Józefa w Szczecinie.
Rekolekcje prowadził  i otaczał nas ojcowską opieką o. Paweł Placyd Ogórek OCD.
Program rekolekcji był bardzo bogaty, temat wiodący to - Eucharystia. Ojciec Asystent przybliżał nam Chrystusa w tajemnicy Eucharystii. Eucharystia – źródło, centrum i szczyt życia chrześcijańskiego, tajemnica życia, przymierza, komunii, przebóstwienia. Sakrament, o którym powiedziano i napisano już tak wiele, a który głębią swego misterium nieskończenie przerasta wszystko co kiedykolwiek z tajemnicy tej wyrazić zdołano. Konferencje i homilie o. Placyda
wprowadzały nas w głębokie przemyślenia. Wyraźnie zapadło nam w serca, że Chrystus jest zawsze obecny w swoim Kościele, szczególnie w czynnościach liturgicznych. Eucharystia ze swoją liturgią Słowa jest przecież szczytem działalności Kościoła i zarazem źródłem jego mocy. Jest tak dlatego, że sam Chrystus przewodniczy jej w osobie kapłana. Pozostaje mu tylko szczerze użyczać ust i serca dla Chrystusa, by słowo głoszone było żywe. I wtedy sam Jezus żyje.
Ojciec Asystent podkreślił jak ważne jest dziękczynienie, a Msza Święta jest przecież liturgią dziękczynienia. Dziękować za to, że Ktoś o nas myśli wciąż i bardziej niż my sami. Dziękować, że Bóg ciągle troszczy się o nas. Każdy z nas zapragnął otworzyć perspektywę opanowania sztuki dziękczynienia byśmy mogli odkryć, że więcej mamy powodów do radości niż do smutku.
    Rytm każdego dnia wyznaczała modlitwa wspólnotowa: Liturgia Godzin, Msza Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, różaniec z rozważaniami, koronka do Miłosierdzia Bożego, zagłębianie się w życie św. Teresy od Jezusa poprzez czytanie jej listów, rozmowę na temat jej życia inspirowaną przez oglądanie filmu „Teresa od Jezusa”  w reżyserii Josefiny Moliny.
Podczas całych rekolekcji obejrzeliśmy cztery odcinki tego ciekawego filmu o tytułach „Droga doskonałości”, „Sprawozdania duchowe”, „Wyzwanie duchowe” i „Twierdza wewnętrzna”. Zdanie św. Teresy „Solo Dios Basya! – Bóg sam wystarczy! chociaż znane nam wszystkim, po raz kolejny wybrzmiało w naszych sercach.
Teresa przypomniała nam, że tylko Bóg jest w stanie zaspokoić najgłębsze pragnienia
człowieka. Jedynie w bliskiej relacji z Nim człowiek może dojść do najprawdziwszej pełni i szczęścia, jakie można osiągnąć w tym życiu. Jej doświadczenie, zapisane aż pięć wieków temu, wychodzi dzięki swej głębi i prawdziwości poza ramy kultury i staje się ponadczasowe. Staje się uniwersalne.
    W I niedzielę Adwentu, w trzecim dniu rekolekcji podczas uroczystej Eucharystii, która odprawiona została u sióstr karmelitanek bosych w klasztorze Karmelu Miłości Miłosiernej w Szczecinie, zostało przyjętych trzech nowych członków do naszej Wspólnoty:
 • Adrianna Nowicka – Adrianna od Miłości Miłosiernej,
 • Janusz Nowicki – Szymon od Ducha Świętego,
 • Dominik Tomczyk – Tobiasz od Natchnienia Ducha Świętego.


    Na zakończenie uroczystości o. Placyd poświęcił i wręczył wszystkim członkom wspólnoty przygotowane wcześniej szkaplerze, uszyte przez naszą siostrę ze wspólnoty z sukna z dużymi, kolorowymi wizerunkami Pana Jezusa i Matki Bożej, które będziemy w przyszłości nakładali na specjalne uroczystości. Wszyscy byliśmy ogromnie przejęci a naszą radość mogliśmy dodatkowo wyrazić na wspólnej agapie, która przebiegła w siostrzano-braterskiej atmosferze.    Dopełnieniem rekolekcji było dzielenie się swoimi przeżyciami. Każdy kolejny dzień rekolekcji przynosił nam dużo pokoju i wzbudzał potrzebę zastanawiania się nad naszą duchowością karmelitańską i naszą wrażliwością eucharystyczną. Był to też czas dużej radości, pogłębiania wzajemnych relacji a przede wszystkim poczucia wdzięczności Bogu za każde słowo tak głęboko zapadające do naszych serc podczas trwania na wspólnej modlitwie.
Z rekolekcji wyszliśmy umocnieni duchowo z mocnym poczuciem więzi z całą rodziną karmelitańską.


Wioletta SekułaWybory we Włocławku

    W dniu 22.11.14r. we Wspólnocie Włocławskiej odbyły się wybory przewodniczącej i rady wspólnoty.
Na spotkaniu był obecny Delegat o. Robert Marciniak.
Po Eucharystii i modlitwie do Ducha Świętego wspólnota wybrała zarząd:
 • przewodnicząca - Wanda Szczepankiewicz,
 • radni:
  • Zofia Dzierżawska,
  • Janina Reskie,
  • Maria Zielińska,
 • formator - Wacława Zabłocka.
Pozdrawiamy z Maryją Matką Karmelu.
 Janina Reskie OCDS WłocławekPeregrynacja  relikwii  św. Rafała  Kalinowskiego we Wspólnocie Warszawskiej OCDS.


    W naszej Wspólnocie OCDS, w miesiącu październiku i listopadzie 2014r., mieliśmy możliwość przyjąć, peregrynującego w swoich relikwiach Św. Rafała Kalinowskiego - Patrona naszej Wspólnoty. Peregrynacja była przygotowaniem do dnia  wspomnienia św. Rafała Kalinowskiego w Karmelu i w całym Kościele, przypadającym 20 listopada.
    Również nasze niedzielne spotkanie w dniu 16.11.2014r. poświęciliśmy osobie św. Rafała
Kalinowskiego. Trwaliśmy  przed relikwiami Św. Rafała, na modlitwie i rozważaniach .
Siostra Janina Zubek  przybliżyła  nam postać świętego, jego życie i duchowość.
Św. Rafał jest  naszą dumą również ze względu na to, że jest naszym Patronem, rodakiem, ale również powstańcem i karmelitą. 
4 września 2007 Senat RP podjął uchwałę w sprawie uznania św. ojca Rafała Józefa Kalinowskiego za wzór patrioty, oficera, inżyniera, wychowawcy i kapłana-zakonnika.
Mamy również w sercach jego słowa jakie wypowiedział  - „Bóg zagląda w serce człowieka, łatwo się lituje nad słabością ludzką i zawsze jest obecny tam, gdzie człowiek sam wystarczyć nie może”
    Z wielką radością gościliśmy relikwie świętego w swoich domach .
Celem peregrynacji relikwii była również zachęta do głębszego poznania osoby św. Rafała, jego
życiorysu i jego świętości  .
Czas przebywania św. Rafała w naszych domach, ale również na naszym wspólnotowym czuwaniu był czasem pogłębiania zażyłości  ze świętym, bycia z nim w naszej codzienności  oraz zawierzania jemu  w modlitwach wszystkich naszych spraw, rodzin, naszej Wspólnoty i Ojczyzny.Modliliśmy się razem z nim do naszej Matki Bożej Szkaplerznej jego słowami :

,,,O Błogosławiona Panno Niepokalana, ozdobo i światłości Góry Karmel, która okiem
szczególnej dobroci patrzysz na każdego, który Twą świętą odziany jest szatą, spojrzyj i na
mnie łaskawie i okryj mnie płaszczem swej macierzyńskiej opieki. Wspomóż mą słabość swoją
potęgą, oświeć swą mądrością ciemności mojego serca, pomnażaj we mnie wiarę, nadzieję i
miłość. Racz ozdobić moją duszę takimi łaskami i cnotami, aby zawsze była miłą Twemu
Boskiemu Synowi i Tobie.
Nie odstępuj mnie nigdy w życiu, pociesz mnie przy śmierci swoją najwdzięczniejszą
obecnością i przedstaw mnie Najświętszej Trójcy jako dziecko swoje i sługę Tobie oddanego,
abym Cię w niebie wiecznie chwalił i wielbił. Amen. ‘’

Grażyna Midak OCDS 

Odszedł do Pana

    15 listopada, w wieku 46 lat, po ciężkiej chorobie, zmarł nasz Brat Jacek Plichta, od Matki Bożej i Najświętszej Eucharystii. 18 listopada w Złakowie Kościelnym k/Łowicza odbył się Jego pogrzeb, w którym uczestniczyli członkowie naszej Wspólnoty ze sztandarem.
    Jacek Plichta został przyjęty do Wspólnoty OCDS w Łodzi w grudniu 2009 r. W październiku 2010 r. przeniósł się do Wspólnoty OCDS w Bednarach ze względu na mniejszą odległość. Wrócił do nas we wrześniu tego roku, gdy wspólnota w Bednarach została rozwiązana.
Pamiętamy Go jako osobę rozmodloną, bardzo zaangażowaną w  formację. Brał udział w spotkaniu w Laskowicach, w warsztatach formacyjnych, a nawet po opuszczeniu naszej wspólnoty przyjeżdżał na dodatkowe spotkania poświęcone nauczaniu św. Teresy od Jezusa.
W Jego intencji w niedzielę 16 listopada odmówiliśmy Różaniec, a o. Asystent odprawił Mszę Świętą.

Małgorzata Kołodziejczak OCDS


Spotkanie z Ojcem Prowincjałem

    11 listopada odbyło się spotkanie członków naszej wspólnoty z prowincjałem Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych o. Łukaszem Kansym.  Było ono zorganizowane spontanicznie, z inicjatywy Ojca, który wizytował w tym czasie wspólnoty Ojców Karmelitów Bosych oraz Sióstr Karmelitanek Bosych w Łodzi.
Spotkanie miało charakter nieformalny. Pozwoliło na bezpośredni kontakt i wzajemne poznanie się członków wspólnoty z Ojcem. Przełożona przedstawiła krótką historię i charakterystykę łódzkiej Wspólnoty OCDS. Potem był czas na przedstawienie wszystkich obecnych osób. Najmłodsi członkowie wspólnoty mówili o swojej motywacji wstąpienia do OCDS. Poruszony był temat obiegu informacji wśród wszystkich osób należących do wspólnoty,  kwestie formacji, częstotliwości spotkań i rekolekcji. Był także czas na pytania do  Ojca Prowincjała i okazja dowiedzenia się czegoś więcej o sposobie życia zakonników w Drzewinie, gdzie Ojciec  przed objęciem obecnej funkcji przez długi czas był przełożonym .
Podczas spotkania pojawiły się pomysły i sugestie, których realizacja mogłaby pomóc rozwijać i pogłębiać życie wspólnotowe. Niewymuszone rozmowy i wzajemne dzielenie się doświadczeniem bycia we wspólnocie stały się okazją do pogłębiania więzi w naszej karmelitańskiej rodzinie. Na koniec spotkania Ojciec udzielił nam błogosławieństwa na drogi rozeznawania i pełnienia woli Boga.
Oby więcej takich spotkań, podczas których kontakt z drugim człowiekiem, naszym bratem i siostrą daje światło i wzmacnia siły do podążania za Panem.

