duchowośćformacjahistoriamodlitwaorganizacjaprawo
          własnetożsamośćwspólnotywydarzenia
linkiinformacje

Wydarzenia roku 2018
   

2012
2013
2014 2015
2016
2017
2018


„Duch, który umacnia miłość”.


PRZYRZECZENIA CZASOWE I  DEFINITYWNE
WE WSPÓLNOCIE OCDS W MIŃSKU

    Bardzo radosny i podniosły był dzień 21 kwietnia 2018 r. sześć sióstr ze wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Mińsku podczas Eucharystii o godz. 19.00 uroczyście zobowiązało się naśladować Jezusa Chrystusa, składając w obecności naszego asystenta o. Piotra Forsztęgi OCD czasowe i definitywne przyrzeczenia dążenia do doskonałości ewangelicznej w duchu rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz błogosławieństw według konstytucji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. Były to siostry:

 • Janina, 
 • Łucja,
 • Stefania,
 • Jadwiga,
 • Zofia oraz
 • Maria.
    Przeżyte doświadczenie formacji we wspólnocie umocniło w nich pragnienie życia wartościami Ewangelii, otwartego na wolę Bożą by kochać Boga i bliźniego taką miłością, jaką Bóg kocha wszystkich nas. Stałość wiary bierze swój początek z Eucharystii, gdyż właśnie w Niej mamy możliwość zbliżenia się do żywego Jezusa.
    “Eucharystia – centrum chrześcijańskiego życia” to temat spotkania formacyjnego, w którym uczestniczyliśmy przed złożeniem przyrzeczeń. Eucharystia to ofiara, uczta i podziękowanie - każdy z uczestników dzielił się tym, czym dla niego osobiście jest Eucharystia. Jak zaznaczył o. Piotr w kazaniu, świecki karmelita powinien być przykładem pokory, pobożności i ofiary.  Świecki karmelita powinien dążyć do tego, by być żywym świadkiem obecności Boga dla wszystkich wiernych.
Bardzo cieszymy się z faktu, że siostry usłyszawszy głos Pana, nie zawahały się by wdzięcznym sercem odpowiedzieć na Jego wezwanie. Będziemy codziennie modlić się o umocowanie ich wiary oraz o nowe powołania do Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych.

 
s. Anna Łucka OCDS


Marsz dla życia.

    W dniu 15 kwietnia 2018 roku /niedziela/ członkowie naszej  Wspólnoty OCDS Szczecin wzięli udział w XVI Marszu dla Życia. Hasłem przewodnim tegorocznego marszu było  „Piękni od poczęcia”. Spotkaliśmy się przed godziną 15.00 na Jasnych Błoniach / przy pomniku św. Jana Pawła w Szczecinie.  Po odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego, marsz wyruszył ulicami miasta do Bazyliki Archikatedralnej pw. Św. Jakuba.
Pogoda była słoneczna, było radośnie, biało, kolorowo i wszyscy cieszyliśmy się, że możemy brać udział w tym marszu.  Nieśliśmy flagi, kwiaty inne gadżety. W marszu uczestniczyło wiele rodzin z małymi dziećmi,  ale także dużo młodych ludzi.  Po marszu, w katedrze odbyła się msza św. koncelebrowana przez metropolitę szczecińsko-kamieńskiego abp. Andrzeja Dzięgę podczas której, każdy chętny mógł podjąć się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego (9 miesięcznej modlitwy różańcowej za nienarodzone dziecko zagrożone aborcją). Wielu uczestników przyniosło pieluchy,  które zostaną przekazane dla mieszkanek Domu Samotnej Matki w Poczerninie, będącego pod opieką Fundacji Małych Stópek.Joanna Sidor, OCDS Szczecin


Wybory w olsztyńskiej wspólnocie OCDS

    W sobotę 14 kwietnia 2018, w klasztorze sióstr karmelitanek bosych w Spręcowie, olsztyńska wspólnota świeckiego zakonu karmelitów bosych wybrała nową przewodniczącą i radę wspólnoty.