Małgorzata Kołodziejczak OCDS 

Wybory w Sopocie

    W niedzielę 9 listopada 2014 r. Delegat, o.Robert Marciniak OCD przewodniczył wyborom do nowej Rady Wspólnoty OCDS w Sopocie. W wyniku wyborów:
 • przewodniczącą została Gabriela Żylińska OCDS,
 • formatorką Anna Gończ OCDS,
 • a radnymi:  Bożena Juszkiewicz – Bednarczyk OCDS, 
 • Jadwiga Zabielska OCDS i
 • Elżbieta Banaszak OCDS
    Wspólnota podziękowała ustępującej Przewodniczącej Małgorzacie Wyszyńskiej oraz Formatorce Teresie Kwiatkowskiej-Król za długoletnią posługę w Radzie Wspólnoty i wkład w jej rozwój. Sprawozdanie z działania ustępującej Rady zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Florian Protasewicz OCDS 


Przyjęcie do Wspólnoty w Sopocie

    9 listopada została przyjęta przez ojca Delegata o. Roberta Marciniaka do naszej Wspólnoty
 • Elżbieta od Serca Jezusa Miłosiernego i Darów Ducha Świętego Gojtowska.
Po przyjęciu Elżbiety wszyscy przekazaliśmy Jej znak pokoju, śpiewając Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

Urszula Motyl-Śliwa OCDS 


Warszawa


    W  III  niedzielę  miesiąca, w dniu 19.10.2014r., we Wspólnocie Warszawskiej OCDS, przeżywaliśmy  Uroczystość  Składania Przyrzeczeń Definitywnych  oraz  Ślubów naszej siostry i braci. Ceremonia odbywała się podczas Mszy Świętej, której przewodniczył  Delegat Prowincjała ds. Zakonu Świeckiego (OCDS) o. Robert Marciniak OCD.

Śluby złożył:
 • Robert Rodak - Robert od Jezusa, Maryi i Józefa

Przyrzeczenia Definitywne złożyli:
 • Leszek Cieśliński - Leszek od Miłosierdzia Bożego
 •  Joanna Sawicka - Joanna od św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Siostrze Joannie oraz bratu Robertowi i Leszkowi życzymy pełnej Łask Bożych drogi do świętości czerpiąc z piękna życia Najświętszej Maryi Panny i świętych Karmelu.

                                 Grażyna Midak  OCDS Warszawa


Włocławek


    Wspólnota nasza na zaproszenie Sióstr Karmelitanek Bosych z  Włocławka, w dniach 12-14 października 2014r., uczestniczyła w Triduum przed uroczystością Świętej Teresy od Jezusa. Spotkania miały miejsce w Klasztorze  i prowadzone były przez o. Tadeusza Kujałowicza, naszego asystenta.
W dniu 12 października do Wspólnoty, została przyjęta Teresa Grzankowska od Maryi Matki. Codziennie adorowaliśmy Najświętszy Sakrament i uczestniczyliśmy w Eucharystii.
    Pierwszego dnia prowadzący przybliżył nam nauczanie Świętego Jana Pawła II. Ukazał związki z charyzmatem Karmelu. Wyjaśniał że błogosławienie a nie złorzeczenie jest bronią chrześcijanina i buduje solidarność międzyludzką.
Ojciec Tadeusz przedstawił nam nauczanie Świętej Teresy - doktora Kościoła, naszej Matki, Jej  życie, modlitwę, działanie i tą wielką wierność i przylgnięcie do Jezusa. Wygłoszone homilie pomogą mam przeżyć głębiej, z całym Karmelem, Rok Terezjański.
Bogu dziękujemy za wielki dar - Świętą Teresę, za wszystko, co nam zostawiła, za to, że możemy pełnymi garściami czerpać z tego skarbu.
    15-tego października w Klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych we Włocławku- Michelinie na Eucharystii Rok Terezjański zainaugurował, w naszej diecezji, Jego Ekscelencja ks. Biskup Ordynariusz Wiesław Alojzy Mering.
Z Bożym błogosławieństwem, ze szczególnymi życzeniami dla naszej wspólnoty OCDS zaczęliśmy ten Błogosławiony Rok.

Janina Rieske OCDS

 Sopot

    Czytania z XXVIII niedzieli (12 X 2014 r.) wiążą się z wydarzeniami w naszej wspólnocie. Właśnie w tę niedzielę został przyjęty do naszej wspólnoty Mirosław od Najświętszego Oblicza, Jandy, który zapragnął żyć duchowością Karmelu w świecie i 'dążyć do doskonałości ewangelicznej w duchu rad ewangelicznych'.
Przyjęcia dokonał Ojciec delegat - o. Robert Marciniak.
Zaproszenie na ucztę przyjęły tego samego dnia, siostry z naszej wspólnoty, które przyodziane w szkaplerz, niczym w strój weselny, złożyły Bogu ślub czystości i posłuszeństwa na ręce Ojca Delegata 'Zakonu Karmelu Terezjańskiego według Konstytucji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych na całe życie'.
    Oto:
 • Teresa od Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, Stelmasiak oraz
 • Jadwiga od Najświętszego Sakramentu, Zabielska
przyjęły zaproszenie na przygotowaną ucztę! To właśnie ich strój weselny ma teraz obwieszczać, że, wiążąc się szczególnie z Bogiem przez śluby,  otwierają się na drugiego człowieka, że stają się jeszcze bardziej wrażliwe na bliźniego, a tym samym pokazują sobą udział w uczcie z Jezusem.
                                                               
Urszula Motyl-Śliwa OCDS


VII Kongres OCDS Prowincji Warszawskiej


    W dniach 25-28 września 2014r. w Laskowicach Pomorskich odbył się VII Kongres Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej.
Trzydniowe spotkanie odbywało się pod hasłem "Rozpalcie na nowo charyzmat Boży, który jest w Was".
W kongresie uczestniczyli: prowincjał o. Łukasz Kansy OCD, delegat ds. Świeckiego Karmelu o. Robert Marciniak, przedstawiciele świeckich wspólnot karmelitańskich z Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego, Szczecina, Sopotu, Olsztyna, Elbląga, Bydgoszczy, Torunia i Włocławka. Kongres zgromadził w sumie 43 uczestników.
Prowincję krakowską reprezentował delegat OCDS o. Krzysztof Górski OCD. W programie kongresu znalazły się między inymi: konferencje prowincjała warszawskiej prowincji o. Łukasza Kansy OCD oraz delegata ds. Świeckiego Karmelu O. Roberta Marciniaka OCD, sprawozdania z życia i działalności OCDS, dyskusja i podjęcie nowych uchwał; była również modlitwa oraz wybory nowej Rady Prowincjalnej prowincji warszawskiej OCDS. Tematy wystąpień dotyczyły istoty świeckiego Karmelu, mianowicie: rozeznania powołania karmelitańskiego, co znaczy być karmelitą, nawiązywały do korzeni Karmelu, podstawowych cech charyzmatu terezjańskiego, a także rozważania prawa Bożego.
    Na kongresie wybrano nową Radę Naszej Prowincji w składzie:
1. Monika Olszewska - Przewodnicząca Rady Prowincjalnej,
2. Mariusz Filipowski - Za-ca Przewodniczącej, odpowiedzialny za formację,
3. Anna Sadurska - Skarbnik,
4. Gabriela Kordy - Sekretarz,
5. Florian Protasewicz- odpowiedzialny za stronę internetową.
Uczestnicy Kongresu każdego dnia brali udział w Eucharystii koncelebrowanej przez ojców Karmelitów w kaplicy klasztornej Księży Werbistów oraz wspólnej modlitwie brewiarzowej. Oprócz Mszy Świętych, nowych wyborów do Rady Prowincjalnej, ustaleń, znalazło się również miejsce na obejrzenie filmu o Doktorze Giuseppe Moscatim oraz na rekreację.
Była możliwość w czasie przerwy skorzystania z kawiarni , aby wypić kawę , herbatę i zjeść ciasto.
    Ojciec Prowincjał podsumowując pracę podczas kongresu, podkreślił zadając pytanie pod rozwagę, co jest ważniejsze "budowanie drużyny gdzie wszystko funkcjonuje ,czy więzi braterskiej wspólnoty.
Na zakończenie VII Kongresu OCDS podczas Mszy Świętej koncelebrowanej przez Ojca Prowincjała było uroczyste zaprzysiężenie nowej Rady OCDS Prowincji Warszawskiej i udzielenie wszystkim zebranym szczególnego błogosławieństwa oraz odśpiewanie Te Deum.
Następny kongres Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej odbędzie się za trzy lata.

Anna Sadurska OCDSRekolekcje Warszawskiej Wspólnoty OCDS

    Rekolekcje warszawskiej wspólnoty OCDS odbyły się w dniach 03 - 07 września.  Jak co roku wspólnota gościła u Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w domu rekolekcyjnym na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach koło Warszawy.
W tym roku rekolekcje poprowadził Ojciec Bertold Dąbkowski OCD.
Ojciec rekolekcjonista poprowadził nas drogą ,,Nocy ciemnej’’ wg  św. Jana od Krzyża – drogą oczyszczania  zmysłów i ducha.
Jak objaśniał nam ojciec, tę ,,noc ciemną’’ określaną również jako kontemplację powoduje w duszy podwójny rodzaj ciemności albo oczyszczenia, stosownie do dwóch części człowieka, tj. jego części zmysłowej i duchowej. Jedna noc zatem jest oczyszczeniem części zmysłowej z jej niedoskonałości – skłonności i upodobań, oczyszczana zostaje tu dusza co do zmysłów, aby je całkowicie dostosować co do ducha. Druga noc jest oczyszczeniem ducha. Oczyszcza się w niej i ogałaca duchowa część człowieka, dostosowując się i przygotowując do zjednoczenia miłości z Bogiem. Podczas ,,nocy ciemnej’’ dusza ćwiczy się w cnotach wyzbywając się słabości.
Jak widać piękne i uroczyste  jest to zakończenie oczyszczania, lecz jak ojciec nam również powiedział,  dar ,,nocy ciemnej’’ jest łaską daną od Boga i nie wszyscy są gotowi , aby ją przyjąć.
Noc zmysłów jest dość częsta, lecz noc ducha spotyka się bardzo rzadko i przechodzą przez nią dusze już wyćwiczone i wyżej stojące.
Po tych rekolekcjach mamy zapał do ćwiczeń i do podejmowania tak trudnego wyzwania oczywiście z łaską Bożą.
Podczas  rekolekcji odprawialiśmy również inne modlitwy zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Radę Wspólnoty. Rytm codziennej modlitwy nadawały Jutrznia, rozmyślanie, Nieszpory i Kompleta, natomiast w piątek odprawiliśmy wspólnie Drogę Krzyżową.
Niedziela była ostatnim dniem rekolekcji, podsumowania i dzielenia  się swoimi osobistymi refleksjami i doświadczeniami.
Podczas naszego wspólnego pobytu w domu rekolekcyjnym w Laskach dominował duch wyciszenia, atmosfera skupienia i miłosnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem.
Dziękujemy Panu Bogu za ten szczególny czas oraz za ojca rekolekcjonistę.


Grażyna Midak OCDS

Uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej –16 lipca 2014 r.