Wyborom przewodniczył o. delegat Robert Marciniak OCD. W głosowaniu wzięło udział dwanaście osób (jedna osoba po ślubach, dziesięć po przyrzeczeniach definitywnych i jedna po przyrzeczeniach czasowych). Funkcję przewodniczącej objęła
 • Wiktoria Jamroży.
W skład nowej rady weszły: ustępująca po dwóch kadencjach z funkcji przewodniczącej
 • Czesława Woźniak,
 • Małgorzata Brejniak – formatorka,
 • Elżbieta Jaroszewska i
 • Elżbieta Sokołowska.
 • Sekretarzem rady ponownie został Mariusz Woźniak,
 • a skarbnikiem na kolejną już kadencję – Zofia Bergolc.    Po głosowaniu i zakończeniu części oficjalnej, na chwilę rozmowy ze wspólnotą przyszły siostry karmelitanki, które pogratulowały nowo wybranym członkom rady i zapewniły o swojej modlitwie w intencji świeckiego zakonu.
    Tego samego dnia, podczas Mszy świętej celebrowanej przez o. delegata, członkowie wspólnoty odnowili swoje przyrzeczenia i śluby.
Elżbieta Sokołowska, OCDS 


Obchody Święta Patronalnego poznańskiej Wspólnoty OCDS
  pw. Jezusa Miłosiernego

    W drugą Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Miłosierdzia Bożego, przypada doroczne Święto Patronalne naszej Wspólnoty. Przygotowania do uroczystości rozpoczęliśmy już  7 kwietnia, w sobotę – aby Mszą Świętą wieczorną i czuwaniem modlitewnym wejść w pogłębione rozważania na temat Miłosierdzia Bożego. Pragnęliśmy uradować się owocami Paschalnego Misterium i przysposobić się do odnowienia przyrzeczeń i ślubów w Świeckim Karmelu, które mieliśmy wypowiedzieć na zakończenie obchodów Święta Patronalnego.
    W podniosły charakter liturgii Niedzieli Miłosierdzia Bożego wprowadził nas już  wystrój poznańskiej świątyni Karmelitów Bosych w Poznaniu. Prezbiterium tonęło w białych kwiatach i świetle świec. Podczas Mszy Świętej, w czasie odczytywania Ewangelii usłyszeliśmy na nowo słowa Zmartwychwstałego: „Pokój wam!” i komentarz św. Jana Ewangelisty: „A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem  uczniowie ujrzawszy Pana.” (J 20,19 -20) Mszę Świętą celebrował o. Jakub Kamiński OCD. W homilii ojciec Jakub pomógł nam lepiej  zrozumieć  przesłanie Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Jako uczniowie Chrystusa jesteśmy wezwani do wielkanocnej radości i do przyjrzenia się powodom tej radości.    Pierwszy powód radości wynika z pokonania naszego zamknięcia się w doczesności i liczenia tylko na własne siły. Drugi powód radości  jest owocem Paschalnego Misterium. Jest  nim Miłość Boża, a my, jako uczniowie Jezusa,  mamy za zadanie przekazywać dalej tę Miłość. W ten sposób dopomagamy do duchowej przemiany świata. Trzeci powód radości wynika z  uświadomienia sobie  prawdy o tym, że przebaczenia grzechów dostąpiliśmy niezasłużenie  przez Krzyż i Zmartwychwstanie naszego Mistrza z Nazaretu.  Czwarty powód radości związany jest z ewangeliczną historią św. Tomasza, zwanego Didymos. Droga wiary świętego Tomasza  - od zwątpienia do okrzyku „Pan mój i Bóg mój!”  ugruntowuje naszą nadzieję. Przez życie idziemy w ciemnościach wiary, ale z błogosławieństwem Jezusa. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i żyje w Kościele,  w sakramentach i Najświętszym Sakramencie.    Po Mszy Świętej, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, „z ufnością i miłością” przystąpiliśmy do prowadzenia wieczoru skupienia dla wszystkich zgromadzonych w kościele Karmelitów Bosych.  Zaczęliśmy odśpiewaniem „Koronki do Miłosierdzia Bożego” prowadzonej przez Ewelinę. Następnie, odpowiednie  fragmenty z „Dzienniczka” s. Faustyny Kowalskiej i trafnie dobrane pieśni stworzyły klimat rozmowy z Bogiem, w której granica między inscenizacją  a osobistą modlitwą uczestników wieczoru skupienia  została zatarta. Dialog św. Faustyny z Jezusem oraz fragmenty z Jej „Dzienniczka”, zostały przez autorkę scenariusza rozpisane na głosy: Kasi, Marzenny, Beaty i Darka. Szczególne wrażenie wywarła recytacja modlitwy św. Faustyny. Przejmujący śpiew Eweliny  zapadł głęboko w serce: „Jestem zbyt słaby ,Panie, by bez Twej pomocy iść za Tobą”. Wieczór skupienia pozwolił, dzięki świętej Faustynie,  na nowo zastanowić się nad tym, co to znaczy być miłosiernym.  Zrozumieliśmy, że powinniśmy próbować upodobniać się do pierwszych chrześcijan, którzy nie tylko nazywali siebie braćmi, ale również postępowali jak bracia. Powinniśmy także wzbudzać w sobie wielką miłość do tych, którzy zadają nam cierpienie, czynić dobrze tym, którzy są nam nieżyczliwi. Uświadomiliśmy sobie, że jako wierni uczniowie Jezusa mamy okazywać miłosierdzie bliźnim zawsze i wszędzie. Na trzy sposoby czynienia miłosierdzia: czyn, słowo i modlitwę, wskazał w rozmowie z s. Faustyną sam Jezus. Podczas wieczornego czuwania wspominaliśmy  również innych apostołów Bożego Miłosierdzia: św. Teresę od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza i Kunegundę Siwiec – świecką karmelitankę bosą. Znana pieśń „ Ubi Caritas et Amor” była odpowiedzią zgromadzonych na wieczornej modlitwie na wezwanie Mistrza z Nazaretu: bądźcie miłosierni, jak Ja jestem miłosierny.
    Z wieczoru skupienia wynieśliśmy przekonanie, że Jezus każdego  bezgranicznie kocha i pragnie jego udoskonalenia w miłości chrześcijańskiej. ”Dziecię moje – mówił do s. Faustyny, ale także do każdego z nas – życie na ziemi jest walką i to wielką walką  o Królestwo moje, ale nie lękaj się, bo nie jesteś sama. Ja cię wspieram zawsze…” Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem w ciszy opuszczaliśmy karmelitański wieczernik, by następnego dnia rankiem ponownie zgromadzić się w karmelitańskim Sanktuarium świętego Józefa.
    Drugi dzień Święta Patronalnego poznańskiej Wspólnoty OCDS zainicjowało wspólne odmówienie porannej modlitwy - Jutrzni. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego szczególnie mocno wybrzmiał tekst:
„ O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą
Do swego przyłącz orszaku….”