    Jak co roku w Wigilię uroczystości Matki Bożej Szkaplerznej, 15/16 lipca 2014 r., Warszawska Wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych poprowadziła noc czuwania w kaplicy Ojców Karmelitów Bosych przy ul. Racławickiej w Warszawie.
Na Nocy Czuwania w kaplicy zgromadziło się wielu czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej,
którzy z nami trwali na modlitwie.
Czuwanie rozpoczęliśmy o godz.21.00 Apelem Jasnogórskim transmitowanym za pomocą Telewizji Trwam, podczas którego rozważanie głosił o. Grzegorz Malec OCD. Obecność Ojca Karmelity była związana z obchodzoną nazajutrz w Kościele Uroczystością Matki Bożej Szkaplerznej. Ojciec mówił także o zbliżającym się w przyszłym roku Jubileuszu 500-lecia urodzin św. Teresy od Jezusa.
Nasze czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem zawierało w sobie modlitwę różańcową, a także rozważanie krótkich tekstów, których tematem była Osoba Maryi w tajemnicy Szkaplerza.
O godz. 24.00 o. Marian Stankiewicz OCD odprawił Mszę Świętą, w której uczestniczyło bardzo dużo ludzi.
Po Mszy Św. Wspólnota OCDS zaprosiła wszystkich uczestników czuwania na agapę – ciasto i gorące napoje. Noc czuwania zakończyliśmy Jutrznią odmówioną o godz.5.00 rano.

Dziękujemy wszystkim czcicielom Matki Bożej Szkaplerznej, którzy swoją obecnością i modlitwą uczcili naszą Matkę i Królową Karmelu.

Grażyna Midak OCDSBEDNARY. NOC CZUWANIA KU CZCI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL

    W noc 15/16 lipca nasza Wspólnota prowadziła czuwanie nocne ku czci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Tematem przewodnim był tekst „Szkaplerz znakiem wiary, nadziei i miłości oraz modlitwy i apostolstwa”.
Czuwanie modlitewne rozpoczęło się o godz. 20.00, zakończyło o godz. 24.00 Mszą Świętą, którą celebrował i homilię wygłosił ks. Proboszcz Józef Paciorek.
    Nocne modlitewno-śpiewne czuwanie połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu wprowadziło nas w czterodniowe przygotowanie do Odpustu Parafialnego ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. Codzienna Msza Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, litania do Matki Bożej Szkaplerznej oraz rozważania o Szkaplerzu Świętym stanowiły treść tego przygotowania.
W niedzielę 20 lipca uroczystej Odpustowej Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił o. Marek Kępiński OCD. Po Mszy Świętej kilka osób przyjęło Szkaplerz Święty.

Maria Kuśmirek OCDS BednaryPożegnanie ś.p. Janiny Dąbkowskiej

    W dniu 5 lipca, w pierwszą sobotę miesiąca, Pan powołał do siebie Janinę Dąbkowską z Sopockiej Wspólnoty pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca NMP.

    Śp. Janina urodziła się 1 lutego 1944 r. w Wilnie. Rok później przyjechała z rodzicami do Polski w nowych granicach, ale „kresowa osobowość” pozostała w niej na zawsze: niezwykła szlachetność, serdeczność, ciepło i gościnność. Ukończyła Liceum Ekonomiczne w Sopocie i przez całe swoje zawodowe życie pracowała jako księgowa. Była bardzo ceniona przez pracodawców, którzy nawet po przejściu Janiny na emeryturę, jeszcze przez kilka lat prosili ją o współpracę.
Janina była zamężna. Urodziła trzech synów. Najstarszy z nich jest karmelitą bosym. To o. Bertold Dąbkowski, znany i ceniony rekolekcjonista oraz wykładowca Carmelitanum w Poznaniu i Sopocie.
Janina została przyjęta do Świeckiego Karmelu w 2003 r. Przyszła do nas po rekolekcjach, prowadzonych przez Gdańską Szkołę Nowej Ewangelizacji, które głęboko przeżyła. Tam poczuła w sercu przynaglenie, aby przyłączyć się do jakiejś wspólnoty, pośród której będzie można bardziej gorliwie pójść za Jezusem. Za radą syna wybrała Karmel.
Była z nami przez 11 lat. W Karmelu przyjęła imię Janina od Ducha Świętego. Dla nas wszystkich – starszych i młodszych – zawsze była Janeczką. Bardzo sumiennie uczestniczyła we wszystkich spotkaniach, a szczególnie w formacji, na każdym jej etapie.
Pierwsze przyrzeczenia złożyła 9 kwietnia 2006 r., a przyrzeczenia definitywne – 11 października 2009 r. Do zjednoczenia z naszym Panem szła niosąc krzyż wielkiego cierpienia fizycznego. Niosła go w prawdziwym samozaparciu. Przeszła wiele operacji, przez kilka lat chodziła o kulach, trapiło ją wiele chorób i dolegliwości, a ona nigdy nie była skupiona na sobie.
Przez dwie kadencje była skarbnikiem i prowadziła naszą wspólnotową mini­księgowość.
Posługiwała w niezwykłej diakonii – w Pogotowiu Modlitewnym. Można było do niej zadzwonić o każdej porze, powiedzieć o jakiejś sprawie i poprosić o modlitwę. I można było być absolutnie pewnym, że Janeczka zaraz będzie tą sprawę przedstawiać dobremu Bogu.
Bardzo ją lubiliśmy. Była zawsze pogodna, zawsze zadbana, taka naprawdę kobieca. I chociaż wierzymy, że nie umarła, lecz weszła w Życie, to niełatwo było nam ją żegnać.
    Uroczystości pogrzebowe śp. Janiny Dąbkowskiej miały miejsce 9 lipca. Rozpoczęły się Mszą św. w parafii Chrystusa Odkupiciela w Gdańsku­ - Żabiance. Była żegnana nie tylko jako żona, matka i babcia, ale także jako gorliwa parafianka, matka kapłana i zakonnika, świecka karmelitanka. Potem odprowadziliśmy jej ciało na Cmentarz Łostowicki w Gdańsku.
Uroczystościom przewodniczyli wspólnie N.O. Prowincjał Łukasz Kansy i ks. proboszcz Krzysztof Lis.
Jako Wspólnota Świeckiego Karmelu pożegnaliśmy naszą Siostrę 16 lipca, w jedno z najpiękniejszych świąt karmelitańskich – w liturgiczną uroczystość NMP z Góry Karmel.
W kaplicy sopockiego klasztoru oo. Karmelitów Bosych zebraliśmy się na Eucharystii i świątecznych Nieszporach ofiarowanych w intencji śp. Janiny.

Małgorzata Wyszyńska OCDS


Jak okazać miłość Maryi?


    Dla osób noszących szkaplerz sposobem na to było XIV Spotkanie Rodziny Szkaplerznej  Warszawskiej prowincji Karmelitów Bosych w Zamartem koło Chojnic. Rozpoczęło się ono w piątek wieczorem 4 lipca, całonocnym czuwaniem prowadzonym przez Świecki Zakon Karmelitów Bosych.
    Pobudzeni wdzięcznością za otrzymane łaski, poruszeni subtelną obecnością Matki w naszym życiu, przybyliśmy do Jej Sanktuarium. Pielgrzymów przywitał ojciec Roman Nowak. W tym przepięknym, cały czas restaurowanym klasztorze, przez ręce Matki oddawaliśmy Bogu sprawy nasze, naszych rodzin i powierzone nam intencje.
Podczas czuwania naszą medytację bożych tajemnic, przeplataliśmy modlitwą różańcową. Interesujące teksty do medytacji przygotował Dariusz Skręt z Wspólnoty Poznańskiej.
Teksty rozważań różańcowych, napisane przez Cecylię Kopyt przedstawiła Wspólnota Warszawska. Na te piękne rozważania złożyły się teksty pisma świętego i fragmenty pism naszej matki św. Teresy z Avila.
Cecylii Kopyt, Dariuszowi Skrętowi, Wspólnocie Warszawskiej wyrażamy podziękowania za trud i zaangażowanie włożone w przygotowanie i przeprowadzenie naszych rozważań.
Na program naszego trwania, przed obliczem Boga, złożyły się też liturgia godzin i Msza św. o północy. Mszę świętą celebrował Delegat ojca Prowincjała do spraw OCDS Robert Marciniak. Główną intencją mszy św. była prośba o liczne i święte powołania do wszystkich gałęzi Karmelu. Dzięki życzliwości pani Organistki, z tutejszej parafii, Mszę św. uświetniła muzyka organowa.
Po Mszy św. mieliśmy do godziny drugiej czas rekreacji połączony z agapą.
Po przerwie podjęliśmy na nowo nasze medytacje, rozważania różańcowe, przeplatając je pieśniami. Śpiew, akompaniując na gitarze, prowadziła nasza siostra Gabriela Kordy ze Wspólnoty Wrocławskiej. Wytrwała ona w tej posłudze, pomimo trudu długiej i dalekiej drogi, całe czuwanie. Bardzo jej za to dziękujemy.
Nasze czuwanie zakończyliśmy litanią do Matki Bożej Szkaplerznej i Jutrznią.
O godzinie szóstej udaliśmy się na spoczynek, zorganizowany przez Ojców Karmelitów, dzięki życzliwości Dyrekcji pobliskiej szkoły. Za co serdecznie dziękujemy.
W czuwaniu wzięli udział członkowie Wspólnot: Bydgoskiej, Elbląskiej, Gorzowskiej, Olsztyńskiej, Poznańskiej, Sopockiej, Warszawskiej i Wrocławskiej.
W sobotę dołączyły do nas wspólnoty z Torunia i Włocławka.
    W sobotę o godzinie jedenastej miał miejsce program modlitewny przygotowany i prowadzony przez nowicjuszy i kleryków Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych.
    O godzinie dwunastej pod przewodnictwem ojca Prowincjała Łukasza Kansego zgromadzeni Ojcowie celebrowali Mszę św. Ojciec Prowincjał sprawował ją w intencjach pielgrzymów a ojciec Delegat w intencji „o błogosławione owoce VII kongresu OCDS”. Homilię wygłosił ojciec Prowincjał.
Po mszy św. zgromadzeni pielgrzymi udali się na poczęstunek przygotowany przez życzliwych Parafian.
O godzinie czternastej trzydzieści odbyły się nieszpory o Matce Bożej z konferencją. Na zakończenie odbyła się procesja z figurą Matki Bożej Szkaplerznej.  Kończąc nasze spotkanie ojciec prowincjał zaprosił zgromadzonych na kolejne obchody za rok.

Bogusław Sudał OCDS 

Sopot

Sobota czerwcowa, pogodna, po oktawie Bożego Ciała oraz uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nasza sopocka Wspólnota wraz z o. Robertem wybraliśmy się do
Gdyni, by poznać historię miasta. Przewodniczką naszą była Violetta Plichta.
Spacer rozpoczęliśmy Mszą św. w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, do którego
budowy przyczynił się ś.p. ks. prałat dr Hilary Jastak. W grudniu 1970 roku ks. Jastak był wsparciem dla strajkujących stoczniowców i ich rodzin, zainicjował tradycję mszy
świętych za zabitych na ulicach Gdyni. Nic więc dziwnego, że zwiedzanie rozpoczęliśmy od pomnika Ofiar Grudnia 1970.
Następnie skierowaliśmy się na Skwer Kościuszki, by przypomnieć miejsce sprawowanej przez Jana Pawła II Mszy Świętej podczas Jego obecności w Gdyni w 1987 roku. Nie pominęliśmy w drodze na Skwer pomnika poświęconego Antoniemu Abrahamowi ­ „kaszubskiemu królowi”, propagatorowi polskości Pomorza, a następnie najstarszego w centrum Gdyni kościoła z 1922 -
­1924 p.w. Najświętszej Maryi Panny oraz tzw. ‘okrąglaka’, czyli duszpasterstwa ludzi morza w kościele p.w. św. Piotra Rybaka, gdzie posługują oo. redemptoryści.
Przed udaniem się na Skwer Kościuszki, gdzie przy nabrzeżu stoją statki ‘Dar Pomorza’, ‘Dar Młodzieży oraz okręt ‘Błyskawica’, wjechaliśmy windą w INFO­Boxie, by spojrzeć na Gdynię i Zatokę Gdańską, którą zamyka półwysep Helski, przez wolną przestrzeń od ul. 10 lutego (data nadania praw miejskich w 1926 r.).
Następnie wspięliśmy się na Kamienną Górę, gdzie Krzyż góruje nad Gdynią, naszym miastem – oknem na świat... Po takiej trasie odpoczęliśmy nieco na bulwarze im. F. Nowowiejskiego, aby potem znowu wspinać się na zalesione wybrzeże i osiedle domków, gdzie czekał na nas posiłek i odpoczynek na tarasie domku naszej współsiostry – Bożenki. W przyjemnej atmosferze dzieliliśmy się dodatkowymi wspomnieniami i refleksjami związanymi z miejscami, które zwiedziliśmy.

Urszula Motyl­ Śliwa OCDS14 czerwca 2014 r. IV Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Posłani, aby odnowić świat.


    W drugą sobotę czerwca przedstawiciele Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich spotkali się w Kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.
Wielość osób zgromadzonych w Sanktuarium Diecezjalnym Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, mówiła o bogactwie i różnorodności Kościoła w Polsce.
Pośród nich byli i przedstawiciele Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych obydwu Prowincji: Krakowskiej i Warszawskiej. Jako nasz przedstawiciel w Radzie Programowej ORRK o. Włodzimierz Tochmański, między innymi jako przedstawiciele Prowincji:
- Krakowskiej o. Krzysztof Górski i Iwona Wilk,
- Warszawskiej Cecylia Kopyt, Magdalena Tryuk, Anna Dojs, Bogusław Sudał.
Z ramienia Episkopatu udział wzięli:
  • ks. abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce,
  • ks. abp Józef Kupny, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Katolickich i Stowarzyszeń Katolickich,
  • ks. abp Wojciech Polak, Prymas Polski,
  • ks. bp Bronisław Dembowski,
  • ks. bp Józef Górzyński,
Oczywiście w Kongresie uczestniczyli: o. Adam Schulz SJ, Przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich i gospodarz miejsca ks. Tadeusz Bożełko, Kustosz Sanktuarium bł. Jerzego Popiełuszki .
    Mszy świętej dziękczynnej za kanonizację Jana Pawła II, odprawionej na początku Kongresu przewodniczył ks. abp Celestino Migliore.
Po Mszy św. miały miejsce wystąpienia:
 • ks. abp. Stanisław Gądecki
 • o. Adam Schulz SJ - Jak ruchy uświęcają i przemieniają ten świat?
 • Rudolf Kałwak, ruch Focolari - Praca zawodowa jako apostolstwo
 • Beata i Tomasz Strużanowscy, Kościół Domowy, ruch Światło-Życie - Rodzina podstawowym miejscem formacji chrześcijańskiej
 • ks. abp Józef Kupny - Zaangażowanie społeczne ruchów przejawem troski o ubogich
 • ks. abp Wojciech Polak - Jak kochać Kościół, gdy widzimy w nim tak wiele zła?
    Na ostatnią część Kongresu złożyły się:
 • Modlitwa o owocność apostolstwa ruchów, poprowadzona przez ks. bp Józefa Górzyńskiego
 • Uroczyste przekazanie Programu Apostolskiego Ruchów i
 • Modlitwa u grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki zakończona złożeniem kwiatów i błogosławieństwem ks. Biskupów.


Więcej wiadomości o treści wystąpień i o Kongresie znajdziemy w biuletynach ORRK.

Bogusław  Sudał OCDS Przyjęcie w Olsztyńskiej Wspólnocie

    W dniu 07 czerwca 2014 r. do Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych pw. Dzieciątka Jezus OCDS w Olsztynie została przyjęta Agata Kowalska. Uroczyste przyjęcie miało miejsce w Klasztorze pw. Trójcy Przenajświętszej i Bożej Rodzicielki Maryi w Spręcowie (pod Olsztynem) w czasie Eucharystii sprawowanej przez Asystenta naszej Wspólnoty o. Jacka Olszewskiego. W tym samym dniu członkowie Wspólnoty odnowili przyrzeczenia a jedna osoba odnowiła śluby.

Czesława Woźniak OCDS Przyjęcia i przyrzeczenia w Bydgoskiej Wspólnocie

    Nasze comiesięczne spotkanie, 7 czerwca 2014 r. było szczególnie uroczyste. W tym dniu podczas odmawiania jutrzni miało miejsce:

    1. przyjęcie trzech sióstr:
 • Bogumiły od Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Pieczki
 • Teresy od Miłości Miłosiernej - Grażyny Teresy Pietrykowskiej
 • Maria Krystyna od Najświętszego Serca Pana Jezusa - Marii Staszałek
    2. złożenie przyrzeczeń czasowych przez małżonków:
 • Elżbietę od Świętej Rodziny - Piechocką
 • Romana Seweryna od Matki Bożej Pięknej Miłości - Piechockiego.
Ceremonię przyjęcia sprawował oraz przyrzeczenia przyjął w imieniu przełożonych Zakonu Karmelu Terezjańskiego – Ojciec Asystent Krzysztof Maria Jank OCD.
    Ważnym dla nas wydarzeniem jest też, corocznie odnawiane, oddanie się naszej Wspólnoty Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, które w tym roku z radością też uczyniliśmy.
    Oprócz radości spełniliśmy również nasze obowiązki. Wspólnota wybrała Delegata i jego Zastępcę, na VII Kongres OCDS.
Delegatem został Roman Piechocki, a zastępcą Elżbieta Piechocka. Wybranym życzymy światła Ducha świętego do owocnego wypełnienia posługi.
    Dowiedzieliśmy się też, że naszym Asystentem nadal będzie Ojciec Asystent Krzysztof Maria Jank OCD. Wiadomość tę przyjęliśmy z radością i wdzięcznością w sercach.

Roman Piechocki OCDS 

Gorzów Wielkopolski

    W dniu 7.06.2014r do Wspólnoty OCDS pod wezwaniem św. Teresy od Jezusa w Gorzowie Wlkp. zostały przyjęte:
1. Budzyńska Irena -  Irena od św. Józefa
2. Jarczak Anna -  Anna od Jezusa
3. Krzymińska Wioletta - Wioletta od św. Teresy od Dzieciątka Jezus
4. Władysława Maciaszek - Władysława od św. Jana od Krzyża
5. Rucka Alicja - Alicja od Krzyża
6. Sulej Zofia - Zofia od św. Teresy od Dz. Jezus i Najśw. Oblicza.

Anna Dojs OCDS
Poznań. Rekolekcje.

    Poznańska Wspólnota OCDS pw. Jezusa Miłosiernego odbywała swoje coroczne rekolekcje od 25 maja do 31 maja br  na obrzeżach Poznania, w gościnnym Domu Rekolekcyjnym, prowadzonym przez Siostry Misjonarki.
Był to czas milczenia, ale przeżywany wśród braci i sióstr ze wspólnoty poznańskiej i gorzowskiej OCDS.
Rytm dnia wyznaczała modlitwa wspólnotowa: Liturgia Godzin, Msza św., Adoracja Najświętszego Sakramentu, w południe Anioł Pański, o godz. 15 Koronka do Miłosierdzia Bożego, a po Nieszporach Litania Loretańska i Wezwania do Świętych Karmelu. Kończyliśmy dzień Kompletą i Apelem Jasnogórskim.
Do głębokich przemyśleń nad hasłem tegorocznych dni skupienia „ Bogactwo i przemieniająca moc Eucharystii” wprowadziły nas homilie i konferencje o. Placyda Ogórka OCD – dwie każdego dnia. Mieliśmy też wielokrotnie możliwość rozmowy z o. rekolekcjonistą na zadany temat.
Koniec milczenia ogłosił o. Placyd przed obiadem sobotnim  i dopiero wtedy dzieliliśmy się swobodnie przemyśleniami wyniesionymi z tego czasu odosobnienia.
W atmosferze ogólnej radości zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia. Rekolekcje w Morasku na pewno pogłębiły naszą wrażliwość eucharystyczną.

    O. Placyd  zaczął od spostrzeżenia, że my dziś ( zanurzeni w zagmatwanym świecie), znajdujemy się w sytuacji  zbliżonej do stanu zagubienia Apostołów po doświadczeniu wydarzeń na Kalwarii. Spotykamy się w Morasku w ostatni czwartek maja, w  którym  do niedawna obchodzono Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, a od jutra włączymy się do odmawiania nowenny do Ducha św. przed Uroczystością Zesłania Ducha św. O. Placyd zauważył, że tak jak zdezorientowani Apostołowie musieli przeorientować swoją dotychczasową relację z Jezusem fizycznie obecnym,  na Jego obecność w pozornej nieobecności -  tak i my musimy przejść to doświadczenie; musimy przejść naszą drogę do Emaus. Chrystus dołączając do uczniów zdążających do Emaus (zdezorientowanych po swoich wcześniejszych optymistycznych  przewidywaniach dotyczących ich przeszłości związanej z Jezusem i Jego Królestwem),  przyszedł z pomocą w ich rozterkach i ukazał im ponadczasową aktualność Dobrej Nowiny. Chrystus dołącza i dziś  do Kościoła,  i prowadzi z nim dialog .Również my musimy ten dialog z Chrystusem nawiązać. Uczniowie pod Emaus rozpoznali Mistrza po łamaniu chleba i wyjaśnianiu przez Niego Pisma. Ta szansa  odnalezienia Jezusa jest dana także nam; możemy Go spotkać w Eucharystii, ale pod jednym warunkiem -  ta nasza relacja musi sięgać do sedna tego Sakramentu. „Mów Panie, bo sługa Twój słucha.” Zasłuchania się w Jezusa Eucharystycznego – zdaniem o. Placyda -   można się nauczyć wsłuchując się w nauczanie Jana Pawła II  w pierwszej jego encyklice „Redemptor  hominis” z 1979r.
Chrześcijanin żyje naprawdę tylko wtedy, kiedy żyje Bogiem: Jego Słowem i Jego obecnością realną w Eucharystii. W istocie pełnia rozwoju chrześcijańskiego życia polega na dogłębnym przeżywaniu Eucharystii i wytrwałej modlitwie. Sens  ludzkiemu życiu nadaje  bowiem obietnica spotkania z Jezusem w wieczności, a to jest już perspektywa, którą zapowiada Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Przewodniczką i pomocą w poszukiwaniu i nawiązaniu relacji z Jezusem jest Maryja – dana każdemu człowiekowi ku obronie, ale również dana naszemu narodowi, aby oparł się siłom wrogim Dobrej Nowinie. „ Zwycięstwo, jeśli przyjdzie, to będzie  zwycięstwo przez Maryję – mówił Prymas Tysiąclecia.