    W zanoszonych brewiarzowych prośbach z żarliwością powtarzaliśmy słowa : „Niech nasze życie, ukryte w Tobie [Ojcze] z Chrystusem zajaśnieje przed światem jako zapowiedź nadejścia nieba i nowej ziemi.” Zrozumieliśmy, że warunkiem pójścia za Nauczycielem z Nazaretu jest dogłębne poznanie siebie samych – naszych ograniczeń wynikających z grzechu pierworodnego, ale i z naszych złych skłonności. W rozeznaniu tej prawdy dopomógł wykład o. Sergiusza Nizińskiego OCD. Scharakteryzował w nim władze wewnętrzne człowieka, które wspomagają i które utrudniają relację z Bogiem;  ojciec Sergiusz inspirował się pismami świętego Jana od Krzyża. Radosna agapa przy domowych wypiekach i  śpiewne złożenie życzeń solenizantom zakończyły  pierwszą część spotkania poznańskiej Wspólnoty OCDS.Przyszedł wreszcie czas na dzielenie się  w grupach przemyśleniami na temat kolejnego daru Ducha Świętego – daru rady. 1 Uświadomiliśmy  sobie, że dar  rady wspomaga zdolność poznania woli Bożej, podejmowanie decyzji z nią zgodnych i pełnienia jej na podstawie Ewangelii, reguły życia i prawa własnego-Statutów i Konstytucji. Zrozumieliśmy również, że wspólnota OCDS jest dobrym, miejscem wzrostu duchowego  i każdy jej  członek ponosi odpowiedzialność za rozeznanie Bożych planów dla dobra wspólnoty i Kościoła. „Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać , jaka jest wola Boża…” (Rz 12,2). Z wiernymi, uczęszczającymi do karmelitańskiego kościoła, spotkaliśmy się o godz. 13 na Mszy Świętej o Miłosierdziu Bożym, którą sprawował o. Mariusz Jaszczyszyn OCD. Od wczoraj – podkreślił – obraz Jezusa Miłosiernego z napisem „Jezu, ufam Tobie” zawisł w prezbiterium. Te trzy słowa są kluczem do Bożego Miłosierdzia. ”Łaski z Mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest  ufność” – powiedział Jezus s. Faustynie. Ale pierwsza jest ufność Boga wobec nas!” Naszą pokorną ufność okazaliśmy Bogu adorując  Najświętszy Sakrament po Mszy Świętej i rozważając wybrane fragmenty z Dzienniczka świętej Faustyny.  Do godzinnej adoracji Jezusa Eucharystycznego włączyli się także wierni zgromadzeni na niedzielnej Mszy Świętej. Skupienie zakończyliśmy uroczystym odśpiewaniem „Koronki do Miłosierdzia Bożego”; oprawę muzyczną i rozważania o Miłosierdziu Bożym przygotowali członkowie z naszej wspólnoty. Ostatnim akcentem obchodów Święta Patronalnego w poznańskim Świeckim Karmelu było odnowienie przyrzeczeń i ślubów na ręce o. Jakuba Kamińskiego – superiora klasztoru o.o. Karmelitów Bosych.    Dwudniowe obchody święta Bożego Miłosierdzia dobiegły końca, ale dla członków poznańskiej Wspólnoty OCDS zaczął się okres wzmożonej pracy nad sobą.Maria Jagielska OCDS 

Myśliborskie rekolekcje szczecińskiej wspólnoty OCDS

     „Trwać wiernie w służbie Miłości Miłosiernej Dobrego Pasterza” to temat rekolekcji, które nasza wspólnota zorganizowała w dniach 06-08 kwietnia 2018 roku w Myśliborzu w Klasztorze u Sióstr przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Prowadził je o. Placyd Ogórek OCD.
    W spotkaniu, oprócz członków i sympatyków naszej wspólnoty, brali udział również goście z Berlina oraz ze Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym z  Wrocławia.
    Centrum rekolekcji stanowiło milczenie, wymiar którego odkrywaliśmy i przeżywaliśmy odczytując Miłosierdzie Boże w naszym życiu.
    W pierwszej konferencji o. Placyd przybliżył nam istotę Bożego Miłosierdzia, mówiąc, iż jest ono największym przymiotem Boga oraz, że Tajemnica Miłości Boga ujawnia się najpełniej w Jego Miłosierdziu. Drugi dzień oparty był na konferencji o Eucharystii, która jest szczytem wszystkich Sakramentów, natomiast trzeciego dnia zgłębialiśmy „Cenę Bożego Miłosierdzia” w oparciu o „niewiernego Tomasza” i „Samarytanina”. Ojciec mówił nam, że „To Chrystus jest tym Samarytaninem, na którego może liczyć każdy „sponiewierany” człowiek, że Chrystus za drugiego człowieka płaci najwyższą cenę - tj. samym sobą”.

    W sobotę wieczorem zostaliśmy zaproszeni przez Siostry do rozpoczęcia obchodów Święta Miłosierdzia uczestnictwem w Drodze Światła, która byłą prowadzona ulicami Myśliborza, a na jej czele niesiony był obraz Jezusa Miłosiernego.
    Natomiast w niedzielę po Jutrzni, uroczyście dokonaliśmy odnowień przyrzeczeń oraz ślubu, po których nastąpiło rozwiązanie milczenia.
    Trwanie w milczeniu było dla naszej wspólnoty dużym doświadczeniem, które przyniosło niesamowite owoce, czym chętnie dzielono się podczas rekreacji.
Zwieńczeniem całych rekolekcji było uczestnictwo wraz z Siostrami w Eucharystii Odpustowej podczas Niedzieli Miłosierdzia Bożego.   Joanna Sidor OCDS Szczecin


Przyrzeczenia  i śluby w zaciszu domu

    Dnia 3.04.2018r.(wtorek) w poranek  poświąteczny nasza siostra, Teresa Kolanowska, złożyła  swoje przyrzeczenia definitywne w domu. Dokonało się to w obecności o. Asystenta, o. Bertolda od Maryi Dąbkowskiego oraz całej Rady Sopockiej Wspólnoty OCDS. Na uroczystości obecna też była rodzina Teresy (mąż oraz córka) oraz inni zaproszeni goście.
    Teresa, kierując swoją prośbę do Rady o przyspieszenie przyrzeczeń (na co pozwala Statut, art.37), argumentowała ją stanem zdrowia. W podaniu do Rady napisała: „we wrześniu 2017 roku zdiagnozowano u mnie nowotwór złośliwy (...) z przerzutami do węzłów chłonnych i kości”. A także,  przywołując świętych Karmelu,  deklarowała chęć wejścia w głęboką zażyłość z Panem – w żywą, osobową, coraz ściślejszą i coraz bardziej przeobrażającą.
    Wszyscy obecni na uroczystości, zgodnie z Rytuałem, odmówiliśmy Jutrznię i wysłuchaliśmy homilii o. Bertolda.
    Kontynuacją pierwszego „zdarzenia” były śluby złożone już w mniejszym gronie, też w domu u Teresy, w Niedzielę Miłosierdzia (8.04.2018r.) podczas Liturgii Słowa. Teresa  powiedziała wtedy: „Z pomocą Bożą chcę doskonalej naśladować Jezusa Chrystusa czystego i posłusznego”.
    Dojrzała postawa Teresy, w pełni akceptująca wolę Bożą, owocuje w nas na wiele sposobów, np. pogłębieniem zażyłości Wspólnoty zjednoczonej na modlitwie za Teresę, wzrostem wrażliwości na siebie, ale także zadumaniem nad drogami Pana, które nie są naszymi drogami...Gabriela Żylińska OCDS 