    Przewodnią ideą naszych rekolekcji w Morasku była Eucharystia, a fundamentem, na którym o. Placyd zbudował swoje rozważania była encyklika Jana Pawła II „Redemptor hominis” -  szczególnie pkt 20. Pkt 20 jest fragmentem rozdziału IV zatytułowanego „Posłannictwo Kościoła i los człowieka” i nosi podtytuł „Eucharystia i pokuta”. W Tajemnicy Odkupienia, czyli zbawczego dzieła samego Jezusa Chrystusa, Kościół uczestniczy przez: wierność dla Słowa Bożego oraz przez pełne nadziei  i miłości poddanie się zbawczej mocy Jego działania, którą  wyraził i zawarł w sposób sakramentalny w Eucharystii.
O. Placyd przypomniał określenie Eucharystii, które Jan Paweł II  zamieścił w encyklice „Redemptor hominis”:   Sakrament Eucharystii jest ” równocześnie Sakramentem Ofiarą i Sakramentem Komunią, i Sakramentem Obecności.”  Tym trzem aspektom Eucharystii o. rekolekcjonista poświecił swoje konferencje. Za Janem Pawłem II podkreślił z naciskiem, że wszyscy w Kościele winni czuwać nad tym, aby ten Sakrament Miłości znajdował się w samym centrum życia  ludzi wierzących, aby wszelkimi sposobami okazywać Chrystusowi  miłość za miłość” Trzeba też zważać na  słowa św. Pawła :” Niech przeto człowiek baczy na siebie samego spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha.” To apostolskie wezwanie – mówił  O. Placyd -  wskazuje na ścisły związek Eucharystii z pokutą. Należy  pamiętać, że pierwszym słowem  Chrystusowego nauczania był zwrot ” nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Chrystus, który zaprasza do Uczty Eucharystycznej, to zawsze równocześnie ten Chrystus, który wzywa do pokuty. Bez tego stałego i wciąż na nowo  podejmowanego wysiłku w kierunku nawrócenia, samo uczestniczenie w Eucharystii zostałoby pozbawione swej pełnej skuteczności zbawczej.
    Eucharystię jako Ofiarę, trzeba  rozpatrywać– dowodził o. Placyd Ogórek -  w kontekście Wielkiego Czwartku i Kalwarii. Ta jedyna w swoim rodzaju ofiara uobecnia się mocą samego Chrystusa. Jednocześnie jest to dzieło Boga Ojca, który tę Ofiarę przyjął i dzieło Ducha św.. Zesłanie Ducha św,  jest bowiem następstwem  Ofiary  Krzyża Chrystusa.
Źródłem owocności Ofiary Eucharystycznej jest nieskończona wartość Bożej Miłości, bo jest to najdoskonalsza Ofiara Chrystusa-  Boga i  zarazem Człowieka.  W Eucharystii sam Chrystus zaprasza i uzdatnia nas stopniowo do  miłości na Jego miarę. Chrystus pragnął wrócić do Domu Ojca, ale jednocześnie pragnął pozostać wśród swoich uczniów i ich następców. Jego Miłość znalazła sposób, by temu zaradzić -  pozostał z nami w Eucharystii.
    Eucharystia jako Komunia. Eucharystia jest streszczeniem wszelkich dzieł Miłości Boga. Bezinteresowna miłość połączyła  Trójcę Przenajświętszą – i do takiej miłości Bóg chce zaprosić człowieka. Na mocy Sakramentu Eucharystii każdy człowiek  włączony został w wewnętrzne życie Boga, który jest Miłością. Nasza odpowiedź miłości może być płodna jeśli żyjemy Miłością Boga . Jest to możliwe, gdyż w Eucharystii Chrystus udziela swojego Ducha każdemu, kto przyjmuje Go z wiarą , i jak On promieniuje miłością  na innych. Dlatego miłość chrześcijańska w sercach ludzi wierzących jest sprawdzianem ich wierności Eucharystii. W Modlitwie Eucharystycznej Chrystus zanosi prośbę do Ojca o wzrost duchowej miłości dla przystępujących do tego Sakramentu, bo prawdziwa miłość  musi nieustannie wzrastać. Rzeczywiście, na ile żyjemy miłością, o tyle jesteśmy dobrymi narzędziami w ręku Boga. Eucharystia zaprasza nas do miłowania Boga i człowieka – tymczasem najważniejszym problemem dzisiejszego świata jest brak miłości. O. Placyd zaproponował nam ( zabiegającym o wzrost miłości Bożej w nas samych ) jako wzór do naśladowania – postać Adama Chmielowskiego i św. Franciszka z Asyżu. Musimy również i my tak rozsmakować się w rzeczach Bożych, aby  budować wspólnotę opartą na miłości doskonałej. Ten wysiłek winniśmy zacząć od siebie, choć wiemy, że o własnych siłach tego nie dokonamy. Sami nie zdołamy dokonać przemiany naszych serc; to Bóg musi nas nauczyć miłości na wzór Jego Miłości.
Eucharystia jako Sakrament Obecności, Adoracja. W medytacji przed Najświętszym  Sakramentem chodzi przede wszystkim o wpatrywanie się w Jezusa z miłością, ale pełni spotkania z Jezusem doznamy dopiero uczestnicząc we Mszy św. i przyjmując Go pod Postaciami Eucharystycznymi. Uczestnictwo w Eucharystii ma wzbudzić w nas dziękczynienie Bogu za dar Jego Miłości. Musimy być też świadomi tego, że prawdziwe dziękczynienie przenosi akcent z daru na Dawcę, dlatego musimy zabiegać o zrozumienie dziękczynnego charakteru liturgii mszalnej. I z tego nastawienia powinna zrodzić się nasza adoracja  okazywana Eucharystii, ponieważ jest ona właściwie adoracją skierowaną ku obecnemu na ołtarzu Jezusowi Chrystusowi. Tak pojęta adoracja  ma kształtować w nas ducha wdzięczności, który przynagli nas do służby Bogu i bliźnim. Chrześcijanin to ten, który ma prawo stać przed Panem i służyć Mu.
Wniosek z rekolekcji w Morasku był oczywisty.
Jeśli chcemy, aby Bóg ukierunkował nasze życie na ustawiczne dobro, to musimy – podobnie jak uczniowie w drodze do Emaus – żyć w każdych okolicznościach ziemskiego życia  Bogiem : Jego Ewangelią i Jego obecnością w Eucharystii.

Maria Jagielska OCDS


Warszawa, dnia 27.05.2014

PROWINCJAŁ WARSZAWSKIEJ PROWINCJI KARMELITÓW BOSYCH

Drodzy Bracia i Siostry!

    Jako nowy Prowincjał Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych chciałbym Wam podziękować, w imieniu swoim i wszystkich moich Braci, za Wasze modlitwy w intencji Kapituły Prowincjalnej, która odbyła się w Poznaniu. Podczas naszej Kapituły mieliśmy również możliwość spotkania z Zarządem Świeckiego Karmelu. Mogliśmy bezpośrednio wysłuchać relacji z życia Waszych wspólnot, usłyszeć Wasze potrzeby i oczekiwania względem nas, jak również wyrazić nasze myśli i pragnienia względem Świeckiego Karmelu. Było to cenne spotkanie, które posłużyło do lepszego wzajemne- go poznania się. Myślę, że trzeba dalej iść w tym kierunku, abyśmy byli bardziej zintegrowani. Szczegółową relację ze spotkania w Poznaniu zdadzą Wam Wasi przedstawiciele. Na pewno warto pochylić się dłużej nad pewnymi uwagami czy propozycjami, które tam się pojawiły.
    Wraz ze zmianą Prowincjała zmienił się również Delegat ds. Świeckiego Karmelu. Dziękuję o. Stanisławowi za dziewięć lat posługi na tym urzędzie. Świecki Karmel naszej Prowincji bardzo się zmienił w tych latach. Duży miał w tym udział o. Stanisław, poprzez swoje wielkie zaangażowanie i kompetencje. Mam nadzieję, że jego owocną pracę będzie kontynuował nowy Delegat, o. Robert Marciniak. Powierzam jego osobę Waszej szczególnej modlitwie. Proszę, aby we wszystkich sprawach związanych z Waszym życiem zwracać się bezpośrednio do o. Roberta.
    Jak co roku, pragnę Was zaprosić na kolejne, XIV Spotkanie Rodziny Szkaplerznej Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych w Zamartem k/Chojnic. W tym roku będzie miało ono miejsce w przededniu Wielkiego Jubileuszu N. M. Św. Teresy od Jezusa. Poniżej przedstawiam program tego spotkania.
    Polecam Was wszystkich wstawiennictwu i opiece Maryi, Matki i Królowej Szkaplerza Świętego.
o. Łukasz Kansy Prowincjał PROGRAM SPOTKANIA SZKAPLERZNEGO

 Zamarte, 4-5 lipca 2014

Piątek, 4 lipca 2014
 • 21.00 – Czuwanie nocne prowadzone przez Świecki Zakon Karmelitański
 • 24.00 – Msza św. wigilijna pod przewodnictwem o. Roberta Marciniaka OCD, delegata Prowincjała ds. Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego
 • 5.30 – Zakończenie nocnego czuwania
Sobota, 5 lipca 2014

 • 10.30 – Program modlitewny przygotowany i prowadzony przez nowicjuszy i kleryków Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych
 • 12.00 – Msza św. pod przewodnictwem O. Prowincjała, Łukasza Kansego OCD
 • 14.30 – Nieszpory o Matce Bożej z konferencją, zakończone procesją z figurą Matki Bożej Szkaplerznej - przewodniczy o. Ryszard Wierzba OCD, przeor i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Zamartem

Warszawa

    25.05 2014r. odeszła do Pana nasza Siostra Jolanta od Trójcy Przenajświętszej, Janina Treter, przeżywszy 90 lat.
Od 1970r. należała do Wspólnoty Warszawskiej Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. Śluby Zakonne złożyła na ręce O. Mieczysława Woźniczki w1986r. na rekolekcjach w Laskach pod Warszawą.
Zawsze cicha i skromna w posłuszeństwie spełniała posługę we Wspólnocie. Nawet w chorobie, gdy straciła wzrok, z pamięci  odmawiała modlitwy Karmelitańskie.
W czasie II wojny światowej wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec.
Żyjąc ze skromnej emerytury dzieliła się z innymi tym co miała.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Maria Biernacka OCDS 
Szczecin

    W dniu 18 maja 2014 roku /niedziela/ nasza Wspólnota OCDS Szczecin wzięła udział w XII Marszu dla życia.
Chociaż tego dnia pogoda nie zachęcała do wyjścia z domu, to jednak wiele tysięcy osób w rocznicę urodzin św. Jana Pawła II i w dziękczynieniu za Jego kanonizację wzięło udział we Mszy świętej o godz.14 na Jasnych Błoniach, którą celebrował ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga. Chętni mogli wówczas podjąć się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
W czasie trwania mszy św. Wyjrzało słońce, które nam towarzyszyło do końca marszu.
Po uroczystej mszy św. O godz. 15.30 jak co roku marsz wyruszył z Jasnych Błoni ulicami Szczecina, aż pod katedrę pw. Św. Jakuba.
Hasłem tegorocznego marszu, było hasło „Święty człowiek, święte życie”. Tłumy uczestników- młodych , starszych, rodzin z dziećmi niosących kolorowe flagi, balony i skandowały hasła „ My jesteśmy armią, która broni życia”, „Uśmiech malucha dodaje ducha” i inne.
Na zakończenie marszu rozdawano plastikowe modele 10 tygodniowego dziecka. My już zgłaszamy się na XIII Marsz dla życia w 2015 roku.

MaterOCDS na Kapitule OCD

    W poznańskim klasztorze Karmelitów Bosych p.w. św. Józefa, dnia 06 maja 2014 rozpoczęła się VIII Zwyczajna Kapituła Prowincjalna Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Jej hasło to: „Odnowić pierwotną świeżość i radość Ewangelii. W drodze do autentycznej wspólnoty.” Dnia 08 maja br. w uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika, Kapituła dokonała wyboru nowego prowincjała. Został nim o. Łukasz od Najświętszej Maryi Panny (Manfred Kansy). Wybrała również nowych radnych prowincjalnych. Zostali nimi Ojcowie: Roman Jan Hernoga (dotychczasowy prowincjał), Szczepan Maciaszek, Serafin Tyszko, Jakub Kamiński.
    Na 10 maja br. roku Ojcowie zaprosili naszych przedstawicieli. Świecki Zakon Karmelitański Prowincji Warszawskiej reprezentowali Bogusław Sudał, Maria Biernacka, Małgorzata Wyszyńska i Anna Sadurska.
Zaprezentowali oni historię Świeckiego Karmelu w Polsce, przebieg uporządkowania prawa własnego, organizację i zarządzanie, sprawy wspólnot, publikacje karmelitańskie, stronę internetową OCDS, zagadnienia związane z formacją. Bardzo ważną częścią spotkania była dyskusja o współpracy OCDS z OCD, ocena działania OCDS, o oczekiwaniach we wzajemnych kontaktach. Świecki Zakon wyraził gorące podziękowanie za możliwość spotkania z Kapitułą i omówienia ważnych dla nas spraw; a także za ofiarną posługę Ojca Delegata ds. Świeckiego Karmelu Stanisława Plewy. Mamy nadzieję, że to bardzo udane spotkanie zapoczątkowało stałą praktykę obecności Świeckiego Zakonu na Kapitule.

Bogusław Sudał OCDSWarszawa


    15 maja 2014r. odeszła do Pana nasza Siostra Anna od Matki Bożej Szkaplerznej, Stanisława Usnarska, przeżywszy 93 lata. Niemalże do końca uczestniczyła w życiu Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych.
Przyjęta do Wspólnoty Warszawskiej w dn. 3 października 1991r., przyrzeczenia wieczyste złożyła w 1997 r. Przed wstąpieniem do Świeckiego Zakonu przez dłuższy czas była związana z Kaplicą OO. Karmelitów Bosych, często uczestnicząc tam w Eucharystii i nabożeństwach.
    Któż by nie znał naszej Stasi dyplomowanej pielęgniarki; tak się zawsze przedstawiała. Zawsze pełna energii, dumna była ze swego zawodu. Do końca interesowała się chorymi, odwiedzając ich w szpitalach. W odwiedzinach chorych  nie był przeszkodą ani wiek Stasi, ani odległość czy pogoda. Interesowała się potrzebami innych osób. Gdy zaistniała  potrzeba załatwiła pianino, które zostało przekazane do Katedry św. Floriana w Warszawie. Innym razem gdy chwilowo zostało wyłączone światło i Msza św. w Kaplicy OO. Karmelitów Bosych odprawiana była przy świecach, zażartowano, że Ojcowie nie zapłacili rachunku i dlatego wyłączono światło. Stasia potraktowała sprawę poważnie i bez większego namysłu zdjęła z rąk pierścionki i ofiarowała OO. Karmelitom, aby jasno świeciło światło. 
Światłość wiekuista niechaj Jej świeci, a pierścionki jako votum wiszą przy obrazie Matki Bożej.

Maria Biernacka OCDS Spotkanie Formatorów - Gorzędziej


   
     W dniach od 11 do 13 kwietnia w Gorzędzieju spotkali się Formatorzy i ich Socjusze z naszych Wspólnot.
Wraz z O. Delegatem i Radą Prowincjalną dokonali podsumowania roku Formacyjnego. Szczególnie dużo czasu poświęciliśmy na sprawy związane z wdrażaniem Ratio...
Poruszono też tematy związane z: naszą obecnością na Kapitule OCD, spotkaniem w Zamartem oraz naszym Kongresem.
Omówiono zagadnienia które mogą się stać uchwałami kongresowymi.
    Ważnymi elementami budującymi Wspólnotę było między innymi wspólne przeżywanie Drogi Krzyżowej oraz Męki Pańskiej podczas celebracji Liturgii Niedzieli Palmowej.
    Liczny i zaangażowany udział - modlitwy odbywały się przy wypełnionej Kaplicy- i gościnność Gospodarzy tworzyła ciepłą i serdeczną atmosferę spotkania.
    Podczas spotkania podziękowaliśmy O. Delegatowi Stanisławowi Plewie za ofiarną posługę wobec Świeckiego Zakonu, którą pełnił przez kolejne triennium.
W naszej modlitwie polecaliśmy Bogu, Ojców uczestniczących w Kapitule oraz uczestników naszego Kongresu.
    Podsumowując spotkanie Przewodniczący Prowincjalny prosił by w formacji członków naszych wspólnot położyć szczególny nacisk na kształtowanie postawy współpracy i troski o rozwój i gorliwe poznawanie, przyswajanie i przekazywanie naszego charyzmatu - naszego cennego dziedzictwa.
Bogusław Sudał OCDS


Warszawa
 
    W I sobotę miesiąca w dniu 05.04.2014r. we Wspólnocie Warszawskiej OCDS obchodziliśmy uroczyście trzy jubileusze : dwóch sióstr i jednego brata:
 1. Grażyny Rogóyskiej –Moniki od Miłosierdzia Bożego –  30 lecie definitywnych przyrzeczeń.
 2. Marii Biernackiej- Marii od Męki Pańskiej – 30 rocznica od złożenia I przyrzeczeń.
 3. Eugeniusza Witowskiego –Jana od Matki Bożej i św.Teresy od Jezusa – 25 lecie od złożenia I przyrzeczeń.
W intencji jubilatów modliliśmy się podczas Mszy Swiętej.
Jubilatom złożyła życzenia w imieniu całej Wspólnoty Przewodnicząca Magdalena Tryuk oraz wręczyła słodkie upominki .
Życzymy jubilatom wielu łask Bożych i opieki Maryi .

Grażyna Midak OCDS 


KORONACJA OBRAZU ŚW. JÓZEFA W KOŚCIELE KARMELITÓW BOSYCH W POZNANIU

    W dniu 23 marca 2014 roku delegacja wspólnoty OCDS w Szczecinie/M. Karczyńska, A. Przezak, W. Sekuła i D. Tomczyk/ była obecna w Poznaniu na koronacji obrazu św. Józefa.
    Kult św. Józefa w Poznaniu sięga początków XVI w. gdy w 1618 roku karmelici bosi przybyli na Wzgórze św. Wojciecha, gdzie wybudowali drewniany kościół. Jest to pierwsza świątynia w Polsce nosząca to wezwanie. Przez wieki rozwijał się tutaj kult Opiekuna Świętej Rodziny.
Obraz św. Józefa znajduje się w ołtarzu głównym namalowany przez Jerzego Kumalę z Krakowa i umieszczony w Kościele w latach 90 XX w.
    Z dniem 21 września 2009 roku metropolita poznański ustanowił kościół oo. Karmelitów Archidiecezjalnym Sanktuarium św. Józefa Oblubieńcem NMP. W niedzielę 23 marca b.r. abp Stanisław Gądecki przewodniczył uroczystej mszy św.  podczas której nastąpiła koronacja obrazu z wizerunkiem św. Józefa. Podczas homilii powiedział „ ojciec powinien przekazać swoim dzieciom nie bogactwa materialne, dobra kultury oraz inne rzeczy tego świata. Dla prawdziwego wychowawcy nie ma ważniejszego zadania jak kierowanie duszy dziecka ku Bogu. Kto nie daje dziecku Boga, ten daje mu zdecydowanie za mało…Drodzy ojcowie, bądźcie blisko waszych dzieci, one was potrzebują, waszej obecności, miłości i bliskości. Powinniście być opiekunami ich rozwoju oraz drogi życiowej. Przez waszą bliskość staniecie się wychowawcami waszych dzieci. Bycie ojcem nie jest tylko budzeniem życia biologicznego, to coś więcej niż zapewnienie utrzymania i dachu nad głową. To opieka psychiczna , moralna i religijna. Prawdziwym ojcem jest ten , który pozwala nam rosnąć i rozwijać się…… zadaniem Józefa było dawanie Jezusowi wszystkiego, czego potrzebował do rozwoju swojej tajemniczej osobowości i pod tym względem wypełnił on swoją ojcowską rolę. Razem z Maryją wychował Jezusa w modlitwie..”
    W czasie uroczystości śpiewały poznańskie” TE DEUM” między innymi utwory: „Ave Verum”/W.A.Mozarta/, „Witaj Józefie, królów ozdobo”/opr. Maciej Wieloch/,”Salve, Pater Salvatoris/J.S.Bach/,”Ave Maria”/Jacob Arcadelt/, „Kłaniam się , Tobie przedwieczny Boże”/opr. Stefan Stuligrosz/ i „O Józefie ukochany” / opr. M. Wieloch.
    Po uroczystej Mszy Świętej wszyscy obecni goście, wierni zostali zaproszeni do ogrodu ojców na ciepły posiłek i wysłuchanie utworów w wykonaniu orkiestry.
Czas mijał szybko, a na nas czekał powrót do domu. W tym dniu byliśmy gośćmi naszego ojca Asystenta o. Placyda Pawła Ogórka OCD w klasztorze karmelitów bosych w Poznaniu, który mimo swoich obowiązków, zajął się nami prawdziwie po ojcowsku. Bardzo jesteśmy mu za to wdzięczni.