Spotkanie formatorów wspólnot warszawskiej prowincji OCDS

    W dniach 9-11 marca 2018 r. w Domu Rekolekcyjnym „Pod Opieką Św. Józefa” w Gorzędzieju k. Tczewa odbyło się spotkanie formatorów i socjuszy wspólnot OCDS Prowincji Warszawskiej.  Przyjechali przedstawiciele 11 wspólnot z Polski oraz wspólnot z  Wilna i Kowna na Litwie oraz Mińska na Białorusi. Niestety, w tym roku zabrakło przedstawicieli wspólnoty Warszawskiej. W spotkaniu uczestniczył też delegat ds. OCDS o. Robert Marciniak OCD oraz  członkowie rady prowincjalnej.    Spotkanie rozpoczęliśmy w piątek wieczorem Mszą Św. połączoną z Nieszporami, którą odprawił o. Robert Marciniak OCD. Po kolacji Monika Olszewska OCDS, przewodnicząca rady prowincjalnej, omówiła sprawozdania z działalności wspólnot i przedstawiła wnioski i uwagi do dalszej pracy. Dzień zakończyliśmy Kompletą.
    Sobota była tradycyjnie najbardziej pracowitym dniem spotkania. Rozpoczęliśmy wcześnie rano Jutrznią z rozmyślaniem oraz Mszą Św. odprawioną przez o. Roberta Marciniaka OCD.
Następnie, po śniadaniu Anna Sadurska OCDS przedstawiła sprawozdanie finansowe, wpływy i wydatki prowincji oraz analizę sprawozdań finansowych wspólnot.
Małgorzata Brejniak OCDS omówiła plany pracy wspólnot na przykładzie zaplanowanych przez wspólnoty realizacji uchwał kongresowych. Była krótka dyskusja o perspektywach naszej pracy, a także dzielenie się tym, co robimy.
Przewodnicząca Rady Prowincjalnej podjęła temat formacji ciągłej oraz poprosiła, aby każda wspólnota podzieliła się sposobem jej realizacji. Wywiązała się dyskusja ubogacająca wszystkich, na zakończenie której Mariusz Filipowski OCDS przedstawił blaski i cienie realizacji formacji we wspólnotach.
    Po obiedzie dla chętnych była możliwość zwiedzenia sanktuarium św. Wojciecha, a po chwili odpoczynku odprawiliśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Tegoroczne warsztaty formacyjne odbywały się pod hasłem: „Formacja do uczestnictwa we wspólnocie”. Polegały one na utworzeniu trzech grup, z których każda pracowała z innym tekstem: z prawem własnym, tekstami św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz św. Teresy od Jezusa. Celem pracy było utworzenie hasła, które pozostali uczestnicy warsztatów musieli odgadnąć. Dzięki wspólnemu wysiłkowi utworzono hasła:
 •     Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego.
 •     Teresa wychowuje do miłości
 •     Duch Święty formuje wspólnotę.
Podsumowaniem warsztatów była dyskusja o tym, jak sprawić, żeby nasze wspólnoty wzrastały w bratniej miłości, jak formować do życia wspólnotowego, jak dawać siebie i być przykładem dla innych. Aby móc tego dokonać potrzebne jest wzajemne poznanie, dostrzeżenie bliźniego i jego potrzeb.
Następnie były Nieszpory, kolacja i Adoracja Najświętszego Sakramentu. Bardzo zmęczeni dzień zakończyliśmy Kompletą.
    Niedzielę rozpoczęliśmy śniadaniem, Jutrznią i Mszą Św. odprawioną przez o. Roberta Marciniaka OCD. Po krótkim podsumowaniu spotkania, rozpoczęliśmy lectio divina, modlitwę nad słowem Bożym (J 13, 1-17).
Tradycyjnie wspólny obiad zakończył spotkanie i udaliśmy się w drogę powrotną do wspólnot.

Florian Protasewicz OCDS Łódzka Wspólnota OCDS z wizytą u Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

    Podczas dnia skupienia 18 lutego 2018 roku nasza Wspólnota odwiedziła Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus przy ul. Złocieniowej w Łodzi. Spotkanie miało na celu przede wszystkim przybliżenie nam postaci Sługi Bożego o. Anzelma Gądka, jego drogi życiowej oraz nauczania dotyczącego drogi dziecięctwa duchowego. Siostra Imelda i s. Konrada opowiedziały nam o założycielu ich zgromadzenia, który ostatnie lata swojego życia i pracy spędził w łódzkim karmelu
przy ul. Liściastej, gdzie obecnie znajdują sie jego doczęsne szczątki. Podczas spotkania obejrzeliśmy prezentację przedstawiającą najważniejsze wydarzenia z jego życia oraz zwiedziliśmy muzeum mu poświęcone. Złożyliśmy również intencje modlitewne.    Spotkanie odbyło się w bardzo życzliwej atmosferze, była okazja, by chwilę porozmawiać z Siostrami, nie zabrakło także poczęstunku. Następnym razem chcemy zarezerwować więcej czasu
na rozmowę z Siostrami, by dowiedzieć się więcej o ich codziennym życiu i sposobach podążania drogą dziecięctwa Bożego. Dziękujemy za zaproszenie i wspólnie spędzony czas.

Małgorzata Kołodziejczak OCDS Łódź


Spotkanie Przewodniczących Wspólnot OCDS Prowincji Warszawskiej

    W dniach od 16 do 18 lutego 2018 r. w Poznaniu w Domu Towarzystwa Chrystusowego, ul. Panny Marii 4,  odbyło się spotkanie przewodniczących z jedenastu polskich Wspólnot OCDS Prowincji Warszawskiej i trzech z zagranicy: z Mińska na Białorusi oraz Wilna i Kowna na Litwie. W spotkaniu uczestniczył Arūnas Juodinis, z postulatu Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych, służąc nam, jako tłumacz.    Hymnem do Ducha Świętego i Mszą Św. którą odprawił  o. Robert Marciniak OCD, rozpoczęliśmy spotkanie przewodniczących.
    Uczestnicy wraz z O. Delegatem i Radą Prowincjalną dokonali oceny minionego, 2017 roku i przygotowanych planów życia i działania wspólnot na 2018 rok.
    Monika Olszewska OCDS, przewodnicząca Rady Prowincjalnej,  przedstawiła wnioski ze sprawozdań z działalności wspólnot naszej prowincji. Ustosunkowała się także do kilku sugestii kierowanych do Rady Prowincjalnej. Jako merytoryczne, będą wdrażane w naszej prowincji.
    Maria Żedik OCDS z Mińska w krótkim wystąpieniu przedstawiła informację z działania wspólnoty i przedstawiła zdjęcia z budowy fundamentów pod siedzibę wspólnoty w Mińsku.Podobnie o swojej sytuacji  poinformował nas przewodniczący wspólnoty z Wilna Tomas Lastakauskas OCDS oraz przewodnicząca wspólnoty z Kowna Snieguolė Mikavičienė OCDS. Dał się zauważyć znaczący postęp w funkcjonowaniu wspólnot zagranicznych.
    Anna Sadurska OCDS, Radna Prowincjalna, przedstawiła dokładne, zbiorcze sprawozdanie finansowe prowincji.
    Mariusz Filipowski OCDS, Radny Prowincjalny, przedstawił sprawozdanie z przebiegu formacji we wspólnotach. Stwierdził, że z jednym wyjątkiem, formacja wstępna i ciągła odbywa się regularnie i bez zastrzeżeń.
    Małgorzata Brejniak OCDS, Radna Prowincjalna, omówiła plany życia i działania wspólnot na 2018 r. W planach wspólnoty zawarły do realizacji  uchwały ostatniego Kongresu OCDS w Toruniu oraz wytyczne episkopatu Polski na 2018 r. jak zauważyła nie wszystkie są precyzyjnie sformułowane i tym samym mogą być trudne do określenia stopnia ich realizacji przez członków wspólnoty. Radna zasugerowała, że dobrze byłoby skonkretyzować co w planach pracy powinno się umieszczać, tak by wiadomo było, czemu one służą. Nie chodzi przecież o zbytnie rozbudowanie planu by pokazać jak bardzo wspólnota jest zapracowana, a o świadome ujmowanie wszystkich planowanych działań, które zamierzamy podjąć w celu wzmocnienia naszych więzi z Zakonem i pogłębieniu własnej tożsamości.    Podczas spotkania zrealizowano warsztaty formacyjne zatytułowane „Jak budować wspólnotę – razem czy osobno”? Rada Prowincjalna przed przyjazdem uczestników do Poznania przesłała drogą elektroniczną wybrane fragmenty książki: Jean Vanier „Wspólnota miejscem radości i przebaczenia” z prośbą o przeczytanie i podjęcie refleksji nad tą pozycją oraz nad  Konstytucją OCDS, rozdział IIIB (Komunia braterska), punkty 24a-e. Uczestników podzielono na trzy grupy. Dwie pracowały nad tekstem Vaniera a jedna nad Konstytucjami. Każda grupa miała za zadanie utworzyć hasło charakteryzujące analizowany tekst. Na zakończenie warsztatów było trochę zabawy, gdyż każda grupa tylko za pomocą gestów miała tak przedstawić swoje hasło, by pozostali uczestnicy je odgadli.
Hasła brzmiały:
 • „We wspólnocie chrześcijańskiej każdy jest niezbędnym ogniwem łańcucha”. 
 • „Eucharystia jest źródłem jedności i miłości”.
 • „Jeden Duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli” (Dz. 4.32).
    Każdy dzień rozpoczynaliśmy Jutrznią i Mszą Św. odprawianą przez o. Delegata, zaś wieczorem były nieszpory i kompleta. Znaleziono również czas na Lectio Divina, wspólną modlitwę nad słowem Bożym (Mat. 18,1-35) oraz adorację Najświętszego Sakramentu.
    Podczas rekreacji zwiedziliśmy Rezerwat Archeologiczny Genius Loci na Ostrowie Tumskim, z reliktami fortyfikacji grodu poznańskiego, z czasów Mieszka I.    Zwiedziliśmy również Bazylikę Archikatedralną św. Piotra i św. Pawła, najstarszą polską katedrę, której historia sięga 968 r.  Jest ona miejscem pochówku pierwszych władców Polski.
    Po omówieniu aktualnego stanu prac nad podręcznikiem formacyjnym, informacji o przygotowywanej pielgrzymce do Gietrzwałdu oraz o zasadach współpracy przy redagowaniu kwartalnika „Pod płaszczem Maryi”, spotkanie przewodniczących dobiegło końca.
Z nowymi siłami wróciliśmy do wspólnot.