MaterKoronacja obrazu Św. Józefa w kościele oo. karmelitów bosych w Poznaniu


    23 marca br poznańska Wspólnota p.w. Jezusa Miłosiernego uczestniczyła w uroczystej koronacji obrazu Św. Józefa w kościele oo. karmelitów bosych w Poznaniu.
Było to ważne wydarzenie nie tylko dla Zakonu Karmelitańskiego w Polsce, ale także dla całej Archidiecezji Poznańskiej.
    Już 21 września 2009 r. żywo reagowaliśmy na wiadomość o podniesieniu kościoła karmelitańskiego w naszym mieście do godności diecezjalnego Sanktuarium Św. Józefa ,jako potwierdzenie nieprzerwanego przez czterysta lat kultu ziemskiego Opiekuna Jezusa w tym miejscu. Zapamiętaliśmy znamienne słowa z homilii arcybiskupa poznańskiego – Stanisława Gądeckiego, wygłoszonej podczas Inauguracji naszego Sanktuarium Św. Józefa w dniu 19 marca 2010 r. :”ojcowie karmelici biorą na siebie kontynuację ojcowskiego zadania Św. Józefa. Ze wszystkich swoich sił będą starać się tworzyć tutaj klimat prawdziwie nazaretański, wychowując życie, ojcostwo, rodzinę i wiarę tych, którzy tutaj przybędą.” Odpowiedzią oo. karmelitów na oczekiwania arcypasterza poznańskiego było systematyczne pogłębianie kultu Św. Józefa w pracy duszpasterskiej. Od tego czasu po każdej Mszy św. odmawia się ”Modlitwę do Św. Józefa” Oblubieńca Maryi i Opiekuna rodzin. Przyzwyczailiśmy się również do środowych „Wieczorów przy Św. Józefie”, rozpoczynanych odczytywaniem próśb i podziękowań zanoszonych do Św. Józefa, a kończących się mszą św. z nieszporami, kwadransem cichej adoracji Najświętszego Sakramentu i kompletą.
    Nie zdziwił nas zatem bogaty program duszpasterski przygotowujący do koronacji obrazu Patrona karmelitańskiej świątyni. Do tej pogłębionej katechezy o Św. Józefie włączyły się ruchy i stowarzyszenia katolickie naszej diecezji, zakony działające w Poznaniu, media katolickie i karmelitańskie wydawnictwo Flos Carmeli. W Gigantyczną pracę koordynacyjną wykonali oo. karmelici bosi – a my wspieraliśmy ojców modlitwą i pomocą przy organizowaniu imprez towarzyszących w „Piwnicy duchowej”. Czas oczekiwania na dzień koronacji obrazu stał się właściwie okresem powszechnych rekolekcji w Archidiecezji Poznańskiej. Kolorowe, sugestywne afisze o zbliżających się wydarzeniach duszpasterskich związanych ze Św. Józefem, rozwieszono po parafiach. Oczywiście poznańska Wspólnota OCDS uczestniczyła w tych propozycjach duszpasterskich.
    Od 15 stycznia br. rozpoczęła się Wielka Nowenna podejmująca temat „ Św. Józef nauczycielem modlitwy”. W każdą środę na godz. 18 zapraszano do Sanktuarium Św. Józefa na Mszę św. z homilią członków: parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych, wspólnot różańcowych, duszpasterstw młodzieżowych, członków wspólnot mężczyzn, wspólnot życia konsekrowanego, wspólnot Odnowy w Duchu Św. i Szkoły Nowej Ewangelizacji, wspólnot Ruchu Światło-Życie i duszpasterstwa rodzin, wspólnot neokatechumenalnych oraz duszpasterstw akademickich. W kościele karmelitańskim w Poznaniu byliśmy zatem świadkami swoistego forum ruchów i stowarzyszeń katolickich naszej archidiecezji. Na środowej Eucharystii homilie głosili: metropolita poznański i jego biskupi pomocniczy, przedstawiciele kleru zakonnego i diecezjalnego. Jednocześnie co środę wieczorami mogliśmy wysłuchać katechez w lokalnym radiu ”Emaus”, przygotowanych przez poznańskich karmelitów bosych –o.Mariusza Jaszczyszyna i o. Wojciecha Ciaka. Pierwszy mówił o historii wizerunków Św. Józefa w poznańskim kościele karmelitańskim na przestrzeni wieków i o obecnym obrazie, drugi skoncentrował się na aktualności postawy życiowej Św. Józefa dla dzisiejszych ruchów i organizacji katolickich.
    13 marca br. wzięliśmy udział w Sesji Józefologicznej, zorganizowanej w kościele oo. karmelitów bosych, która przybliżyła postać Św. Józefa jako patrona nowej ewangelizacji, Karmelu Terezjańskiego i poznańskiego Sanktuarium. Wykładowcami byli: kustosz Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu oraz karmelitańscy znawcy tematyki józefologicznej :o Szczepan Praśkiewicz z Prowincji Krakowskiej i o. Piotr Neuman z tutejszego klasztoru.
    19 marca br. w Święto liturgiczne Św. Józefa byliśmy na Mszy św. o godz.18 sprawowanej w intencji ofiarodawców koron, którymi już za kilka dni miano przyozdobić wizerunki Dzieciątka Jezus i Św. Józefa. Po Mszy św. przyjęliśmy zaproszenie do „Piwnicy duchowej” na prezentację poświęconą Patronowi dnia, w oparciu o dzieło Romana Brandstaettera „Jezus z Nazaretu” w opracowaniu i reżyserii Aleksandra Machalicy.
    Przed nami były jeszcze trzydniowe archidiecezjalne „Rekolekcje Wielkopostne” na temat „Wdzięczność i zawierzenie”, poprowadzone przez ks. Adriana Galbasa, prowincjała pallotynów.     Zrozumiałe, że po tak wszechstronnym przygotowaniu , dzień koronacji obrazu Św. Józefa 23 marca br. stał się wydarzeniem ważnym dla Kościoła nie tylko lokalnego. Uroczystość koronacyjna była transmitowana przez TVP Polonia i poznańskie radio katolickie „Emaus” Na placu przed kościołem oo. karmelitów bosych ustawiono wielki ekran, aby tłum pielgrzymów, który nie zdołał wejść do świątyni mógł naocznie uczestniczyć w liturgii. Nagle przed tymi zdumionymi pielgrzymami przeszedł orszak celebransów, który wyruszył z kościoła dolnego do bramy wejściowej kościoła górnego. Dominowały stroje biskupie i karmelitańskie białe płaszcze. Nic dziwnego, skoro mszy św. przewodniczył arcybiskup poznański – Stanisław Gądecki w asyście biskupów pomocniczych i biskupów z diecezji sąsiedzkich oraz i liczni przedstawiciele Zakonu Karmelitańskiego z prowincjałami Prowincji Krakowskiej i Prowincji Warszawskiej. Oprawę liturgiczną Mszy św. przygotowali przedstawiciele poszczególnych grup duszpasterskich działają- cych przy kościele; Wspólnotę OCDS reprezentowała Irena Oczkowska. Wyjątkowy charakter Eucharystii wspierał Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii - sławne Poznańskie Słowiki, a. patronat honorowy nad uroczystością koronacyjną przyjął prezydent Poznania – Ryszard Grobelny.
Homilia arcybiskupa podsumowała wielotygodniowe rozważania o roli Św. Józefa w dziele Wcielenia i Odkupienia, o jego roli w historii Kościoła i inspirującym przykładzie życia dla współczesnego człowieka. Metropolita poznański przedstawił Św. Józefa jako doskonały wzór przybranego ojca, który wypełnił w pełni zadania ojcowskie. Misja Józefa , męża Maryi – jego zdaniem – uczy nas tego, że ojciec to ten, kto nie opuszcza matki swoich dzieci, nie opuszcza swoich dzieci, troszczy się o dom bez lęku, nie boi się trudów i odpowiedzialności, nawet milcząc naucza, idzie ze swoimi dziećmi do świątyni, aby Bóg mógł wkroczyć w ich życie. Józef z Nazaretu zrozumiał - konkludował arcybiskup S. Gądecki – że jego zadanie polegało na dawaniu Jezusowi wszystkiego, czego potrzebował do rozwoju swojej tajemniczej osobowości. Uczył Go na przemian modlić się i pracować, ponieważ dla prawdziwego wychowawcy nie ma ważniejszego zadania niż kierowanie duszy dziecka ku Bogu. Swoją katechezę arcybiskup S. Gądecki zakończył wezwaniem, by koronacja obrazu Św. Józefa stała się nie tylko wyrazem czci dla ziemskiego Opiekuna Zbawiciela oraz dziękczynieniem za otrzymane łaski w tutejszym Sanktuarium za wstawiennictwem Św. Józefa, ale także zachętą do wypełniania z wiernością i pokorą naszego powołania i zadania misyjnego, które nam wyznaczyła Opatrzność. Nastąpił wreszcie długo wyczekiwany moment nałożenia koron , a aktu tego dokonał arcybiskup Archidiecezji Poznańskiej S. Gądecki. Korona chwały, symbol wdzięczności i zawierzenia ozdobiła wizerunek Św. Józefa w ołtarzu głównym kościoła karmelitów bosych w Poznaniu. Już dziś koronowany obraz Św. Józefa jest najbardziej znanym wizerunkiem tego Świętego w Grodzie Przemysława.
Po Mszy koronacyjnej zaproszono zebrany tłum wiernych do ogrodu klasztornego na poczęstunek i koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z podpoznańskiego Tarnowa Podgórnego. Uroczystość koronacji obrazu Św. Józefa wpisała się na trwałe w naszej pamięci.


(zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.archpoznan.pl/content/view/3136/107/)
Maria Jagielska OCDS

Wrocław

Śp. Teresa Wójcik


    Odeszła do Pana 8 lutego br. w wieku 81 lat.
Pierwsze przyrzeczenia w Świeckim Zakonie złożyła 30 maja 1971 roku przyjmując imię Teresa od Oblicza Pana Jezusa. Podczas rekolekcji w Czernej 16 lipca 1972r. na ręce o. Mieczysława Woźniczki złożyła uroczystą Profesję.
Tego samego roku 17 września podczas zebrania Zarządu została nową Przewodniczącą. Funkcję tę pełniła przez 3 lata do lipca 1975r., następnie przez 5 lat aż do 1980r. była zastępczynią Przewodniczącej Antoniny Moździerz. Po wyborach 16 marca 1980r. w Radzie Wspólnoty pełniła funkcję przewodniczącej diakonii chorych i bardzo troszczyła się o wszystkich źle się mających z naszej Wspólnoty. Podczas wyborów 17 września 1995r. również weszła w skład Rady i pełniła funkcję skarbnika przez 9 lat aż do wyborów 17 października 2004r. Przez następne cztery lata we Wspólnocie pełniła funkcję Radnej aż do 20 stycznia 2008r.
    Terenia była zawsze bardzo zainteresowana dobrem Wspólnoty, tym, by się rozwijała, aby zawsze była dobra formacja. Zaangażowana była we wszystkie dzieła Wspólnoty zawsze bardzo uczynna. Do roku 2008 nieustanie była w Radzie Wspólnoty. Aż do końca swych dni spełniała wszelkie posługi zarówno w diakonii gospodarczej jak i diakonii chorych, służyła Wspólnocie chętnie i bez rozgłosu. Była duszą prostą i wierną Panu Bogu i ludziom.
Będzie nam jej brakowało i na długo pozostanie w naszej pamięci i modlitwie. Polecamy jej duszę Bożemu Miłosierdziu.

Leszek Andrzejewski OCDS


Gorzędziej


Spotkanie Przewodniczących Wspólnot

    Podsumowanie funkcjonowania Wspólnot i Prowincji w ubiegłym roku dokonali, w Gorzędzieju, w dniach od 28 lutego do 2 marca Przewodniczący Wspólnot wraz z Radą Prowincjalną pod bacznym okiem o. Delegata Stanisława Plewy. Omówione zostały sprawozdania:
 • finansowe - prowadziła s. Teresa Głowacka,
 • z formacji - prowadziła s. Małgorzata Wyszyńska i
 • z działalności prowadził br. Bogusław Sudał.
W toku spotkania rozwinęła się dyskusja o funkcjonowaniu Karmelu. Poruszone zostały między innymi sprawy:
 • zachowywania jedności w Kościele, Karmelu, Wspólnocie,
 • wydania prawa własnego, Ratio,
 • a to jest znakomitą okazją do zweryfikowania we wspólnotach jakości formacji w tym także ciągłej,
 • o przyjmowaniu odpowiedzialności za wspólnotę,
 • o ofiarności i wierności która przynosi dobre owoce,
 • o zasadach funkcjonowania Wspólnot,
 • o kształtowaniu kolegialnej odpowiedzialności za Wspólnotę, 
 • o zagrożeniu, że gdy "mistyk wystygł zostanie cynik",
 • przedstawione zostały punkty które zostaną zaprezentowane na Kapitule Ojców przez naszych przedstawicieli.
Nasze spotkanie było przeplatane modlitwą.
Do domów rozjechaliśmy się z pytaniem jakie zagadnienia chcielibyśmy poruszyć na naszym Kongresie we wrześniu.


Bogusław Sudał OCDS


Bydgoszcz

Akt erygowania bydgoskiej Wspólnoty OCDS i wybory.