Florian Protasewicz OCDS 


Spotkanie opłatkowe Wspólnoty OCDS w Gorzowie Wlkp.

    W dniu 13.01.2018 r. w naszej wspólnocie odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe, w trakcie którego w radosnej atmosferze świętowaliśmy narodziny naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Swoją obecnością zaszczycił nas ojciec asystent Mariusz Jaszczyszyn OCD z Klasztoru Karmelitów Bosych w Poznaniu, a także proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe przy której funkcjonuje nasza wspólnota, ks. kanonik Ryszard Przewłocki. Celebrując piękną wigilijną tradycję, po odczytaniu fragmentu Ewangelii łamaliśmy się opłatkiem składając sobie nawzajem serdeczne życzenia. W ten wyjątkowy dzień wspominaliśmy także zmarłych ze Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych oraz z całej naszej karmelitańskiej rodziny, których z głębi serca polecaliśmy dobremu Ojcu.
Natalia Harewska OCDS Poznań spotkanie opłatkowe

    7 stycznia 2018. Pierwsza niedziela Nowego Roku. Na dwa sposoby wyjątkowa. Mieliśmy okazję wspólnotowo podziękować Bogu za dar Chrztu Świętego, współuczestnicząc w święcie Chrztu Pańskiego; słuchając słów "Ty jesteś mój Syn umiłowany" i przypomnieć sobie, że każdy z nas jest ukochanym   dzieckiem Bożym. Pierwsza niedziela stycznia to też, tradycyjnie już, nasz wspólnotowy opłatek.
    Po Ewangelii, błogosławieństwie i życzeniach skierowanych do nas przez ojca Szczepana i przewodniczącą wspólnoty, przy śpiewie kolęd dzieliliśmy się opłatkiem, dobrymi życzeniami i siostrzano-braterską miłością przy świątecznie udekorowanym stole i agapie.    Nowością były... jasełka. Postanowiliśmy w ten sposób uczcić narodziny Zbawiciela. Słowem, gestem i piosenką podziękować Ojcu za dar Syna.

Opowiedz mi mamo o grudniowej nocy
jak pachniało siano,
kto za gwiazdą kroczył.
Śpij ,Syneczki śpij, Twój świat taki duży,
prowadź ludzkie sny,
ocal nas od burzy.
Opowiedz mi, proszę, o ludziach w ich domach
dzielą się opłatkiem,
niosą ciepło w dłoniach.
Śpij Maleńki, śpij, Twój świat taki jasny,
ludzie wciąż kochają
bądź spokojny , zaśnij.
Opowiedz mi o tych samych przy Wigilii,
mają puste oczy
bliscy dziś nie przyszli.
Śpij Kochany, śpij, Twój świat taki cichy,
aniołowie marzną
przy stajence lichej.

Sł. Katarzyna Kryśków, muz. Fryderyk Stankiewicz

Katarzyna Nowak OCDS

uwagi  prosimy przesyłać na adres:
ocdswaw(małpka)gmail.com
w miejsce (małpka) wstaw: @