   Dzień pierwszego lutego 2014 r. na zawsze wpisze się w Bydgoszczy w kalendarzu Wspólnoty Świeckich Karmelitów Bosych. Tego dnia Ojciec Delegat Stanisław Plewa OCD uroczyście odczytał członkom Wspólnoty Akt Erygowania Wspólnoty nadany przez Prowincjała Prowincji Warszawskiej Ojca Romana Hernogę, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Ojca Generała Zakonu Karmelitów Bosych.
Uroczystość odbyła się podczas comiesięcznego dnia skupienia Wspólnoty. Był to moment długo oczekiwany i radosny dla członków Wspólnoty.
    Następnie odbyły się wybory Przewodniczącego Wspólnoty oraz Rady Wspólnoty i formatora. Przewodniczącą wybrana została
 • Lilianna Piskorska OCDS,
w skład Rady wchodzą:
 • Zbigniew Weber OCDS,
 • Krystyna Rucińska OCDS i
 • Alicja Piskuła OCDS,
a formatorką jest
 • Teresa Głowacka.
    Wspólnota bydgoska liczy obecnie 12 członków. Uprawnionych do głosowania jest 10 osób, z tego 2 osoby nie mają prawa kandydowania. W wyborach uczestniczyło 7 członków Wspólnoty. Komisję skrutacyjną stanowili członkowie, którzy oczekują na złożenie przyrzeczeń czasowych. Wybory przebiegały bardzo sprawnie. Były dokładnie przygotowane przez dotychczasową przewodniczącą, siostrę Liliannę Piskorską. Wybory prowadził Ojciec Delegat Stanisław Plewa OCD, który zadbał, aby wszystkie procedury przebiegały zgodnie z obowiązującym statutem. Po trzecim głosowaniu Przewodnicząca Wspólnoty została wybrana. Wszyscy nowo wybrani wyrazili zgodę na pełnienie nowych funkcji, a Przewodnicząca podziękowała za zaufanie.
    Po wyborach wszyscy udali się na eucharystię.
Uroczystości zakończono smacznie- w diecezjalnej caritasowskiej pierogarni „Pod Aniołami”.Roman Seweryn od Matki Bożej Pięknej Miłości.Warszawa

    W dniu 01.02.2014r odbyły się wybory do Rady Wspólnoty. Na kolejną kadencję została wybrana na Przewodniczącą Wspólnoty
 • Magdalena Tryuk.
W skład Rady ponownie weszli:
 • Cecylia Kopyt ( formator) ,
 • Krystyna Balcer,
 • Piotr Strojecki oraz
 • Ewa Konecka.
 • Sekretarzem została wybrana Grażyna Midak,
 • Skarbnikiem Joanna Sawicka.

Wyborom przewodniczył Ojciec Asystent Zbigniew Kolka OCD delegowany przez Przełożonego Prowincjalnego.
Życzymy Radzie obfitych darów Ducha Świętego, dużego zapału i obfitych owoców pracy.

Grażyna Midak OCDS Toruń

PIĘKNY URODZINOWY JUBILEUSZ

    Spotkanie wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Toruniu przypadające w niedzielę 19 stycznia 2014 r. miało szczególnie uroczysty charakter ze względu na wyjątkową okoliczność. Tego dnia przeżywaliśmy razem z naszą siostrą Jadwigą Ciechorską 90. rocznicę jej urodzin.
Z okazji tego pięknego jubileuszu Mszę św. dziękczynną celebrował asystent naszej wspólnoty o. Stanisław Plewa OCD. Dziękując za dar 90 lat życia poświęconego przez Jubilatkę Świeckiemu Karmelowi w Łodzi, Włocławku, Bydgoszczy i w Toruniu, ojciec Stanisław podkreślił ważność tego czasu w życiu siostry Jadwigi i podziękował jej w imieniu wszystkich wspólnot OCDS prowincji warszawskiej.
W Eucharystii uczestniczyły również siostry Karmelitanki ze Zgromadzenia Dzieciątka Jezus w Toruniu.
Dzień ten był pełen radości i niespodzianek. Swoją obecnością uświetnili go: przewodniczący Rady Prowincjalnej OCDS prowincji warszawskiej - Bogusław Sudał, przewodnicząca wspólnoty bydgoskiej Liliana Piskorska oraz przewodnicząca wspólnoty włocławskiej Wanda Szczepankiewicz z osobą towarzyszącą.
Po Eucharystii i części modlitewnej przeszliśmy do sali rekreacyjnej, aby świętować Jubileusz urodzinowy naszej siostry Jadwigi.
Na wstępie odśpiewaliśmy tradycyjne Plurimos Annos, po czym został wniesiony duży tort ze świecami, a przewodnicząca Maria Górska wręczyła w imieniu naszej wspólnoty bukiet kwiatów. Na ręce dostojnej Jubilatki wszyscy zebrani złożyli życzenia, najpierw o. Stanisław, przybyli goście, a następnie pozostali zebrani składali osobiście życzenia oraz upominki. Zasiedliśmy do stołu, aby wspólnie wypić kawę i zjeść wspaniały tort, który upiekła nasza siostra Danusia.
Br. Andrzej Krupa odczytał okolicznościowy wiersz poświęcony s. Jadwidze, który nastroił Jubilatkę do podzielenia się z nami wspomnieniami dotyczącymi jej powołania do Karmelu.
Do urodzinowego świętowania dołączyły również siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus, które zaśpiewały Jubilatce przepiękną pieśń i osobiście złożyły życzenia. Ten moment był dla siostry Jadwigi niezwykle wzruszający.
W dalszej części naszego spotkania s. Jadwiga podzieliła się wspomnieniami ze swojego życia, między innymi opowiedziała nam o swoim powołaniu do świeckiego Karmelu oraz długiej drodze życia charyzmatem, wypełnionej realizacją rozmaitych zadań i pełnieniem funkcji we wspólnotach OCDS. Jubilatka serdecznie wspominała siostry ze swojej pierwszej wspólnoty w Łodzi, szczególnie ówczesną wieloletnią przewodniczącą s. Jadwigę Sawicką. Opowiedziała nam również historię powstawania lokalnych wspólnot: naszej toruńskiej, włocławskiej i bydgoskiej, w których przez długie lata s. Jadwiga formowała osoby podejmujące życie w charyzmacie Świeckiego Karmelu.
Siostra Jadwiga swoim życiem daje nam wymowne świadectwo autentycznego życia charyzmatem i zmagania się o jakość bycia Karmelitą świeckim.
Dziękowaliśmy Bogu za wspólnie i pięknie przeżyty dzień z naszą siostrą Jadwigą. Na zakończenie uroczystości modliliśmy się litanią do Świętych Karmelu. Tak umocnieni Duchem Świętym, napełnieni radością powróciliśmy do naszych domów. Anna SadurskaOCDS15 rocznica powstania OCDS w  Olsztynie

   W dniu 11 stycznia 2014 r. Wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych pw.
Dzieciątka Jezus OCDS w Olsztynie obchodziła 15 rocznicę swojego powstania.
Uroczystość miała miejsce w Klasztorze pw. Trójcy Przenajświętszej i Bożej Rodzicielki Maryi w Spręcowie (pod Olsztynem).

Czesława Woźniak OCDS Warszawa
Spotkanie Rad Prowincjalnych Krakowskiej i Warszawskiej.


   W dniu 11 stycznia w Warszawie, w karmelitańskim klasztorze pw. św. Józefa przy ul. Racławickiej 31, miało miejsce spotkanie Rad Prowincjalnych Krakowskiej i Warszawskiej Prowincji Świeckiego Karmelu. W spotkaniu udział wzięli także delegaci prowincjalni o. Łukasz Kasperek i o. Stanisław Plewa.
   Uczestników obrad przywitał o. Roman Hernoga, prowincjał Prowincji Warszawskiej. W swym krótkim i ciepłym słowie podkreślił, że spotkania połączonych rad obu Prowincji są zawsze dużą wartością i służą integracji polskich karmelitów bosych, tak zakonników, jak i świeckich.
Po błogosławieństwie, którego udzielił O. Prowincjał, rozpoczęły się bardzo pracowite obrady. Dotyczyły one uzgodnienia wspólnego programu Jasnogórskiego Czuwania Modlitewnego Świeckiego Karmelu 2015.
   Na tle Jubileuszu 500-lecia narodzin św. Teresy od Jezusa, Świecki Karmel zgromadzony przed obliczem Jasnogórskiej Królowej Polski, pragnie na nowo przyjąć i wyznać Matce Bożej tę wielką prawdę, że cały Karmel jest maryjny.
Obie Rady przyjechały do Warszawy już z pewnymi konkretnymi pomysłami. Z tych właśnie propozycji powstawał wspólny program nocy czuwania. Po przedstawieniu wstępnych sugestii, w tym warunków określonych przez gospodarzy Jasnej Góry, wywiązała się ożywiona merytoryczna dyskusja, w trakcie której ustalano wszelkie szczegóły. Krok po kroku przyjmowano kolejne punkty programu, od rozpoczęcia Apelem Jasnogórskim do zakończenia porannym zasłonięciem Ikony Częstochowskiej. Program rysuje się bardzo atrakcyjnie.
Będzie m.in. modlitwa wewnętrzna oparta na tekstach św. Teresy od Jezusa, Pasterka, dialog św. Teresy z Matką Bożą, dużo śpiewu, dużo modlitwy wspólnej, ucałowanie szkaplerza karmelitańskiego i relikwii św. Teresy.
Szczegółowy plan nocy czuwania, teksty modlitw, oficjum i pieśni zostaną wydane drukiem. Poszczególne punkty programu i wynikające z nich obowiązki podzielono między obie Prowincje. Teraz rady zaproszą do współpracy wspólnoty oraz powołają diakonie odpowiedzialne za określone zadania. Tam właśnie przeniosą się główne przygotowania.
Na spotkaniu wybrano dwa terminy nocy czuwania.
Jako pierwszy przyjęto noc 30/31 maja 2015 r.  Gdyby jednak ten nie był możliwy, zaproponowano 12/13 czerwca 2015 r. Ostateczne potwierdzenie otrzymamy z Częstochowy na początku przyszłego roku. Wtedy przystąpimy do rozesłania zaproszeń, opracowania informacji dla mediów oraz zaplanowania i zrealizowania wszelkich niezbędnych działań logistycznych i koordynacyjnych.
Ustalony program został zatwierdzony jako dokument oficjalny i podpisany przez przewodniczących Rad Prowincjalnych: Ritę Widuch z Prowincji Krakowskiej oraz Bogusława Sudała z Prowincji Warszawskiej.


Na zakończenie ustalono, że obie Prowincje wspólnie podejmą się przekładu tekstu nowelizacji Konstytucji OCDS na język polski. Czekamy zatem na odpowiednie decyzje i dokumenty z Definitorium Generalnego w Rzymie.
Warszawskie zebranie, jakkolwiek bardzo pracowite, miało także charakter radosnego spotkania siostrzano-braterskiego. Wspólna Eucharystia i Liturgia Godzin i wspólne posiłki   wzmocniły nasze dobre wzajemne relacje.
Były także wzajemne prezenty: „krakowianie” przywieźli najnowszą książkę Wilfrida Stinissena OCD Ukryci w Miłości, natomiast „warszawiacy” wręczyli nowo wydany Modlitewnik Karmelitański .Małgorzata Wyszyńska  OCDS
uwagi  prosimy przesyłać na adres:
ocdswaw(małpka)gmail.com
w miejsce (małpka) wstaw: @
v